Sökning: "trend e-business"

Hittade 47 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet trend e-business.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Quality of Experience for 2D or 3D video (inaktivt)
2012-01-26Förbättra effekten av konserverande ämnen genom inkapsling (2 examensarbeten) (inaktivt)
2011-11-01Stream Reasoning for Situation Detection (inaktivt)
2011-10-05Functional Safety - Utvecklingsprocesser för hårdvara och mjukvara (inaktivt)
2011-07-01Förbättra effekten av konserverande ämnen (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-02-07FE modelling technique for NVH (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-10-18Performance Study of using Flooding in Industrial Wireless Sensor Networks (inaktivt)
2010-09-07High Tg polymeric materials for heated microfluidic systems (inaktivt)
2010-09-06Exjobb inom projektstyrning/systemutveckling! (inaktivt)
2010-02-01Thesis - Mobile Real-Time Web (inaktivt)
2010-01-18Marknadsplan folkbildning (inaktivt)
2010-01-13Musikundervisning i kulturskolan - en kvantitativ studie om trender och elevantal (inaktivt)
2009-12-08Design and Implementation of WirelessHART sub-system on a System-on-Chip radio (inaktivt)
2008-09-12In- och utflyttning i ett 20-årigt perspektiv – en komparativ studie (Ljusdal) (inaktivt)
2008-05-30Mathematical Modelling of Cable Entanglement in Deployable Space Structures (inaktivt)
2008-05-30Exjobb på DesignGlas Larm - utveckling av larmteknik i fönster (inaktivt)
2008-05-30Electric Power System Communication Traffic Modelling (inaktivt)
2008-01-14Communication and Traffic Models for Power Systems (inaktivt)
2007-11-14Economic impact of in-situ coating technology for insulation of distribution lines (inaktivt)
2007-11-01Marketing survey - payment services (inaktivt)
2007-09-03Substation Communication Security within E.On. (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-07-19Competitive Analysis (inaktivt)
2007-06-25Design and Implementation of Bluetooth algorithms (inaktivt)
2007-05-29Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-05-15Define and develop of software tools for system verification (inaktivt)
2007-04-03AERODYNAMIC EXPERT SYSTEM (inaktivt)
2007-01-26Further development of the Slot matching concept for internal handset antennas (inaktivt)
2006-12-21Study of the Development and Performance of FPGA-based Communication Applications (inaktivt)
2006-12-14Kartläggning, marknadsundersökning och hälsobokslut för nätverket Hälsosam Sverige. (AP) (inaktivt)
2006-12-12Omvärldsanalys, verksamhetsplan samt budget till Nätverket HälsoSam Sverige (AP) (inaktivt)
2006-10-13Utnyttjandegrad av färdtjänsttillstånd (inaktivt)
2006-08-02Modelling and evaluation of a minituarised fluxgate sensor (inaktivt)
2006-02-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2005-10-06Kartering och karaktärisering av avfall från livsmedelsindustri. Avfallet består av förpackningsmaterial, pulver och flytande produkter. (inaktivt)
2005-08-10An Experimental Investigation of Ignition Delay for Different Fuel Qualities (inaktivt)
2005-05-13Kulturhistoria för turister (JH 03) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-03-29Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-09-17Proteomics in environmental pollution assessment (inaktivt)
2003-01-30Analys av attityder (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.