Sökning: "syfte med denna"

Hittade 199 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syfte med denna.


Inkom Exjobbsförslag
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-08Examensarbete – Vattenfall Research and Development AB i samarbete med Mark- och Vattenteknik, KTH (inaktivt)
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-24Websurvey mot våra kunder i ett led att effektivisera vår HR. (inaktivt)
2011-09-08Utveckla en modell för att värdera nyttan av innehållet i vägdatabaser (inaktivt)
2011-08-26Hälsofrämjande ledarskap (inaktivt)
2011-07-15Utvecklingsprojekt för SöderS andrahandsbokhandels webbhantering (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-05-26Miljökonsultbranschen idag och imorgon (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-14Metod för inventering av förorenade områden - gemensam strategi i Östersjöregionen (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-14Samhällsekonomisk analys av klimatanpassning för vägar (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-03-03Teknisk vidareutveckling av energivisualiseringsverktyg hos Interactive Institute (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-20Skapa en simulerad arbetsmiljö åt ICA Sverige AB (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Statistiker sökes: Domän-värderings algoritm (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-06-11Miljöutredning (inaktivt)
2010-06-07Konstruktion och strömningsvisualisering i motorlik flödesrigg (inaktivt)
2010-06-07Provning och simulering av variabel ventilprofil och dess effekter på emissioner (inaktivt)
2010-04-23Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-21Begränsningsrelaterade produktionsförluster i Vattenfall AB Vattenkrafts storskaliga vattenkraft (inaktivt)
2010-04-14Studier av mitokondriefunktion i fibroblaster från ApoE3/4 bärare med en lång poly-T variant i TOMM40 genen. (inaktivt)
2010-03-31Rosenrot (inaktivt)
2010-03-09Muddring och hantering av förorenade sediment i Östersjön – nationella hållbarhetskriterier i tex Tyskland, Finland, Litauen och Polen (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-11Miljöbrons effekter (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Automatisering av kalibreringsmaskin (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Kraftmätning samt eigenmode beräkningar (inaktivt)
2009-08-21Förslag på logistiska lösningar (JH 12) (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-16Effektiv insamling av Internettrafik för smartare uppföljing (inaktivt)
2009-05-29Neurobiologisk karakterisering av nya gener (inaktivt)
2009-02-13Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2008-12-19Produktionsteknik för katetrar (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-11-11Entreprenöriellt lärande i lärarutbildning (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-05-30Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-12En omvärldssimulator för CEDES (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-02-07Informationsanalys OLAP/Data Mining (kr) (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-02-05Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-28Produktmatchning i e-handelssystem (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-13Sociala patent och innovationer (inaktivt)
2007-10-24Systeminventering logistikstöd (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av nytt styrsystem för ytkemisk analysutrustning. Framtagning av ny programvara och interface för Ellipsometer (inaktivt)
2007-08-20Stresshantering och kommunikationseffektivisering (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-06-30Ensilagets fiberkvalitet & inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-30KOSTNADER FÖR DRIFT AV IDROTTSANLÄGGNINGAR I TÖREBODA KOMMUN RELATERAT TILL FÖRENINGARNAS AVGIFTER (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-04-16Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2007-04-16Köpbeteende och ljudmiljö i shoppingcentrum (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-04-11Na/S balanser för sulfatmassabruk (inaktivt)
2007-04-04Examensarbete/C/D-uppsats: Informationsbladet 0222:an (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04SIGNIFICANCE OF PRINT QUALITY IN VARIABLE DATA PRINTING (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-03-28Omorganisation ur ett medarbetarperspektiv (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-02-28Utvärdering av mångfald i Arbetslivet (aw) (inaktivt)
2007-02-23Utvärdering av resursfördelning inom grundskolan i Uppsala kommun (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-01-12Arbetsmiljö vid insamling av källsorterat matavfall, litteraturstudie och fältstudie (inaktivt)
2006-12-19Storleksindelning av personbilar (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-14Integrerade affärssystem (inaktivt)
2006-12-13Miljösystemanalys sluttäckning av deponier (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-10-20Konkurrent/Kund analys - Dill World AB (inaktivt)
2006-10-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2006-08-30En godhetsutvärdering av processer och systemstöd för underhåll på Svenska Kraftnät (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-02Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-07-20Centrallager - en lönsam strategi? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-05-22Strategi / Fallstudier utförda objekt (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-15Identifiering av nya biomarkörer med SELDI-masspektrometri (inaktivt)
2006-02-23Uthålliga små avlopp - Kretsloppsanpassade filterbäddar (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-27Överförbara krafter mellan vals och pappersbana vid olika hastigheter och slip (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2005-11-18Krossat berg / schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-11-17Täckning av deponier i ett livscykelperspektiv (inaktivt)
2005-10-10Marknadsanalys av Koncept Tallmogården (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-20Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-08-15Tillit till Internet - ett exjobb inom iTrust (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-22Utveckla och konstruera en digital handelsplats för tid inom det Europeiska näringslivet (inaktivt)
2005-04-07Vad har det ekonomiska stödet från Vägverkets Skyltfond, för trafiksäkerhetsprojekt, resulterat i? (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-21Hälsopåverkan från vägbulor (inaktivt)
2005-01-31Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (jj) (inaktivt)
2005-01-19Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2005-01-13Marknadsanalys ¿ Hållbarhetsbehandling i farmaceutiska applikationer (inaktivt)
2005-01-11Schaktmassor ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Krossat berg ¿ potential för emissioner (inaktivt)
2005-01-11Acceptabel nivå för vattenburna emissioner (inaktivt)
2005-01-11Ekotox/humantox för kritiska ämnen i mark- och anläggningsbyggande (inaktivt)
2005-01-11Risker i tekniska system, emissioner från väg- och bankonstruktioner (inaktivt)
2005-01-11Fallstudier utförda objekt (med alternativa material) (inaktivt)
2005-01-04Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare (inaktivt)
2004-11-15Säker text i IP-telefoni (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-08Sprutbetongs bärförmåga vid aktiv stålfiberkorrosion (inaktivt)
2004-09-23Terapeutiska Affibody (inaktivt)
2004-09-14Trådlös överföring av mätsignaler (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-05-17Signalomvandling i IP-telefoni (inaktivt)
2004-04-20Påkänningar i partknippen som funktion av temperaturgradient i vattenkylda turbogeneratorer (aw) (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - rekonstruktion av byggnaden (58) (inaktivt)
2004-03-29Konvertering och uppgradering av diabetessimulator till onlineversion (inaktivt)
2004-03-19Stabilitet hos luftbubblor i härdande betong (inaktivt)
2004-03-18Studie av magnetohydrodynamiska moder i fusionsplasma med ledande skal (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-03-02Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-12Högskoleövergång på Gotland (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-12-18Utformning av husbyggnadskoncept (02) (inaktivt)
2003-12-18Högskoleövergång på Gotland (10) (inaktivt)
2003-12-05Ett kooperativt gränssnitt mot en mobil robot (inaktivt)
2003-11-26Nöjeskulturen på Gotland (20) (inaktivt)
2003-11-14Utvärdering/analys av kampanj mot rattonykterhet och hastighetsöverträdelser (inaktivt)
2003-10-20Utveckla rening av styren med hjälp av joniseringsteknik (inaktivt)
2003-10-14Metodikutveckling ¿ Försilvring av kaviteter med pulsteknik (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-04-24J2ME-klient för Instant Messaging (inaktivt)
2003-03-20RFID-teknik i fordonstillämpningar (inaktivt)
2003-02-18Nyttoberäkning av trafikinformation (inaktivt)
2003-02-17Datorbaserade beslutsstöd - Knowledge Management (KM)(04) (inaktivt)
2003-02-03Examensarbete i datavetenskap (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-01-07Askrelaterade driftproblem vid biobränsleförbränning (inaktivt)
2003-01-05Operatörsgränssnitt för manöversystem (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-10-16Analys-EU-omvärldsbevakning för Västmanland (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.