Sökning: "undersökning av"

Hittade 340 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet undersökning av.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-28Connection between Test results, field quality issues and maintains (inaktivt)
2012-03-15Vilka är Wikipedias största brister och hur kan man övervinna dem (inaktivt)
2012-02-20Lakvatten från f.d. deponi – påverkan på fiskars hormonsystem – förslag till examensarbete för en eller flera personer i Säters kommun, Dalarna (inaktivt)
2012-02-20Undersökning av miljökontorens kompetensbehov för livsmedelskontroll (inaktivt)
2012-02-13Hur påverkar vindkraftsetablering en bygd? En studie om sysselsättning och ekonomiska effekter på lokal nivå. (inaktivt)
2012-01-30Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2012-01-19Implementering av resepolicys hos kommuner (inaktivt)
2012-01-16MIFO- Fas 1 klassning av nedlagda deponier i Arvidsjaurs kommun (inaktivt)
2011-12-20Läsarundersökning – tre kanaler (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering och utveckling av principer för mobila annonssystem med extremt hög transaktionsvolym (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-10-03Riskhantering i svenska företag (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten inom mjukvaruutveckling. (inaktivt)
2011-08-10Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2011-08-08Produktinnehåll och ekotoxikologisk undersökning (inaktivt)
2011-05-23Intranät med Microsoft SharePoint (inaktivt)
2011-04-14Fyra uppsatsförslag (inaktivt)
2011-03-28Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden - (inaktivt)
2011-03-07Oljedegradering för moderna motoroljor (inaktivt)
2011-02-10Tjänsteövervakning (inaktivt)
2011-02-07Riktlinjer för kravställning och dimensionering av drivsteg (inaktivt)
2010-12-17Riskanalys av smittspridning i vattenreningskärr (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-29Produktutveckling och internationell undersökning av ett trafiksäkerhetssystem (inaktivt)
2010-11-25Undersökning/genomlysning av befintlig strategi, affärs-, och marknadsplan (inaktivt)
2010-11-103-fas PFC för flygelektronik (inaktivt)
2010-11-08Flertal lediga examensarbeten för utveckling av elektronik, inbyggda system, trådlös kommunikation, design och produktutveckling. (inaktivt)
2010-11-02Mekaniska egenskaper hos nioblegerat gråjärn (inaktivt)
2010-09-22Efterpolering av minireningsverk (inaktivt)
2010-09-22Undersökning av Kinesiska bilförares brukandemiljö och preferenser (inaktivt)
2010-09-20Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-09-14Undersökning av framtida prestandabehov för Scania Communicator (inaktivt)
2010-09-01Avfallsplan (inaktivt)
2010-08-25Undersökning och analys av spelmotorer till iPad (inaktivt)
2010-07-02Miljömässiga effekter av Klimatinitiativet och liknande projekt (inaktivt)
2010-06-18Misa AB – Strategisk marknadsföring av personer med funktionshinder? Hur mycket kan vi sänka fördomarna hos arbetsgivare gentemot personer med intellektuella funktionshinder beroende på hur vi marknadsför individerna? (inaktivt)
2010-06-17Nordiske cykelbyer (inaktivt)
2010-06-14Läxors betydelse av inlärning (inaktivt)
2010-06-10Kvalitet i förskolan (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-05-28Analys av magnetometer (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Utvärdering av bilddegradering vid JPEG-komprimering (inaktivt)
2010-05-24Rapport om ungdomars livsvillkor - LUPP (Lokal Uppföljning av ungdomspolitiken) Kungsbacka kommun (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-05-12Miljömärkta varor eller tjänster, undersökning av pris och utbud (tex ekologiska livsmedel, miljöcertifierade städtjänster eller liknande) (inaktivt)
2010-04-19Undersökning av lyft och transportritningar (inaktivt)
2010-04-09Undersökning av energiaspekter i bäddprojekt (inaktivt)
2010-03-11Hantering av förorenade sediment – en undersökning av aktörer och policys på national och transnationell nivå (inaktivt)
2010-03-11Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-09Undersökning av kontaktslitage (inaktivt)
2010-03-01Robusthetstester av DNS-resolvrar (inaktivt)
2010-03-01Positionering av fordon (inaktivt)
2010-02-09Felkodspositionering (inaktivt)
2010-02-09Visuell generering av testscript för automatiserad testexekvering (inaktivt)
2010-02-02Cykla på Öckerö (inaktivt)
2010-01-27Reklamfinansiering av befintliga externa betaltjänster via sms. (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-12-07Nya turistaktiviteter (inaktivt)
2009-11-24Undersökning av medelstam vid flerträdshantering, hur påverkas mätprecisionen vid flerträdshantering? (inaktivt)
2009-11-20Undersökning och användning av befintlig produkt inom hälsa, friskvård och rehabilitering (inaktivt)
2009-08-13Visualisering och undersökning av levande cellers respons på flöden (inaktivt)
2009-07-23Examensarbete i ämnet bioenergimarknader (inaktivt)
2009-06-09Hur har vi råd att inte prioritera stressförebyggande åtgärder? (inaktivt)
2009-04-16Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2009-02-19Upplevelsen av offentliga platser och miljöer (inaktivt)
2009-02-13Studie på hur pensionärernas behov i bostadsfrågor ser ut i framtiden (inaktivt)
2009-01-19Djupintervjuer-Varför gick flytten till Sandviken? (Sandviken) (inaktivt)
2009-01-13Undersökning av diskriminering i Stockholms stad (inaktivt)
2008-11-11Hur upplever västeråsaren kommunens kameraövervakning? (inaktivt)
2008-11-11Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (inaktivt)
2008-09-17Om eko- och naturturism i Sverige (TH 02) (inaktivt)
2008-07-10Gävle Cityfest ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (Gävle) (inaktivt)
2008-06-16Miljö- och energibesparande produkternas marknad (inaktivt)
2008-06-16Enkät om nätmobbning bland skolungdomar (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av jämställdhets- och mångfaldsarbete (inaktivt)
2008-05-30Diagnostikplattform för fordonsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Undersökning av svetskvalitet i befintlig produktion (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-05-30Grön IT (inaktivt)
2008-05-30E-learning – virtuella utbildningar (inaktivt)
2008-05-30Internetbaserade samarbetsverktyg (inaktivt)
2008-05-30Virtualiserade applikationer vs paketerade applikationer (inaktivt)
2008-04-08Produktstrategi, marknadsbehov - Informationstjänster (Ljusdal) (inaktivt)
2008-04-08Utrullningsprocess och certifiering för Windows Vista (inaktivt)
2008-03-17Teknisk Internationalisering/Lokalisering av generell workflowprodukt (inaktivt)
2008-02-25Kopia av Hur får vi ungdomar att idrotta? (inaktivt)
2008-02-22Miljöundersökning-kartläggning av eventuella föroreningar från nuvarande eller tidigare industriell verksamhet (inaktivt)
2008-01-21Marknadsundersökning - Utbildning i Klinisk Prövning (inaktivt)
2008-01-17En turistbyrå med två kontor - hur arbetar man mest effektivt med ett helhetsperspektiv utifrån givna förustättningar? (aw) (inaktivt)
2008-01-09NCC vill förändra byggbranchen- undersökning av den franska inköpsmarknaden av byggmaterial (inaktivt)
2008-01-04Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde Beskrivning av regementet (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-12-04Undersökning Garden Center (inaktivt)
2007-12-04Kopia av Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-30Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-11-20Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-12Marknadsanalys/undersökning - Appro AB (inaktivt)
2007-11-04Vinnande affärsplan för snabbväxande IT-bolag (aw) (inaktivt)
2007-10-244 exjobbsområden: integrering av deformerbara strängar, ytor och kroppar i PhysX samt applikationsundersökning, systemutveckling och design därinom. (inaktivt)
2007-10-22Vidareutveckling av tegelmuseum (kr) (inaktivt)
2007-10-22Undersökning av hälsofrämjande egenskaper i vårt produktsortiment (inaktivt)
2007-10-15Exjobb i Rädda barnens lokalförening, Eskilstuna (inaktivt)
2007-10-04Utveckling och undersökning av algoritmer för MEMS-gyron (inaktivt)
2007-08-17Attitydundersökning Vad slängs i avloppet? (inaktivt)
2007-08-17Dagvattendammen universitetet. Kartläggning av dess funktion och utformning (inaktivt)
2007-08-16Marknadskommunikation - reklam - grafik och copywriting Internationellt (inaktivt)
2007-08-16Examensarbete inom Portal och/eller integrationslösningar baserat på den senaste plattformen från Microsoft med BizTalk och Sharepoint (inaktivt)
2007-08-01Undersökning av plattformsoberoende licenshanteringssystem (inaktivt)
2007-07-06Kartläggning av marint liv i Drammensfjorden (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Prognosmodell för ärendeinflöde. Kösimulering utifrån befintligt databasmaterial (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-12Skola-Arbetslivsamverkan ur ett entreprenöriellt förhållningssätt! (aw) (inaktivt)
2007-06-04IPTV analysator (inaktivt)
2007-06-04Utveckling av metod för lösning av parameterberoende initialvärdesproblem (inaktivt)
2007-05-22Bygglogistik (inaktivt)
2007-05-21Vill akademiker arbeta utomlands? (aw) (inaktivt)
2007-05-18Vill akademiker arbeta utomlands? (kr) (inaktivt)
2007-05-15Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2007-05-14Undersökning av luftkvalitet (inaktivt)
2007-05-07Undersökning och implementering av effektiv kollisionsdetektion (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer. (inaktivt)
2007-04-20Marknadsundersökning - gästtillfredsställelse (inaktivt)
2007-04-16Branschundersökning kring informationssäkerhet (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av Baggbrobygden (AP) (inaktivt)
2007-04-04Undersökning inom demenssjukvård i Tibro Kommun (inaktivt)
2007-04-04Affärsplan / Marknadsplan (inaktivt)
2007-04-04Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2007-04-04Undersökning om diskriminering mot etniska grupper (inaktivt)
2007-04-04Undersökning: Finns det ett behov av administrativ hjälp bland företagarna? (inaktivt)
2007-04-03Examensarbete/C/D-uppsats: Marknadsundersökning hos Hammarhälsans potentiella kunder (AP) (inaktivt)
2007-04-03Marknadsanalys/undersökning av skuminjektorer vid livsmedelstillverkning (inaktivt)
2007-03-28Kulturarvspedagogikens politik och ideologi (inaktivt)
2007-03-28Samverkan mellan Jämtländska företag för att nå nya internationella marknader (inaktivt)
2007-03-16Oberoende undersökning av Skaraborgs regementes roll i Skövde (inaktivt)
2007-03-14Förbättrad Nagios Agent för Unix/Linux (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2007-03-01Hur kan vi få ut det bästa av Flexibelt Lärande? (ap) (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning för uppstart av företag (inaktivt)
2007-02-23Marknadsundersökning (inaktivt)
2007-02-22Marknadsundersökning - Resebranschen (inaktivt)
2007-02-12Undersökning av modifierad cloth-simulator för kollisionsdeformationer (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering hos Care of Haus (AP) (inaktivt)
2007-02-02Miljöplanering för reklambyrå. (AP) (inaktivt)
2007-01-30Marknadsundersökning (aw) Frisör salong (inaktivt)
2007-01-29Marknadsundersökningar för affärsverksamhet i Arboga (aw) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i centrala Stockholm. (AP) (inaktivt)
2007-01-24Undersökning bland pendlare som arbetar i Kista (AP) (inaktivt)
2007-01-17Internationell etablering? (inaktivt)
2007-01-152 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2007-01-03Förstudie kring ett 2 dagars forum med inriktning på audiovisuell teknik! (aw) (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av faktorer som påverkar martensitomvandlingen för metastabila rostfria stål (inaktivt)
2006-12-21Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av ny sport/fritids produkt (inaktivt)
2006-12-19Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2006-12-19Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2006-12-19Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2006-12-11Skillnad i bemötande av män och kvinnor i företags- och lånesituationer? (aw) (inaktivt)
2006-12-11Marknadsanalys/undersökning inom grafiska branschen och affärsplan för franchisekoncept samt uppbyggnad av ordersystem (inaktivt)
2006-12-11Hur ser behovet ut av incoming agent för planering av resor i Norden? (inaktivt)
2006-12-06Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (Nordanstig) (inaktivt)
2006-11-30Marknads- och affärsplan (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning åt Lärmaksi Utbildning AB (AP) (inaktivt)
2006-11-23System för föraraktivitetsanalys, 10 p, Scania CV AB (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-10-31Förstudie: Undersöka intresset för en saluhall bland boende och arbetande i centrala Västerås (aw) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-13Return on investment (ROI)/nyttovärdering av verksamhet vid Traktörens förvaltningsbibliotek i Göteborg (inaktivt)
2006-10-09Inventering av flora och fauna på golfklubb (inaktivt)
2006-10-02Enkät till huvudmän inom Göteborgs Stad (inaktivt)
2006-09-29Konsumentundersökning av utbud av varor och tjänster (aw) (inaktivt)
2006-09-18Må bra-utredning (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-07Högtemperaturkorrosion i förbränningsmiljöer (inaktivt)
2006-08-07Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2006-06-30Undersökning av nyttan med affärssystem i verkligheten (inaktivt)
2006-06-27Vätgasgenerering små bränsleceller (inaktivt)
2006-06-20Bedömning av sulfidjordars försurningspotential (inaktivt)
2006-06-20Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2006-06-19Undersökning samt implementering av ett webbsystem. (inaktivt)
2006-06-16Undersökning av nya marknader (inaktivt)
2006-06-09Markandsundersökning bland företagare i KAK-regionen (inaktivt)
2006-06-08Framtagning av programvara till ett hjälpmedel för landskapsarkitekter (inaktivt)
2006-05-18Personligt digitalt fotoalbum för mobiltelefonen. (inaktivt)
2006-05-18KARTLÄGGNING AV FORNMINNEN PÅ VIKASKOGS HERRGÅRDS EGENDOM I VÄSTRA GÖTALAND (inaktivt)
2006-05-09Kontaktförbindningar på räls (inaktivt)
2006-05-02Avtrycksmetoden - parametrisk lösning av initialvärdesproblem (inaktivt)
2006-03-20Cannabinoid-receptorers roll vid mantelcellslymfom (inaktivt)
2006-03-01Nagios Agent för Windows (inaktivt)
2006-02-28Undersökning av tåg som transportmedel i Europa (inaktivt)
2006-02-16Undersökning av hörselskadades vardag och hjälpmedel som kan underlätta dagliga livet (inaktivt)
2006-02-02Finns det behov av professionella informationshanterare? (Ljusdal 75) (inaktivt)
2006-01-30Uppskattning och feed-back ¿en arbetsmiljöfråga (inaktivt)
2006-01-23Fastighetsbranschens framtida behov av affärssystemlösningar (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-01-10Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2006-01-04Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2005-12-20Quality-projektet: Gruppdynamik, rekrytering och marknadsföring inom innovationssystemet i Västra Götaland (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-12-02Utveckling av applikation för automatisk datahantering (inaktivt)
2005-11-30Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-11-22Undersökning av vad Värmlandsteatern genererar tillbaka till kommun och näringsliv i form av icke konstnärliga värden. (inaktivt)
2005-11-15Undersökning av koldioxidläckage från torris in i containerns lastutrymme (inaktivt)
2005-11-10Överföra vårdinformation mellan olika datasystem (inaktivt)
2005-10-18Undersökning av normaltillstånd i vattendrag (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-14Prissättning av kollektivtrafiken: ett kundperspektiv (inaktivt)
2005-09-07Metodutveckling av kulörmatchningsprocessen för effektkulörer (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-09-05Fritidsvaneundersökning i Torsby kommun (inaktivt)
2005-08-30Undersökning av vägars hållbarhet (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-06-30Energibesparing (Hofors) (inaktivt)
2005-06-01Undersökning: Finns det ett behov av administrativhjälp bland företagarna? (inaktivt)
2005-05-25Undersökning av parallellprocessor för superdatorer (inaktivt)
2005-05-23Unscented kalman filter (UKF) - exjobb inom reglerteknik (inaktivt)
2005-05-13Marknadsundersökning av ny sport/fritids produkt (inaktivt)
2005-05-04Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet (inaktivt)
2005-04-27Maskinkonstruktion på en robot (inaktivt)
2005-04-22Kartläggning av barn och ungdomars psykiska hälsa (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-21Undersökning av tekniklösning för intelligenta träningsmaskiner för gym (Bollnäs) (inaktivt)
2005-04-20Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn (inaktivt)
2005-04-05Förbättra miljöarbetet på NCC Road AB (inaktivt)
2005-03-31Marknadsstrategi upplevelseindustri (inaktivt)
2005-03-30Lever Nyföretagarcentrum i Falun upp till sin kvalitetspolicy? (inaktivt)
2005-03-23Marknadsundersökning av nya beetenden (inaktivt)
2005-03-21Barn i trafiken - barns förflyttningar i närmiljön, på cykel och till fots (inaktivt)
2005-03-21Studie av bilhandelns trafikgenerering - fokus på samordnad privat fordonsmarknad (inaktivt)
2005-03-15Analys av bristfälligt medlemsengagemang - Ett kommunikationsproblem? (inaktivt)
2005-03-07Vilka behov av kompetensutveckling finns hos Gotländska arbetsgivare?(65) (inaktivt)
2005-02-28Utforma enkätundersökning för trivselfaktorn hos personal (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av Kunskapsbladet och Idea Plant (aw) (inaktivt)
2005-01-31Undersökning av brukarmedverkan, elevinflytande och kvalitet i skolan (aw) (inaktivt)
2005-01-31Kundundersökning - Hur uppfattas vi som Internetoperatör? (aw) (inaktivt)
2005-01-14Användning av bidétoaletter; en undersökning i landets kommuner (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2004-12-22Studie av analytisk metod för lösning av fysikaliska initialvärdesproblem (inaktivt)
2004-12-22Ökad tillväxt genom samspel landsbygd och centralort (JH 08) (inaktivt)
2004-12-08Hur ser befintligt resemönster ut gällande flygresor till och från Gotland för affärs- och privatresor (01) (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-11-04Var tar kvinnorna från kommunen vägen? (inaktivt)
2004-10-19Utvärdering av miljöanpassade hydrauloljors påverkan på entreprenadmaskiner och miljön (inaktivt)
2004-10-19Matematik och psykologi tillämpat på domstolsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Transgena möss med inducerbart, vävnadsspecifikt uttryck av dynorfin ¿ en modell för en mekanism vid Alzheimers sjukdom (inaktivt)
2004-10-15Förväntningar kontra faktisk upplevelse - en undersökning av kundtillfredsställelse bland Valfjällets besökare (inaktivt)
2004-10-11Marknadsundersökning för Frontventilation® ¿ astmaförebyggande ventilation (aw) (inaktivt)
2004-10-04Mätmetoder för undersökning av överstyrning hos accelerometrar. (inaktivt)
2004-09-27Attitydundersökning i Herrljunga kommun (inaktivt)
2004-09-20Kartläggning av brott i Örebro (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-07-023D-visualisering av enstaka moln (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-09Hårdvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-06-09Genusperspektiv i undervisningen inom informationsteknologi. (inaktivt)
2004-06-07Marknadsundersökning för antireflexbehandlat glas(Gävle) (inaktivt)
2004-06-04Marknadsundersökning för miljö- och energibesparande produkter (inaktivt)
2004-05-25Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-25Streckkodsmärkning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-03Utvärdering och undersökning inom friskvårdsprojektet Lust och Hälsa (inaktivt)
2004-04-15Marknadsföringsdesign, fotografiska bilder för export (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-04-05KAN INVESTERINGAR I PERSONALHÄLSA LÖNA SIG? (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2004-03-18Undersökning av värmetransport till omgivande väggar i fusionsplasma (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-17Infrared detector analogue front end with PSOC (Programmable System On a Chip)(Hudiksvall) (inaktivt)
2004-03-17Undersökning av olika kommuners modeller för likvärdighetsgaranti (aw) (inaktivt)
2004-03-09Upplevelse av ljudnivåer (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-02-23Undersökning av biotekniska processteg vid mekanisk massaframställning (inaktivt)
2004-02-18Beräkningar/undersökning av miljöns påverkan på BB. (inaktivt)
2004-02-17Marknadsföring eller -undersökning av kommunikation på internet. (inaktivt)
2004-02-1630 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2004-02-06Kapillärelektroforetisk karaktärisering av polysaccarider med laserinducerad fluorescensdetektion (inaktivt)
2004-02-02On-line mätning av bränsleflöde och bränslefraktion (inaktivt)
2004-01-28Upplösning av Mg2Si-partiklar under deformation (inaktivt)
2004-01-19Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (UK 01) (inaktivt)
2004-01-07DRICKSVATTENBEREDNING ¿ utredning av ozonering i kombination med reduktion av turbiditet (inaktivt)
2004-01-07Förebildsföretaget 2003 - vad tycker och hur agerar ett företags olika intressentgrupper? Hur bör företaget agera? (inaktivt)
2004-01-07Stadsliv, klimat och väder - en empirisk undersökning av offentliga rum i Göteborgs centrum (inaktivt)
2004-01-07Undersökning av cytokrom P450 av 4F familjen hos människa (inaktivt)
2003-12-17Hur ser vår interna kommunikation ut? (inaktivt)
2003-12-17Marknadsföring/undersökning försäljning (Hofors) (inaktivt)
2003-12-11Kundservice - Hur upplever studenten vår service och information avseende förmedling av studentbostäder (aw) (inaktivt)
2003-12-11Attitydundersökning bland anställda (inaktivt)
2003-12-08Extern kommunikation i Torsby kommun (inaktivt)
2003-11-20Spänningskorrision hos rostfria stål (inaktivt)
2003-11-13Effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-11-12Undersökning av bredband i glesbygd (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-20Vem gör vad i vården? (32) (inaktivt)
2003-10-20Hur ser befintligt resemönster ut gällande flygresor till och från Gotland för affärs- och privatresor (01) (inaktivt)
2003-10-0730 exjobb hos Ovako Steel (Hofors) (inaktivt)
2003-09-30Elektrisk ledning genom flamfronten (inaktivt)
2003-09-17Undersökning av kundnöjdhet (inaktivt)
2003-08-26Varför startas företag? (Gävle) (inaktivt)
2003-07-04Undersökning av Kalmarborna åsikter om Kalmars kyrkogårdar (KA 04) (inaktivt)
2003-06-24Undersökning av jämställdhet (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av marknadsplan (TH 01) (inaktivt)
2003-06-19Undersökning av krav på portal (TH 07) (inaktivt)
2003-06-13Plastbranschen, marknadsundersökning: Formsprutning (inaktivt)
2003-04-10Undersökning och implementering av fuzzy comparison algoritmer för text och/eller binära filer (inaktivt)
2003-04-01Dynamiska sammanhangskartor för Netscapes Open Directory Project (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av små och medelstora företags intresse av elektronisk handel (inaktivt)
2003-03-31Undersökning av vätningsförhållanden i GYROS ABs CD-skivor (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)
2003-02-07Vända Trenden-projektet. Undersökning hur människor tar till sig hälsoinformation(Stockholm) (inaktivt)
2003-02-03Attityd undersökning angående droger och folkhälsa (inaktivt)
2003-01-28Beslutsprocessen hos chefer (KA 10) (inaktivt)
2003-01-28Undersökning av marknadsplan (KA 06) (inaktivt)
2003-01-20Modernt & effektivt bibliotek (inaktivt)
2003-01-16Lokalkorrosion hos rostfria stål (inaktivt)
2003-01-16Högtemperaturoxidation (inaktivt)
2003-01-15Produkt-/ tjänsteutveckling (Sandviken) (inaktivt)
2003-01-14Marknadsundersökning - läsvärde (inaktivt)
2003-01-10Vem har vårt mobiltelefonabonnemang i Kalmar? (KA 12) (inaktivt)
2003-01-03Undersökning kring rätt att konfiskera kyrklig egendom (inaktivt)
2003-01-03Kundundersökning (inaktivt)
2003-01-03Inventering av dricksvattentäkter (inaktivt)
2003-01-03Undersökning av förorenade områden (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av intern logistik (inaktivt)
2002-11-27Undersökning av stödformer för utbyggnad av kraftstation (inaktivt)
2002-11-07Hur kommer framtidens sophämtning att se ut? (inaktivt)
2002-11-04Marknadsundersökning av Dansgruppen 7th Sense (inaktivt)
2002-10-07LCA analys på ett luftverktyg (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.