Sökning: "tolka"

Hittade 24 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet tolka.


Inkom Exjobbsförslag
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-09-20Utveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn i samarbete med Stockholms universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Tobii Technologies (inaktivt)
2011-06-27Frisörers perception av risker i arbetsmiljön (inaktivt)
2011-06-19Vidareutveckling av ett automatiserat hörseltest för spädbarn: Metodutveckling och kodjustering (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2008-06-16Examensarbeten vid Virtutech (inaktivt)
2008-01-29Stabilisering av förorenade muddermassor med alternativa material (inaktivt)
2007-04-04.NET utvecklat statistik verktyg (inaktivt)
2007-02-09Presentation av driftdata från databas: programutveckling för dataanalys med utgångspunkt från användarbeteende (inaktivt)
2006-08-25Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2006-06-19Utveckling av Flash-tolk (inaktivt)
2006-05-29Flersatellitmätningar av norrskensströmmar (inaktivt)
2006-01-18Inverkan av partiella urladdningar på ytkonduktiviteten hos polymera material (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-09-07Automatisk konfiguration av minneshierarkier till Simics (inaktivt)
2005-09-06Undersöka och integrera metoder och verktyg för kvalitativ analys av taktiska insatser (inaktivt)
2005-06-08Experimentuppställning för pulsföljdsanalys av elektriska urladdningar (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Automatisk konfiguration av minneshierarkier (inaktivt)
2005-01-19Simulering av elektrisk partiell urladdning med Finita Element Metoden (FEM) (inaktivt)
2005-01-19Spridning av elektriska laddningar på isolatoryta (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.