Sökning: "syftet"

Hittade 809 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet syftet.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-15Examensjobb på område flygteknik, flygutprovning (inaktivt)
2012-03-14Effekt på lustgasutsläppen från kompost och slam av frys-upptiningscykler (inaktivt)
2012-03-09Utvärdering av miljöeffekter från samordnad bygglogistik. (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-03-01Examensarbete: Tillämpa Lean accounting inom Saab Aeronautics (inaktivt)
2012-02-22Smörjfilmsberäkning i kuggväxlar (inaktivt)
2012-02-16Bekämpning av jätteloka i järnvägsmiljö (inaktivt)
2012-02-10Energianalys (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-02-08Saltvatteninträngning i Haninge skärgård (inaktivt)
2012-01-27Avancerad scenarioanalys för ambulansplanering (inaktivt)
2012-01-27Sociala medier (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-13Social media as content discovery engine for IPTV Video-on-demand (inaktivt)
2012-01-09Programutveckling och analys av bilddata inom medicinsk radiologi (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2012-01-04Examensarbete Nordea Rating våren 2012/ hösten 2013 (inaktivt)
2011-12-28Framtida tekniker för textbaserade utrop (inaktivt)
2011-12-20Underlag till faktablad för miljöfarlig verksamhet (inaktivt)
2011-12-19Sökmotoroptimering inom webbdesign (inaktivt)
2011-12-13Applikations utveckling HTML5 (inaktivt)
2011-12-13Analysmetoder för kranar (inaktivt)
2011-12-13Limbeläggning av stålplåt (inaktivt)
2011-12-01Analys av systemsvagheter för att öka användandet av biomassa i Kina (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Vi behöver hjälp med framtagandet av design, layout och innehåll för Premos nya personaltidning! (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-21Träningsapplikation (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-14Implementera ett övergripande miljö- och hållbarhetsperspektiv på företaget (inaktivt)
2011-11-10Studentuppsats: Kundbeteende Analys IKEA Svenska Försäljnings AB, Service Office, Helsingborg Utförs på varuhusen i Malmö, Helsingborg eller Göteborg (inaktivt)
2011-11-09Examensarbete inom Social Media och Business Intelligence (inaktivt)
2011-11-08Simulering av oljeflöden i Scanias växellåda (inaktivt)
2011-11-02Bränslebesparande AC-funktion för bussar (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-28Examensarbeten inom vattenbyggnad 2012 i Beijing (inaktivt)
2011-10-27Examensarbete inom området mekanisk miljötålighet och laster (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika ballastmaterial och deras försörjningssystem – miljö och samhällskonsekvenser (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Kvalitativ kartläggning av omfattning och möjligheter för kommuner att öka konkurrens och kostnadseffektivitet A) i bygg- och anläggningsupphandlingar och/eller B) genom agerande i plan- och exploateringsprocesser. (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-13Klassificera flygande objekt med hjälp av kinematik (inaktivt)
2011-10-10Detektion av bakterier med UV-fluorescens (inaktivt)
2011-10-10Modellbaserad analys av rörelsemönster (inaktivt)
2011-09-27Övergång till ”Grön betong” – marknadspotential och drivkrafter (inaktivt)
2011-09-23Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-20Utvärdering av mötesplatser/biblioteksfilialer (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-09-13Utveckla oförstörande mättekniker för kärnbränsle på Los Alamos National Laboratory (LANL) (inaktivt)
2011-09-09Jämförelse mellan olika former av entreprenader inom järnvägsprojekt (inaktivt)
2011-09-07Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-08-29Marknadsundersökning/ traine-jobb Kiev (inaktivt)
2011-08-23Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-08-22Carbon footprint (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-07-28Säkra molntjänster (inaktivt)
2011-07-04Optimering av stärkelsens molekylära egenskaper för framställning av miljövänliga förpackningsmaterial (inaktivt)
2011-06-30Biologiska sensorer för vattenkvalitet (inaktivt)
2011-06-29Vill du arbeta fram en rekryteringsprocess? (inaktivt)
2011-06-28C2 simulator till markstation för obemannade farkoster (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-27Framtida konsekvenser från hantering av förorenade sediment (inaktivt)
2011-06-27Validering av produktutvecklingsmodell för Design for Six Sigma (inaktivt)
2011-06-23Golfens miljöpåverkan (inaktivt)
2011-06-21Studentuppsats: Kundbeteende Analys (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2011-05-30Utveckling av iPhone och Android applikation (inaktivt)
2011-05-11Strategi för avkopplingskondensationer (inaktivt)
2011-05-03Introduktionsfilm för nyanställda - SKF (inaktivt)
2011-05-02Open Source Business Intelligence (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-28Svenskars syn på jurister och advokater (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-04-14SMED för att minimera ställtider (inaktivt)
2011-04-14Examensarbete Nordea Rating (inaktivt)
2011-04-14Uppföljning av implementering av mål och mått för natur och kultur i Grundpaket Drift (inaktivt)
2011-04-14Programvara för läckstabilitet i fartyg utifrån CAD-ritningar (inaktivt)
2011-04-05Simulering av lastvariationer i motorns ventildrivning (inaktivt)
2011-03-31MIljöriskanalys - tillverkande företag (inaktivt)
2011-03-30En maskindatabas för hela kedjan (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-21Relationen mellan uppfångningen av radionuklider och mängden nederbörd, 2011 (inaktivt)
2011-03-21Svetskvalitet för det moderna skogsbruket (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-10“BEDÖMNING AV SÅRBARHET FÖR MILJÖINCIDENTER I HORNDALS TRANSFORMATORSTATION”. (inaktivt)
2011-03-09PIV (Particle Image Velocimetry) experiment på strömning i cylinder i blåsbänk med stillastående ventiler. (inaktivt)
2011-03-08Miljökrav vid upphandling (inaktivt)
2011-03-08Marknadsfördelar med miljödiplomering (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-02-28Morgondagens lärande organisation (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av materialegenskaper för 2-komponents vattenburen täckfärg (inaktivt)
2011-02-22Hur ska vi utforma vår Employer Branding mot framtidens arbetstagare? (inaktivt)
2011-02-22Mångfaldskartläggning (inaktivt)
2011-02-17Miljöledningssystem idag och imorgon (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-02-07Var med och utveckla en ny metod socioekonomiska bokslut (inaktivt)
2011-02-07Integration av Telia IPTV och GoogleTV (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2011-01-19Ekonomiska samband kopplat till "Turn around times" inom vårt Part Exchange Program (inaktivt)
2011-01-17Metodutveckling och jämförelse av analysmetoder för kvantifiering av värdcells DNA (inaktivt)
2011-01-17Idrottsskolans betydelse för samhället (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2011-01-04Värdet av Sportfisket i Stockholms skärgård - från ett ekonomiskt perspektiv (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-16Utvärdering av (miljö)effekter från miljöinitiativ från läkemedelsindustrin. (inaktivt)
2010-12-15RF-baserad skogsbrandsdetektering (inaktivt)
2010-12-10Enskilda avlopp i väntan på kommunal VA-anslutning (inaktivt)
2010-12-08Vidareutveckling av modulärt operationsrum (inaktivt)
2010-12-02Funktion av plastförband (inaktivt)
2010-12-02Termisk belastning av exteriöra plastkomponenter (inaktivt)
2010-11-30OPTIMERING AV ETT HYDROTERMISKT KRAFTSYSTEM (inaktivt)
2010-11-26Standardisering av utgasningsprov för lasersystem (inaktivt)
2010-11-18Generera AUTOSAR från Mecel Populus HMI mjukvara (inaktivt)
2010-11-18Stockholms läns framtida materialförsörjning- scenarier beroende på val av byggmetoder (inaktivt)
2010-11-15Tryckt media till kommunens invånare (inaktivt)
2010-11-10Framtidens plattform inom iPhoneutveckling (inaktivt)
2010-11-10HÅLLBAR HANTERING AV BOTTENASKA FRÅN AVFALLSFÖRBRÄNNING, OMVÄRLDSANALYS – KLIMAT OCH ENERGIPOTENTIAL (inaktivt)
2010-11-10Statistiker sökes: Domän-värderings algoritm (inaktivt)
2010-11-08Utvärdering av immunterapi i en musmodell för Parkinsons sjukdom och andra Lewykroppssjukdomar (inaktivt)
2010-11-04Miljöutredning Grön IT på Försäkringskassan (inaktivt)
2010-10-27Automatisk intrimning av autopilot för obemannade flygande farkoster (inaktivt)
2010-10-20Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-19Particle contamination in lubricating oils (Master’s Thesis, 30 hp) (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-15Livsmedelsverkets mikrobiologiska enhet söker en examensarbetare till projektet ”Validering av metod för att detektion och isolering av VTEC i livsmedel”. (inaktivt)
2010-10-13DESIGN OCH KALIBRERING AV REMMÄTRIGG (inaktivt)
2010-10-07Ungdomsmottagningen på nätet: remediering av designkvaliteter (inaktivt)
2010-10-04Målgruppsanalys (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-20Utveckling av multifunktionella förgrenade organiska nanomaterial (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-07Examensarbete Materialoptimering (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-26Barnslinga i Varbergaskogens naturreservat (inaktivt)
2010-08-24Analys och optimering av materialförsörjning och lagerstyrning, ALSTOM Power Sweden AB (inaktivt)
2010-08-09Vattenskydd - vad får det för konsekvenser? (inaktivt)
2010-08-09IPTV och DLNA (inaktivt)
2010-07-29Utforskande testning (inaktivt)
2010-07-09Hållbar utveckling av stockholm – scenarier för materialförsörjning med fokus på transporter, markanvändning och återvinning (inaktivt)
2010-06-30Vad kostar det att få bort skräpet från det offentliga rummet? (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete 77 GHz MMIC VCO (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-21Utvärdering av Destination: Såld, ett informations- och påverkansprojekt om prostitution och människohandel. (inaktivt)
2010-06-18Algoritmer för att bedöma förarens förutseendeförmåga i trafiken (inaktivt)
2010-06-17Sug-och-blåsstyrd paramotor trike (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-17Systematisering av verksamhet inför expansion (inaktivt)
2010-06-16Analys av prediktiva faktorer för fonders framtida avkastning (inaktivt)
2010-06-15pH-mätning i vommen för friskare kor och bättre produktion (inaktivt)
2010-06-10Exjobb på Kraft Foods: Vill du/ni hjälpa våra favoriter att snabbare nå ut till sina fans! (inaktivt)
2010-06-09E-samhället och dess konsekvenser: risk och säkerhet, integritet och övervakningsteknologi (inaktivt)
2010-05-28Analys av magnetometer (inaktivt)
2010-05-25Rekommenderad marknadsmixför stöveltillverkning (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-17Designförändring och kalibrering av impulsmätsystem (inaktivt)
2010-05-17Operationell Excellens (Lean) i tjänsteproducerande företag och offentlig sektor (inaktivt)
2010-05-07TERMISKA EGENSKAPER HOS INNOVATIVA MATERIAL (inaktivt)
2010-04-07Examensarbete inom Värmebehandlingscentrum: Studie av karbonitrerade och sätthärdade komponenters utmattningshållfasthet (inaktivt)
2010-03-30Trafik-/Logistikutredning Transpoint Håby (inaktivt)
2010-03-30Ökad trafiksäkerhet genom studier av vägarbetsolyckor (inaktivt)
2010-03-18Signalbehandling och styrning av laserscanner (inaktivt)
2010-03-16Samarbete, dokumenthantering och sök i SharePoint Server 2010 (inaktivt)
2010-03-11Hälsa och andra sociala aspekter i miljöbedömningar – fallstudie av muddringsarbeten i hamnar (inaktivt)
2010-03-11Muddring och hantering av förorenade sediment - En jämförelse mellan nordisk lagstiftning och policy (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-05Kan Sverige minska klimatpåverkan från deponier? (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Särna (inaktivt)
2010-02-23Attraktivare Malung (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2010-02-11Maskiningenjör inom hållfasthetslära/ konstruktionsmaterial sökes - Projekt: Sträckning av sågklinga (inaktivt)
2010-02-04Batterihantering inom fordonsindustrin (inaktivt)
2010-02-04Energikartläggning/-optimering på Havets Hus (inaktivt)
2010-02-02Förbättrad metod för beskrivning av eko-toxicitet i livscykelanalys – en fallstudie på potatis (inaktivt)
2010-01-28Spillvärmesituation på Scanias norra område i Södertälje (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-20Vidareutveckling av autopilot för obemannade farkoster (inaktivt)
2010-01-15Optimal Slingkonstruktion (inaktivt)
2010-01-13Examensarbete inom ”case-mix-problematik” på OmVård.se (inaktivt)
2010-01-07SOLENERGI MÄTTEKNIK OCH PRODUKTUTVECKLING (inaktivt)
2010-01-07Vilka faktorer gör Uddevalla till en attraktiv inflyttningskommun? (inaktivt)
2009-12-30Uppsats/Ex-jobb – Transportoptimering (inaktivt)
2009-12-22Materialhantering på byggarbetsplatsen (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-16Konkurrensanalys av den nordiska FM-marknaden (inaktivt)
2009-12-16Marknadsanalys av den nordiska energieffektiviseringsmarknaden (inaktivt)
2009-12-14Reglering av pneumatisk aktuator (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-07Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av hydrogelselektroder (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-03Utveckling av formstabila superabsorberande hydrogeler (30 hp) (inaktivt)
2009-12-02Hur kan Vägverket bedriva förbättringsarbete med gott resultat? (inaktivt)
2009-11-27Examensarbete inom kärnkraftssäkerhet och PSA (inaktivt)
2009-11-25Förbättring av ärendehanteringsprocess för patentärenden (inaktivt)
2009-11-25Dansa ABC , neutralt ur ett genusperspektiv? (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-24Handlingsplaner för miljömål (inaktivt)
2009-11-24Utveckling av egenkontroll markberedning till beslutunderlag förbättringsarbete (inaktivt)
2009-11-23Praktisk tillämpning av fyrstegsprincipen i Vägverkets planering (inaktivt)
2009-11-17Studier av ett proteinläkemedels post-translationella modifieringar (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-10-21Kompetensutveckling och jämställdhet på Service- och teknikförvaltningen (inaktivt)
2009-08-21Lagerhantering/Logistik (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Analysera marknaden (JH 01) (inaktivt)
2009-08-21Målgrupper turism (JH 12) (inaktivt)
2009-08-21Materialteknik/metallurgi (JH 01) (inaktivt)
2009-08-20Yrkesguide - en väg till arbete! (inaktivt)
2009-08-20Webtjänst för Corporate Responsibility -index (inaktivt)
2009-08-10Användbarhetstestning med ögonrörelsemätning (inaktivt)
2009-08-03Samband mellan etablerandet av samordningsförbund och ökad partsamverkan (inaktivt)
2009-07-06Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar, ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-05-29Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagare (inaktivt)
2009-04-21Gotländska Besöksplatser (82) (inaktivt)
2009-03-12Rovdjurskostnader i Sverige (inaktivt)
2009-03-02Hur uppfattar trafikanterna den utökade övervakningen som polisen, i samarbete med Vägverket, gjort på olika vägsträckor i regionen? (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-19Wiki och Samarbetsportal (inaktivt)
2009-02-19Skogsavverkningens betydelse på hänsynskrävande arter (inaktivt)
2009-02-13Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2009-01-21Flödesoptimering (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-11-11Hur upplever västeråsaren kommunens kameraövervakning? (inaktivt)
2008-09-12Utveckling av nyhetsportal/community för paddlare med PHP och TYPO3 (LJusdal) (inaktivt)
2008-09-09Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2008-09-03Utvärdering av Universeums fortbildningsverksamhet för lärare i NO och/eller lärande för hållbar utveckling (inaktivt)
2008-09-02Franska möbelmarknaden (JH 09) (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-07-10Utvärdering av skärgeometriska utföranden på sk dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar (Gävle). (inaktivt)
2008-07-09Kommunikationsplan för information till entreprenörer inom vårdbranschen (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-16Enkät om nätmobbning bland skolungdomar (inaktivt)
2008-06-16Framväxt av samverkan mellan olika myndigheter (inaktivt)
2008-06-16Aktivering av transkriptionsfaktorer som reglerar inflammation och autoimmunitet (inaktivt)
2008-06-16Plus-tjänstprojektet och dess betydelse för kunden (inaktivt)
2008-06-09Prognosmodell för reglerpriser (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-05-30Framtagning av energiincitamentavtal (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30DEPONERING AV RENA OCH FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT TILL HAVS ELLER PÅ LAND, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30IKEA- Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Exjobb i Shanghai (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom keramiska material (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-05-30Automatiskt Snörasvarningssystem [Mekatronik] (inaktivt)
2008-05-30Framtagandet av representativa testnät för svenska eldistributionsnät – Ett samarbete mellan industrin, myndighet och KTH (inaktivt)
2008-05-30IT Value Assessment tool (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Livsmedelsförpackningars påverkan på hormonsystemet (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-19IKEA - ANALYS AV BRÄNNBART AVFALL (inaktivt)
2008-03-14Utvärdering av hälsobefrämjande trädgårdsprojekt i SDF Tynnered (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-03-04Outsourcing – Vad innebär det för ASSA AB? (inaktivt)
2008-02-13Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-02-08RESAM - vad betyder det för kunden? Samverkan inom offentlig sektor (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-02-06Utvärdera/undersöka effekterna av ett science center (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-22Verifiering av AUTOSAR Basic Software Module. (inaktivt)
2008-01-22Verktyg för strategiska miljöbeslut (inaktivt)
2008-01-21Twister – Ny revolutionerande städteknik (inaktivt)
2008-01-18Ta fram en verklighetsbaserad konkurrent och marknadsanalys samt marknadföringsplan för/på i första hand den svenska marknaden (inaktivt)
2008-01-18Individens del i kvalitetsarbetet (inaktivt)
2008-01-17Granskning av livscykelanalyser för biogas, etanol och RME – kartläggning av behovet av nytt dataunderlag (inaktivt)
2008-01-17Kopia av Framtida vägar för varor och material (JH 10) (inaktivt)
2008-01-16En tillgänglig socialförvaltning - delprojekt tjänsteresor (GH) (inaktivt)
2008-01-16Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-16Kopia av Streaminglösning för film (inaktivt)
2008-01-11Lokala miljökvalitetsmål (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2008-01-10Utveckling av materialkombination för funktionellt förpackningsmaterial (inaktivt)
2008-01-08Marknadsanalys- Wedins skor (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-12-18Algoritmutveckling - elektroniska styrsystem (inaktivt)
2007-12-07Inventering av installerade absorptionskylmaskiner – drifterfarenheter och argument för inköp (inaktivt)
2007-11-30Sensor-fusion (inaktivt)
2007-11-27Marknadsanalys, Wedins (inaktivt)
2007-11-22Formuleringsutveckling av proteinläkemedel (inaktivt)
2007-11-22IKEA - Internkommunikation (inaktivt)
2007-11-20Hur skapar man en intressant och hållbar utställning av projektet Statics prototyper? (kr) (inaktivt)
2007-11-19Aktiv bullerdämpning av radialfläktar (inaktivt)
2007-11-19Marknadsanalys av den nordiska fjädermarknaden (JH 09) (inaktivt)
2007-11-13Ny produkt/design (JH 01) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-12Logistik - Hur kan lagersituationen optimeras på Appro AB? (inaktivt)
2007-11-06Planering för önskad servicegrad (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-28Jetmotor för hobbyändamål med tillhörande applikationer så som turbopropp och helikopter. (aw) (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-22Utvärdering av Klimp-projekt med vägverkets modell SUMO (System för utvärdering av mobilitetsprojekt) (inaktivt)
2007-10-22Studie kring uppbyggnad av webbsidor för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Kommunikationsplan för Vingaker Energetic Science Park (kr) (inaktivt)
2007-10-22Konceptframtagning från idé till verklighet (kr) (inaktivt)
2007-10-18Demonstrationsprodukt IMS (inaktivt)
2007-10-18Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-10-18Programmering av hänvisningsystem med touchskärm för butik. (inaktivt)
2007-10-18Sustainable Development - hur ska Cardo Group arbeta med miljö, etik och mångfald i framtiden? (ref 2006002) (inaktivt)
2007-10-18Inventering av Affärsänglar i Stockholmsregionen och i Västernorrland (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-09-25Prototypframtagning i innovationprojekt/start-up (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-24Inverkan av jordbearbetning på markens biologiska aktivitet, kvävemineralisering och kolbalans (inaktivt)
2007-09-24Fullkorn: extraktion av alkylresorcinoler (inaktivt)
2007-09-24Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2007-09-21Outsourcing to India: Test and Quality Assurance in a distributed environment - Indpro AB (inaktivt)
2007-09-21Programmering, Simulering och adaptiv styrning av automatiserad gjutgodsrensning (inaktivt)
2007-09-21Media Streaming i ett P2P Network (inaktivt)
2007-09-20Fältstudie av ängsflora på Vikaskogs herrgårds egendom (inaktivt)
2007-09-18IKEA - Utvärdering av arbetsmiljöprojekt (inaktivt)
2007-09-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2007-09-12Examensarbete på 3! Prestandaoptimeringar av faktureringsprocessen (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-09-07Marknadsundersökning - Rambölls arbetsgivarmärke bland studenter (inaktivt)
2007-09-06Metodstudie samt konstruktion av en balkvändare för hantering av tunga balkar (TH 02) (inaktivt)
2007-09-06Utveckling av dataprogram till sågverksindustrin (inaktivt)
2007-09-06Möbler i virtuella miljöer (TH 03) (inaktivt)
2007-09-06Kapacitetsberäkningar (TH 03) (inaktivt)
2007-08-28Har Universeum någon inverkan på de besökande skolbarnens fortsatta studier och yrkesverksamhet? (inaktivt)
2007-08-27Logistik (inaktivt)
2007-08-27Jämförande analys av Content Management-system: Polopoly (inaktivt)
2007-08-23Utredning och kartläggning av bakterietillväxt (inaktivt)
2007-08-23Effektiv databearbetning och analys av provningsresultat med statistiska metoder (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Analys och effektivisering av de tekniska installationerna i en livsmedelsbutik (inaktivt)
2007-08-16Konceptanalys och strukturell grammatisk korrigering (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-14Miljögeoteknik, Modellering av partikelemissioner för alternativa byggnadsmaterial (inaktivt)
2007-08-14Marknadsundersökning för Enköping Kommun (aw) (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-07-19Optimering av härdningsprocessen för sol-gel skikt (inaktivt)
2007-06-28Reklamfilm - ska användas rullande i butik (inaktivt)
2007-06-27Embedded Linux referensdesign baserad på ARM9 SoM (inaktivt)
2007-06-27Utvärdering av nätverk inom besöksnäringen (inaktivt)
2007-06-25Systemstudie av förpackningar för frukt och grönt transporter i Europa (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-12Vinnande marknadsplan för ledande ISP (inaktivt)
2007-06-08Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2007-06-05Skriptbar trading-bot till ett börshandelssystem (inaktivt)
2007-06-04Webbdesign åt URIS, Ungdomsrådet i Skärholmen (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-29Energiutvinning från processindustri (Gävle) (inaktivt)
2007-05-29Att kartlägga flöden av energi inom bioenergiområdet i Ljusdal kommun (Ljusdal) (inaktivt)
2007-05-25Korta omställningstider vid en produktionsslina (JH 01) (inaktivt)
2007-05-21EU-projektet ERE - Energize Regional Economies (inaktivt)
2007-05-14IKEA, Ex-jobb - Framtagning av utbildningsmaterial (inaktivt)
2007-05-11Utvärdering av projekt med syftet att utveckla stödet till anhöriga som vårdar/hjälper någon med demenssjukdom. (inaktivt)
2007-05-11Logistik och flöde i cementfabrik (inaktivt)
2007-05-11Examensarbete om semantisk wiki (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)
2007-05-08Jurist- och advokatbranschen: Marknadsplan och medieplan (inaktivt)
2007-05-07Utveckla en tilltalande helhetsbild av företaget i all presentationsmaterial (inaktivt)
2007-05-05Utformning av webbsidor för multifilialföretag (inaktivt)
2007-04-17Materialflöden/fixturer/teknik, canban (JH 12) (inaktivt)
2007-04-17Konstruktion av borrautomat (TH 02) (inaktivt)
2007-04-16BILDFÖRBÄTTRING ÖVER EN BILDSEKVENS (inaktivt)
2007-04-16Köpbeteende och ljudmiljö i shoppingcentrum (inaktivt)
2007-04-13Examensarbete i social nätverksanalys (inaktivt)
2007-04-11Flygaskor som konstruktionsmaterial (inaktivt)
2007-04-11Enkätundersökning avseeende små och medelstora företags krav på och behov av IT-tjänster (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Varumärket ¿Handelskammaren Värmland¿ (inaktivt)
2007-04-04Besöksundersökning - Hovfjällets naturreservat (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av informationsinsatser om ett cykelprojekt och ett komposteringsprojekt (jämförelse av två metoder) (inaktivt)
2007-04-02”Vision system” för kvalitetssäkring i produktion (aw) (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-28Organisationsutveckling (inaktivt)
2007-03-28Vad är det som möjliggör diskriminering i Östersunds kommun? (inaktivt)
2007-03-28Beräknig av spänningstreaxlighet (constraint) vid sprickspetsen m h a finita element metoder (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-28Användning av digitaltryck vid tryck av orienteringskartor (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-03-21Utvärdering av informationssäkerhet - utveckling av ett Java-baserat verktygsstöd (inaktivt)
2007-03-20Metodstudie samt konstruktion av kringutrustning för en slipmaskin (TH 02) (inaktivt)
2007-03-20Optimization and validation of a Sandwich ELISA for detection of Streptococcus equi subspecies equi (inaktivt)
2007-03-16Examensarbete 20p, civilingenjör maskinteknik (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-14Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-22Skolans och föräldrars påverkan på ungdomar i årskurs 7 (inaktivt)
2007-01-23Respiratorapplikationer (JH 01) (inaktivt)
2007-01-23Egnahemsbyggare- dokumentera goda exempel (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Hur vill vi bo i Sandvikens kommun? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-23Sandvikens årsringar -Hur växer staden? (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-18Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2006-12-22Krav på indata för styrning av ett fordon med framförhållning med mål att reducera bränsleförbrukningen (inaktivt)
2006-12-13Miljögeoteknik, sulfidjord (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-11Professionell och kommersiell – kan idrottsföreningar i kooperativ öka den kommersiella försäljningsvolymen? (AP) (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-11-22Utvärdering av fågelskyddsområden i Jämtlands län (inaktivt)
2006-11-21Profilera galleria (JH 03) (inaktivt)
2006-11-15Strukturen på landsbygdsföretagandet i Norrbottens län (inaktivt)
2006-11-13Hur fungerar hjärnans belöningssystem? (inaktivt)
2006-11-01Examensarbete/C/D-uppsats: Historiebeskrivning av anrikt tryckeri (FP) (inaktivt)
2006-10-31Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 10) (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-30Miljömässig användning av skogsbränsleaska (inaktivt)
2006-10-26Plus-tjänstprojekten- vad har det betytt för kunden? (inaktivt)
2006-10-25Analys, design, implementation och testning av digitala filter i micro- controller. (inaktivt)
2006-10-23Värdeflödesanalys samt optimering av flöden vid skärmtillverking (TH 02) (inaktivt)
2006-10-20Modellbaserad felinjicering i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-10-17Fjärrstyrd blodprovstagare för användning på häst (inaktivt)
2006-10-16Läckage av metaller från bottenaska i väg: påverkan av vägsalt och metaller (inaktivt)
2006-10-16FÄLTSTUDIE AV ÄNGSFLORA PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM (inaktivt)
2006-10-16Bioinformatik studier på G protein kopplade mottagere (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-13Cannabis till köttdjur (inaktivt)
2006-10-13Kokvigeproduktion ¿ en fältstudie (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-10-13Vitaminer i ekologiskt odlade vallbaljväxter och gräs (inaktivt)
2006-10-12Vad vill kunden ha? (JH 09) (inaktivt)
2006-10-12Kundundersökning (JH 09) (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Onlineapplikation för dataanalys (inaktivt)
2006-10-02Enkät till huvudmän inom Göteborgs Stad (inaktivt)
2006-10-02Biogasutvinning vid rötning av matavfall i labbskala (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-28EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser och dess utvärdering (inaktivt)
2006-09-22Filtrering och kategorisering av ögonrörelser (inaktivt)
2006-09-20Avskiljning av uran från dricksvatten (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-19Marknadsundersokning at Svensk-Amerikanska Handelskammaren i San Francisco/Silicon Valley (inaktivt)
2006-09-13Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-09-08Länkanalys som sökmotoralgoritm (inaktivt)
2006-09-01Möjligheter till distribution av IT-tjänster via gasnätet (inaktivt)
2006-08-29Trafikestimering i mobila ad hoc-nät (inaktivt)
2006-08-27Ekonomisk nytta - Terasstabilisering (inaktivt)
2006-08-25Utökning av LaTeX för produktion av dokument med semantisk information (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-08-223D grafikmotor för trafiksimulering - del av en virtuell stad. 3D engine for car simulation (inaktivt)
2006-08-21Kompetensarbete i SMF (Ljusdal) (inaktivt)
2006-08-17Simulering av hydrauloljans kylning i lagertruckar (inaktivt)
2006-08-16Design och utveckling av programvara för synkroniserad uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-08-14Marknadsföring av utbildning (Gävle) (inaktivt)
2006-08-11Fordonsplacerad signal/bildbehandling för att undvika viltolyckor (inaktivt)
2006-08-02Processmodellering för Distribution Management på E.On (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-07-27Energioptimering av kontorshus (inaktivt)
2006-06-26Design och utveckling av mjukvara för schemaläggning och uppspelning av videofilmer (inaktivt)
2006-06-20Studie av OWL-baserad översättning av EMS data till IEC 61970-301 i ABBs SPIDER system (inaktivt)
2006-06-20Bedömning av sulfidjordars försurningspotential (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-06-12Nya affärsområden/marknader (JH 03) (inaktivt)
2006-06-12Profilera galleria (JH 01) (inaktivt)
2006-06-12Marknadsundersökning - utveckling av gärdesgårdar (TH 06) (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-06-07Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar. (Gävle) (inaktivt)
2006-06-01Programvarulösning för: Mobile Community ”Z” - Java (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-31Resulterar Nyföretagarservice Örebro län i att fler startar företag? (inaktivt)
2006-05-22Lakningsmetoders påverkan på lakningsresultat (inaktivt)
2006-05-18Marknadsanalys i Polen (JH 08) (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-05-16Kostnads och lönsamhetsanalys vid introduktion av nya produkter (aw) (inaktivt)
2006-05-10Styrning av Paternosterverk (JH 09) (inaktivt)
2006-05-09Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-05-02Reklam på cykeltaxi (inaktivt)
2006-05-02Gruppering av flygaskor efter potential (inaktivt)
2006-05-02Reningsmetoder för att minska luktproblem (inaktivt)
2006-04-27Värdet av pengar i teoretiska makroekonomiska modeller (inaktivt)
2006-04-19Test och utvärdering av bränslecellsbussar inom demonstrations- och utvärderingsprojektet CUTE (Clean Urban Transport for Europe) (inaktivt)
2006-04-18Uppdatera miljöutredning av AB Sigtunahem (inaktivt)
2006-04-10informatör/ journalist (inaktivt)
2006-04-03Community för företagsamma tjejer/kvinnor som komplement till ny bok (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-24Gaslagerbankar (JH 03) (inaktivt)
2006-03-24Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2006-03-24Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2006-03-13EnterCard Sverige AB söker en student för examensarbete inom process- & informationslogistik (inaktivt)
2006-03-10Hur ska vi minska de miljöbelastade förluster i produktionen? (inaktivt)
2006-03-03Säkerhetsanalys och fallstudie av RFID-baserade smarta kort (inaktivt)
2006-02-28Användningstester och jämförelse av olika typer av Wiki gränssnitt (inaktivt)
2006-02-28Utveckling av stamspecifika genetiska markörer för ekologiska studier av mikroorganismer med miljöbiotekniska användningsområden (inaktivt)
2006-02-27Utvärdering av kampanjen Rädda Vasaloppet (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-15Digitaltryck av läkemedelsförpackningar - en studie av ett nytt affärskoncept (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av en isstormsmodell och dess påverkan på en begränsad del av det svenska nätet (inaktivt)
2006-02-01Datorspel för äldre (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2006-01-30Testsystem för VoIP (inaktivt)
2006-01-30Ögonstyrning av Windows-miljön hos Tobii Technology (inaktivt)
2006-01-27Miljöutredning i möbelföretag (JH 01) (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-19Utveckling av isstormsmodell för tillförlitlighetsberäkningar på transmissionsnätet (inaktivt)
2006-01-19Easy portable Lind Handler for embedded systems (inaktivt)
2006-01-18Isstormars påverkan på transmissionsnät (inaktivt)
2006-01-12Vad avgör val av gymnasieskola? (Ljusdal 72) (inaktivt)
2006-01-10Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2006-01-09Utvärdering av samverkansprojektet Utresan (aw) (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-30Marknadsundersökning av TV-utbud (aw) (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-11-23Förbättring av utvecklingsprocess och modifiering av verktyg (inaktivt)
2005-11-23En kartläggning av företagen i Bollnäs Kommun. Deras behov av stöd, service och samverkan. (Bollnäs) (inaktivt)
2005-11-17Behovsstyrd resursplanering (inaktivt)
2005-11-17Barriäregenskaper hos medicinska papper (inaktivt)
2005-11-15Kundprojekt Internetsurfning (inaktivt)
2005-11-15Mätteknik och signalhantering av radiostrålning och elektromagnetism (inaktivt)
2005-11-15Får mellanstadieelever kunskapsbas att bygga vidare på i högstadiet? (inaktivt)
2005-11-10Utvärdering av samarbetesprojekt mellan idrottsföreningar och skolan med syftet är att öka ungdomarnas idrottsutövande (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-10-28Fuzzy hash (inaktivt)
2005-10-25Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse. (inaktivt)
2005-10-19Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper (inaktivt)
2005-10-19Indikatorer på teknikutveckling inom drift och underhåll av vägar och järnvägar (inaktivt)
2005-10-06Ekonomiska förutsättningar och användningsområde för en framtida kommersiell odling av bladvass i Sverige (inaktivt)
2005-10-05Miniatyriserade system för bioanalys (inaktivt)
2005-10-03Midorion AB Examensarbete: Elektrisk Mätteknik och Signalhantering (inaktivt)
2005-09-28Energieffektivisering på Käppalaverket, Lidingö (inaktivt)
2005-09-22Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad (inaktivt)
2005-09-20Orderstopptidens påverkan på logistikkostnaden (inaktivt)
2005-09-15Kundprojekt bilregister (inaktivt)
2005-09-15Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser (inaktivt)
2005-09-13Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder (inaktivt)
2005-09-07Representation av osäkerhet för Web Ontology Language med hjälp av Bayesianska nätverk (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-07-06Kommersialisering av forskningsprototyper (inaktivt)
2005-07-01Gaslagerbankar (JH 03) (inaktivt)
2005-06-13Utvärdering av skärgeometriska utföranden på s k dubbeländade vändbara stickstålsskär försedda med två skäreggar.(Gävle) (inaktivt)
2005-05-25IT-kartläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-05-20Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2005-05-19Easy portable Link Handler for embedded systems (inaktivt)
2005-05-18Utreda IT-lösning för truckhantering (inaktivt)
2005-05-16Basis of SHE (inaktivt)
2005-05-13Hotell söker sin historia (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-05-13Marknadsanalys (JH 11) (inaktivt)
2005-05-11Utvärdering av rehabiliteringsprojekt vid Vallentuna kommun (inaktivt)
2005-05-11KOSTNADSREDUKTION INTERNA PRODUKTER (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-27Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-22Klassificering av HTML dokument (inaktivt)
2005-04-21Inventering av planer i Söderhamns kommun (Söderhamn) (inaktivt)
2005-04-20Utvecklingsarbete kring attityder och mötesplatser. (inaktivt)
2005-04-20Utvärdering och utveckling av Sundsvall Energis traineeprogram (inaktivt)
2005-04-15Automatiserad testning av system för tunna klienter (inaktivt)
2005-04-07Konstruktion och design av bullerskydd (JH 04) (inaktivt)
2005-04-01Karaktärisering av bandningsfenomen i flexotryckt wellpapp (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-03-29Toxikologisk information på Internet: är den relevant för struktur-aktivitetsmodellering? (inaktivt)
2005-03-23Stenkolstjäreasfaltens utbredning i Sverige (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-21Alternativa grundläggningssätt (inaktivt)
2005-03-21Inventering av belysningsanläggningar (inaktivt)
2005-03-21Våra vägmiljöer och deras kulturvärden (inaktivt)
2005-03-21Utvärdering av budskapsskiftande skyltar (inaktivt)
2005-03-18Optimering av flotationsprocessen (inaktivt)
2005-03-08Dokumentation/animation av ultrafilter (TH 11) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-24Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2005-02-24Pensionärsboende i Bråbo (JH 03) (inaktivt)
2005-02-24Småskalig odling och livsmedelsproduktion i Bråbygden (JH 03) (inaktivt)
2005-02-23Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2005-02-22Utveckla strategier inom affärsutveckling (JH 11) (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-01-31Folkets Hus - ett levande hus (UK 01) (inaktivt)
2005-01-26Ergonomisk och ekonomisk hantering av säckar med granulat (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2005-01-24Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till förslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2005-01-20Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2005-01-19Högcelldensitetsodling genom cell engineering (inaktivt)
2005-01-19Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2005-01-19Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2005-01-17Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11Uppföljning av en personalenkät (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-11Koronabehandling av kartong vid plastbeläggning (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-11 Koronabehandling av papper och kartong (Nordanstig) (inaktivt)
2005-01-10Utredning av arbete vid Måleriverkstad (aw) (inaktivt)
2005-01-03Käppalaverkets nuvarande och framtida rötningskapacitet (inaktivt)
2004-12-20Utvärdering av tretimmarsverksamhet för barn till föräldralediga (inaktivt)
2004-12-15Projektutvärdering Turism (Ljusdal 33) (inaktivt)
2004-12-08Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2004-12-08Förenklad exponeringsbedömning av kemikalier med hjälp av uppskattad ¿intake fraction (inaktivt)
2004-12-07Översiktlig inventering av förorenade områden i Östergötlands kommuner (inaktivt)
2004-12-02Produktivetet (Nordanstig) (inaktivt)
2004-11-19Livscykelanalys av biotekniska rengöringsmedel - från vassle till örslag på metoder för avfallshantering (inaktivt)
2004-11-15Kartläggning och analys av Gävle Energis logistikprocesser (Gävle) (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-10-28Utvärdering av SMS-tjänster (inaktivt)
2004-10-25Jämställdhet i Sveriges rockigaste kommun (TH 10) (inaktivt)
2004-10-21Elektronisk tunga för mätning av salthalt och andra parametrar i jord (inaktivt)
2004-10-21Värdeskala för kundtjänstarbete och -arbetsgivare? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-21Strategi för att öka inflöde av varor och verksamhet (JH 05) (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-18Hur utbildas bäst personal i kundtjänst? (UK 10) (inaktivt)
2004-10-12Attitydundersökning Våga visa vägen (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-09-09Klassificering av komponenter (inaktivt)
2004-09-06Marknadsanalys/marknadsföring - Ny produkt (JH 09) (inaktivt)
2004-09-01Dricksvattenberedning ¿ Optimering av polymerdosering vid slamavvattning (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-30Vilka är de viktigaste kraven som ställs på Scada-systemen idag? (inaktivt)
2004-08-25Skriv en uppsats kring turism! (52) (inaktivt)
2004-08-17Avskiljning av fosfor och ammonium från avloppsvatten (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-07-01Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-29Molekylär modellering av G-protein kopplade receptorer (inaktivt)
2004-06-28Marknadsplan - Marknadsföringsstrategi (Ovanåker) Nefab - den globala partnern för kompletta förpackningslösningar! (inaktivt)
2004-06-02Biogas och logistik (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-12Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-12Förslag på konstruktion/maskin (JH 05) (inaktivt)
2004-05-12Mäta effekten av musikvibrationer både psykiska & kroppsliga (inaktivt)
2004-05-07Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-05-07Varumärkesidentitet (JH 04) (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-05-03Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 04) (inaktivt)
2004-04-30Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-30Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-29Förebyggande och uppsökande verksamhet av äldre (aw) (inaktivt)
2004-04-22Kundundersökning gällande SPV:s service, tjänste- och informationsutbud (inaktivt)
2004-04-13Marknadsanalys ¿ publika arrangemang (JJ) (inaktivt)
2004-04-01Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-31Säkerhetsanalyser av diagnossystem -- metodik och tillämpning på ett framdrivningssystem av ett fartyg (inaktivt)
2004-03-31Turistnäringens beroende av god komfort och hög framkomlighet (inaktivt)
2004-03-30Utvidgning av webbaserat workflowsystem med inköpsmodul (2 pers.) (inaktivt)
2004-03-26Miljö-övervakning av radioaktiva ämnen i jordbruket. (inaktivt)
2004-03-25Luftkvalitet i lastbilar för nötkreaturstransporter (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-03-08Miljöanpassad väghållning (inaktivt)
2004-03-01Konstruktion/fixturer (JH 10) (inaktivt)
2004-02-10Strukturering av modeller avsedda för helfordonssimulering (inaktivt)
2004-02-09Utvärdering om 6-åringar får bättre skolstart genom förskoleklass (inaktivt)
2004-02-06Identifiering av polära läkemedelsmetaboliter med hjälp av LC-SPE-NMR (inaktivt)
2004-02-02Nätnyttomodellens ekonomiska konsekvenser (inaktivt)
2004-02-02Textilinventeringar i Ångermanland (inaktivt)
2004-01-30Optimering av nosformer för reduktion av strukturell påverkan av aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-01-29MARKNADSUNDERSÖKNING (- för fortsatt expansion)(Hofors) (inaktivt)
2004-01-28Var tar eleverna vägen efter avslutade studier på Frölundagymnasiet? (inaktivt)
2004-01-27Effektivare logistik genom förbättrad styrning och hantering av emballage inom SAS Component, Logistics (inaktivt)
2004-01-27Utvärdering av Sveriges största permanenta miljöutställning på Ekocentrum (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2004-01-19Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (UK 01) (inaktivt)
2004-01-13Utveckling och framtagning av extremt strömsnålt styrkort med radio- alternativt IR-mottagare samt radio- alternativt IR-sändare (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Marknads- och strategianalys. Examensarbete vid byggbolag som genomgår stor förändring (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Marknadsundersökning för Swedish Aerospace and Defence SMEs, (SADS) en branschgrupp inom Teknikföretagen (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2004-01-07Studie av stötprofilers inre struktur (inaktivt)
2003-12-19Produktutveckling och konstruktion (JH 12) (inaktivt)
2003-12-18Mobbningsproblemet i barnomsorg och skola (12) (inaktivt)
2003-12-18Utbildning och näringsliv i samverkan (16) (inaktivt)
2003-12-18Arbetsplatsförlagd undervisning (17) (inaktivt)
2003-12-18Integration av skola och barnomsorg (22) (inaktivt)
2003-12-18Undervisning i ordinarie lärares frånvaro (46) (inaktivt)
2003-12-18Fallstudie på Garda skola, ett exempel på integration (23) (inaktivt)
2003-12-18Lyfta-vända tunga lyft (24) (inaktivt)
2003-12-18Bullerbekämpning i snickerifabrik (25) (inaktivt)
2003-12-18Läs- och skrivsvårigheter (27) (inaktivt)
2003-12-18Stödet till barn med särskilda behov (26) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-12-04BIOINFORMATIKSTUDIER PÅ GPCRs (inaktivt)
2003-12-04Kaos och självorganisation (inaktivt)
2003-11-10Auktoriserad revisor, ett skrå som överlevt för länge? (37) (inaktivt)
2003-11-06Marknadsplanering till webbaserat telefonpassnings och bokföringsföretag (UK 01) (inaktivt)
2003-10-21Vad driver en kvinnlig företagare? (56) (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-10-21Marknads- och lönsamhetsanalys för kulturtidskrift (36) (inaktivt)
2003-10-20Ekonomiskt bästa ägarförhållandet av vindkraftverk för lantbrukare? (34) (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-10-16Interaktivt presentera vindkraftverk på Gotland (31) (inaktivt)
2003-10-07Instruktioner och utbildning för operatörsunderhåll (inaktivt)
2003-09-25Vilken betydelse har Framtidsrummet för invånarna i Kristinehamn? (inaktivt)
2003-09-22Logistik. Intern logistik skall kartläggas; syftet är att definiera flaskhalsar och hitta förbättringsåtgärder. (inaktivt)
2003-09-17Staroffice (inaktivt)
2003-09-17Geografiska spridningseffekter av valframgångar i kommunal- och riksdagsval (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-12FEA-modellering av ingasventil till flygmotor i avsikt att studera hållfasthet vid stigande temperatur (inaktivt)
2003-09-03Utveckling av funktion o design (JH 04) (inaktivt)
2003-08-11Karaktärisering av friktionsytor i kopplingslameller för fyrhjulsdriftsystem (inaktivt)
2003-07-06Mekanisk/systematisk kapitalförvaltning - Del 1, Signaler (inaktivt)
2003-07-04Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-07-04Utvärdering av Barngruppsverksamhet i Oskarshamn. (inaktivt)
2003-07-04Marknadsföring på camping (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Formgivning trycksaker/hemsida (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Windowsbaserad kvalitetsrapportering (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Utveckling informationssystem (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Marknadsundersökning för ny produkt (JH 06) (inaktivt)
2003-07-04Turistattraktioner för barn (KA 03) (inaktivt)
2003-07-03Barriärsystem för grundvattenrening (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av marknadsplan (TH 01) (inaktivt)
2003-06-19Sveriges vägmärken (inaktivt)
2003-06-19Konstruktion (JH 06) (inaktivt)
2003-06-19Logistik i svets- och montageföretag (JH 02) (inaktivt)
2003-06-18Uppläggning av kärnkompetensutbildning för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-18Optimering av Ledningsdatabas för Electrolux i Mariestad (inaktivt)
2003-06-13Biologisk mångfalt i grustäkter, en inventering i avslutade täkter (inaktivt)
2003-06-13Två examensarbetare sökes för beteendestudier på ekologiska utegrisar. (inaktivt)
2003-05-27Verktyg för värdering av produkters miljöprestanda (inaktivt)
2003-05-13Prestandaoptimering av WebServices i J2EE-miljö (inaktivt)
2003-05-13Felhantering och loggning i EJB (inaktivt)
2003-05-05Förslag på konstruktion/maskin (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Produktutveckling (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Produktkalkylering inom avfallshantering (JH 03) (inaktivt)
2003-04-30Förkalkyl/efterkalkyl (JH 04) (inaktivt)
2003-04-30Investerings- och kompetensnivå inom träindustrin (TH 10) (inaktivt)
2003-04-15Utveckling av in vitro motilitet med två kopplade aktinfilament (JN 04) (inaktivt)
2003-04-11Dagens och framtidens kundvärde och kundbas i detaljhandel (KA 06) (inaktivt)
2003-04-11Koldioxidhandelns inverkan på svenska företag (inaktivt)
2003-04-07Allergivaccin - utveckling av en ny behandling för allergi (inaktivt)
2003-04-04Elektrokemisk tumörbehanling in vivo (inaktivt)
2003-03-27Marknadsanalys (JH 03) (inaktivt)
2003-03-27Förändring av varumärke (UK 03) (inaktivt)
2003-03-27Logistik (JH 02) (inaktivt)
2003-03-13Elevinflytande i grundskolan (18) (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)
2003-03-11Utveckling av en vandringsled (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Naturgeografisk påverkan av område kring herrgård (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Tegnérs brev- analys mm (JH 03) (inaktivt)
2003-03-11Markadsanalys (JH 02) (inaktivt)
2003-03-10Affärskoncept och varumärkes uppbyggnad (KA 09) (inaktivt)
2003-03-10Marknadsundersökning på snickerifabrik (JH 07) (inaktivt)
2003-03-10Kartläggning av besökare på travet (KA 02) (inaktivt)
2003-03-03Göteborgs kretsloppsplan ¿ innehållsanalys och utveckling (inaktivt)
2003-02-20Företagets hastighetsmätare - information på intranät för beslutsstöd och analys av nuläget (Ovanåker) (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-04Prediktering av packningsegenskaper hos siltiga moräner (inaktivt)
2003-02-03Studie av förändrade beteenden till följd av mitträcke. (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)
2003-02-03Marknadsundersökning av kundupplevd produkt/tjänstekvalitet och affärsrelation (inaktivt)
2003-01-28Analys - utbildning av chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Beslutsprocessen hos chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Undersökning av marknadsplan (KA 06) (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-23Kvalitetsundersökning av färdtjänst och sjukresor i Gävleborgs län (Söderhamn) (inaktivt)
2003-01-20Hållfasthets- och deformationsegenskaper hos kemiskt stabiliserad halmarmerad siltig sandmorän. (inaktivt)
2003-01-10Marknadsundersökning - Unika upplevelser i Kalmar län (KA 06) (inaktivt)
2003-01-10Variabla meddelande skyltars inverkan på framkomligheten i Malmöområdet (inaktivt)
2003-01-10Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (KA 12) (inaktivt)
2003-01-09Marknadsundersökning (inaktivt)
2003-01-08Marknadsanalys - Att nå nya kunder (KA 12) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning - Distansutbildning för tandläkare (KA) (inaktivt)
2003-01-08Data/systemförändring (JH 02) (inaktivt)
2003-01-08Attitydundersökning vind (JH 12) (inaktivt)
2003-01-08Cykeltider - för effektivare arbete (KA 12) (inaktivt)
2003-01-08Marknadsundersökning för lokal mat i Småland och på Öland (JN 12) (inaktivt)
2002-12-16Handel med utsläppsrättigheter/Gröna avtal (35) (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-27Hyresundersökning bland butiker och företagare (inaktivt)
2002-11-14Produktutveckling (JH 09) (inaktivt)
2002-11-13Naturvårdplan med flora och fauna inventering (inaktivt)
2002-11-08Hårdvaruprogrammering i Java (Järbo) (inaktivt)
2002-11-07Skarvning av trä (JH 09) (inaktivt)
2002-10-17Kreativt marknadsföringsuppdrag (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)
2002-10-08Analys av marknadsföringsvägar att nå målgrupper (KA 10) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.