Sökning: "uppfattar"

Hittade 53 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet uppfattar.


Inkom Exjobbsförslag
2011-12-28Hur uppfattas Trafikverkets närvaro på Facebook? (inaktivt)
2010-09-08Riktat tal (inaktivt)
2010-05-04Examensarbete - en studie av process och förslag på förbättringar (inaktivt)
2009-04-16Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2009-03-02Hur uppfattar trafikanterna den utökade övervakningen som polisen, i samarbete med Vägverket, gjort på olika vägsträckor i regionen? (inaktivt)
2008-06-16Utvärdering av Återvinningscentraler, Örebro kommun (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-06-16Socialtjänstens stöd till personer med långvarigt beroende av alkohol/narkotika (inaktivt)
2008-02-05Folkuniversitetets marknad och marknadsföringsaktiviteter (aw) (inaktivt)
2007-11-30Varumärkesundersökning (inaktivt)
2007-11-20Hur uppfattar mottagaren en kundtidning? (kr) (inaktivt)
2007-11-13Socialförvaltningen i Borlänge inbjuder till uppsatsskrivning! (inaktivt)
2007-11-06Perception av Frukt- & Gröntavdelningen på svenska varuhus (inaktivt)
2007-10-17Utsmyckning av Examensenhetens besöksmottagning på Studentavdelningen vid Göteborgs universitet (inaktivt)
2007-08-11Granskning av Vägverkets språk - förstår kunden vad vi säger? (inaktivt)
2007-06-30Kundundersökning (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Hur upplevs Melodifestivalen i Karlstad? (inaktivt)
2007-04-04Signalkänslighet, kognitiv bias, och taluppfattning (inaktivt)
2007-03-26Kundundersökning för en tjänsteproducent (aw) (inaktivt)
2007-02-15Hur kan (förskole)barn/elever fotografera sig till en bättre förståelse av sin omvärld? (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2006-12-19Kundorientering och tjänsteutveckling i Vägverket (inaktivt)
2006-12-04Kundundersökning för en tjänsteproducent (inaktivt)
2006-12-04Hyresgästföreningen och omvärlden; en studie i omvärldsanalys gällande Hyresgästföreningens renommé och påverkansmöjligheter i framtiden (inaktivt)
2006-10-26Socialtjänstens stöd till personer med långvarigt beroende av alkohol/narkotika (inaktivt)
2006-10-18Attitydundersökning (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning: Hur har projektet KvinnTätt! nått ut? (ke) (inaktivt)
2006-10-18En kritisk studie av Nyköpings affärscentrum med utgångspunkt från den utländske besökaren (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-03-30Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2006-01-23Enkätundersökning kring hur myndighetens bemötande och handläggning av enskilda ärenden uppfattas av den som söker om en ersättning. (inaktivt)
2006-01-18Hur upplevs Arkenbutikernas butikskoncept av kunderna? (inaktivt)
2005-11-24Hur uppfattar tidigare sportfiskebesökare Forshaga kommun? (inaktivt)
2005-10-25Hur uppfattar allmänheten Skatteverkets skrivelser? Kartläggning och analys av läsförståelse. (inaktivt)
2005-06-10Riskanalys, marknadsundersökning för fastighetsbolag (inaktivt)
2005-05-18 ATTITYDUNDERSÖKNING (inaktivt)
2005-05-12Vad är trygghet? (Gävle) (inaktivt)
2005-01-12Medborgarundersökning I Herrljunga kommun (inaktivt)
2005-01-11Hur uppfattas Akelius Fastigheter idag som hyresvärd, företag och finansbolag (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-04-30Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-04-01Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2004-03-25Vad är trygghet? Studie med djupintervjuer (Gävle) (inaktivt)
2004-03-15Hur uppfattar studenterna/hyresgästerna StuBo? (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-06-17Ungdomars syn på fritidsgården (inaktivt)
2003-05-27Enskilda skogsägares syn på Norske Skog Jämtland (inaktivt)
2003-03-11Undersökning bland företags kunder (KA 09) (inaktivt)
2003-03-11Marknadsföring till egna kommuninnevånare (JH 03) (inaktivt)
2003-02-17Vad är viktigt för ett bra företagsklimat? (inaktivt)
2003-02-04Barn i trafiken - tillägnande och användning av trafikregler (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.