Sökning: "teknik idag"

Hittade 189 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet teknik idag.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-15Exjobb-Metoder för Mobilt arbete (inaktivt)
2011-12-01Exjobb Mobil Applikations och Webutveckling (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-22Nyfiken på Sharepoint/ C# ? (inaktivt)
2011-09-20Utveckling stöldskydd för dieseltankar (inaktivt)
2011-09-01Automattest i finansbranschen (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-04-19My Social TV (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-03-15Radikalt förkortad bromssträcka (inaktivt)
2011-03-10Minimering av lukter från fritering genom absorption (inaktivt)
2011-03-10Minimering av Lukter från Livsmedelsfritering - Oxidation (inaktivt)
2011-03-10Rening av vegetabiloljor inom Livsmedelsfritering (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-02-14RFID för produktmärkning (inaktivt)
2011-02-11Verksamhetsstyrning och intern kommunikation (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-05Vanor och beteenden kring vatenförbrukning (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-20Planritning 3D CAD (inaktivt)
2010-12-20Analys och utveckling av palleteringssystem (inaktivt)
2010-11-25Metodval för utveckling mot smarta telefoner och webb (inaktivt)
2010-11-23Status och åtgärdstakt för enskilda avlopp i länder kring Östersjön (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Quality Control Center for connected TV devices (inaktivt)
2010-10-13Software eco-system for Life-Cycle-Profit (inaktivt)
2010-09-16Attityder, vanor och kunskap kring ekologisk mat (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-08Marknadsundersökning av fixtursystemet BoxJoint för nya tillämpningar (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-28Karakterisering av redoxenzymer i neurodegenerativa sjukdomar (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-04-23Java i finansvärlden (inaktivt)
2010-04-19Ventilationsbehov på tvättapparat (inaktivt)
2010-03-22Identifiering och utvärdering av nyckelparametrar för gassensorers tillämpning inom läckageanalys. (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-04Rekommendationsalgoritm / Collaborative Filtering på Familjeliv.se (inaktivt)
2010-01-18”Open innovation” – en modell för utvecklingsarbete (inaktivt)
2009-12-21Konceptstudie för automatiserad återvinning av plattskärmar (inaktivt)
2009-12-18Hur kan vi öka trafiken till vår hemsida - med fokus på yngre jobbsökande? (inaktivt)
2009-12-17Individanpassat robotprogram för gjutgodsrensning (inaktivt)
2009-12-09Kvalitetssäkring av EMS kalibrerparametrar (inaktivt)
2009-11-30Examensarbete inom logistik AEO-certifiering (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - Antennteknik (inaktivt)
2009-11-25Examensarbete - IWT4-Telemetri (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2009-06-25Examensarbete:Virtuell systemmodellering (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av ny hemsida (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Behov och marknadsanalys av minimalinvasiv frakturbehandling (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-13Produktutveckling av Somnus (inaktivt)
2008-02-12Gerillamarknadsföring på Internet (inaktivt)
2008-02-04Vill du hjälpa oss att styra mot en effektivare kommunal utförarförvaltning? (inaktivt)
2008-01-17Rotary i tiden! (kr) (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-12-19Förbättring av mätutrustning för minneselektronik. Inriktning: Kommandoenheten (inaktivt)
2007-10-18MARKNADSSTRATEGIER HOS TILLVERKARE AV UTRUSTNING FÖR DIGITALTRYCK (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-21Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-09-21Digital Komprimerad Video (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-04Media TV portning och grafiskt interface (inaktivt)
2007-08-17Kartläggning av områden lämpliga för LOD (inaktivt)
2007-08-16Development of Antennas for tomorrows Production technology (inaktivt)
2007-08-01Undersökning av plattformsoberoende licenshanteringssystem (inaktivt)
2007-07-06Teknisk fastighetsinformation i förvaltningsfasen (inaktivt)
2007-07-06Optiskt kamouflage (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-13INTRACYTOPLASMIC SPERM-INJECTION BY ELECTROPORATION (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-05-10Tvärvetenskaplig utveckling av marknadsföring och kommunikation på Internet (inaktivt)
2007-05-07Ingenjörsämnen på Dalénium, upptäckarcentrum (inaktivt)
2007-04-23Vidareutveckling av avancerad hemsida för Stockholms Skridskoseglarklubb. Arbetet består i såväl analys, förslag, systemutformning samt programmering. (inaktivt)
2007-04-16Förfina beräkningsmodell på minneselektronik med avseende på mjuka fel (inaktivt)
2007-04-16Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-05The Water drop - katastrofshjälpsteknik (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-02-09Användarinterface mot provplattform för strålningstester av minneselektronik (inaktivt)
2007-01-31Utarbetande och genomförande av strategi för att införa Windows Workflow Foundation som ärendehanteringsmotor i en generell, webbaserad ärendehanteringsprodukt (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-12Ex-jobb på GE Healthcare, Chemical Synthesis & Chemical Characterisation (inaktivt)
2007-01-08Medicinsk signalbehandling inom diabetes typ 1 (inaktivt)
2006-12-12Vidareutveckling av provplattform för DRAM (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-17Kalibreringsprogram för ögonrörelsemätningar (inaktivt)
2006-10-31Mikro-masspektrometer för mätning av narkosgas - Examensarbete hos Artema och Acreo (inaktivt)
2006-10-11Omställning till ny teknik (inaktivt)
2006-10-02Utforska en ny generation solfångar-system: optimera utformningen av tunnfilmssolceller för koncentrerat ljus (inaktivt)
2006-09-29POSITIONERING (inaktivt)
2006-09-22Sprayfrystorkning av enzym. Formuleringens påverkan på partikelstruktur och enzymaktivitet (inaktivt)
2006-09-18Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2006-09-18Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-29Marknadsanalys (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-04-03Marknadsundersökning och marknadssegmentering av tekniska produkter i Norden och Europa (inaktivt)
2006-03-15IP telefoni på riktigt (inaktivt)
2006-03-02Framtagning av kompletta processer för tim-takt underhåll av järnvägsfordon. (inaktivt)
2006-02-28Insamling av tillförlitlig biogasstatistik i Sverige (inaktivt)
2006-02-24Utveckling av tillverkningsteknik för medicinteknik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra mätutrustning för minneselektronik. (inaktivt)
2006-02-22Utökad simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-02-22Förbättra precisionen i simulering av minneselektronik (inaktivt)
2006-01-24Kvalitetsvariation i ensilage ¿ en pilotstudie av källor, konservering och effekter av variation på Nötcenter Viken (inaktivt)
2006-01-18Examensarbete för ingenjörer på PaperPak Sweden AB i Aneby (inaktivt)
2005-11-07Bakgrund till flickors val av industriteknisk utbildning vid Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium (inaktivt)
2005-10-27Införande av generellt språkstöd i ett webbaserat ärendehanteringssystem (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-10-06Konvertera administrationssystem (inaktivt)
2005-10-06Konvertera administrationssystem (inaktivt)
2005-09-07Marknadsstudie: Simulatorer för programvaruutveckling innan hårdvara finns (inaktivt)
2005-09-07Marknadsanalys: Virtualiserade testmiljöer (inaktivt)
2005-06-27Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2005-05-24Utveckla hemsida som del i marknadsföring (inaktivt)
2005-05-24Kundrelationer och kundvård (marknadsföring) (inaktivt)
2005-03-17Framtidens transporter (UK 02) (inaktivt)
2005-03-14Nulägesbeskrivning och strategisk plan för att främja boende och näringsliv (aw) (inaktivt)
2005-03-02Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow) (inaktivt)
2005-02-11Förändring av organisation, arbetssätt och kultur. Hyresbostäder i Norrköping AB (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (aw) (inaktivt)
2005-01-31Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (aw) (inaktivt)
2005-01-20Kartläggning av insamling av bioavfall (inaktivt)
2004-12-06Avledande av industriellt spillvatten (inaktivt)
2004-12-03Det levande mötet - affärsutveckling (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-09-01Produktionsprocess för verktygstillverkning (jj) (inaktivt)
2004-08-31Vinkelgivare i säkerhetskritiska applikationer (inaktivt)
2004-07-01Utveckling av OSA/Parlay-gränssnitt på Tjänsteplattform (inaktivt)
2004-06-24Kontextuell ärendehantering (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-06-01Kontextuell Ärendehantering (inaktivt)
2004-05-10Examensarbete inom logistik, production management till Saint-Gobain, Eslöv. (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-26IT och medicinsk teknik vid hjärtsvikt Utveckling av teknikstöd för vård av hjärtsviktspatienter i hemmet (inaktivt)
2004-03-26Användning av DNA markörer i förädlingsyfte hos tall och gran (inaktivt)
2004-03-17Utvärderingar av Frölundagymnasiets studieprogram (inaktivt)
2004-03-11Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 42) (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-02-02Alternativa uppvärmningsmetoder i bindningsmaskin (inaktivt)
2004-01-293D visualisering i Ljusdals centrum (Ljusdal 28) (inaktivt)
2004-01-27Fältregistrering av lastbilspassager (Ljusdal 21) (inaktivt)
2004-01-12Ökad hänsyn till naturvärden (inaktivt)
2003-12-18Fakturatyper (43) (inaktivt)
2003-11-13Kvantifiering av HSM-teknikens vinster vid maskinbearbetning av MMC (inaktivt)
2003-11-10Kvantifiering av nyttan med vevstakar i MMC (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-10-21Marknadsundersökning - anpassad teknik till u-länder (inaktivt)
2003-10-20Marknadsundersökning - kartläggning av kommuner (inaktivt)
2003-10-13Skapa nytt webbgränsnitt för dokumenthanteringssystemet RMT+ baserat på moderna teorier och kreativa idéer (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-09-17Sol-gel beläggningar för användning inom verkstadsindustritillämpningar (inaktivt)
2003-08-30UML 2.0 och OSE (inaktivt)
2003-05-27Förbättra produktionsprocess för verktygstillverkning (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-04-04Internetforum för miljötjänstemän (inaktivt)
2003-04-04Vattenkraftens potentiella uppgradering (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-03-03Innovativt återbruk av restprodukter (inaktivt)
2003-02-10Marknadsanalys/Marknadsundersökning Dala Plåtteknik AB (inaktivt)
2003-01-07Investeringsanalys - Nordbo Dörr (inaktivt)
2002-12-16Call center (47) (inaktivt)
2002-12-13Nytt koncept för försäljning via internet/postorder. (Ockelbo) (inaktivt)
2002-10-17Marknadsundersökning samt planering av lansering av annorlunda skärteknik (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.