Sökning: "uses of water"

Hittade 144 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet uses of water.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-20Rätt avlopp på rätt plats (inaktivt)
2012-01-16Study and development of event triggered single burst power cells (inaktivt)
2012-01-13Vilka är miljövinsterna med Beanbutler? (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-20Industrial Design - Electronics Enclosure designed in CAD, Solid Modeling (inaktivt)
2011-12-20Film forming, bionic, environmentally benign corrosion inhibitions. (inaktivt)
2011-12-15Android app for sensor monitoring in the home (inaktivt)
2011-12-13Applikationsutveckling (inaktivt)
2011-12-01Waste heat for greenhouses (inaktivt)
2011-11-24Uppströmsarbete i Eskilstuna för renare vatten och slam (inaktivt)
2011-10-28Investigating Individual Household Consumption and Waste Generation Patterns (inaktivt)
2011-10-24High temperature ZnO nanoparticles sensors (inaktivt)
2011-10-13Renewable packaging material (inaktivt)
2011-10-12Generalization and extensive validation of a CFD model for heat transfer in sub-cooled boiling bubbly two-phase flow using OpenFOAM (inaktivt)
2011-10-11Android based distributed fire detection system (inaktivt)
2011-10-03Viktigt och spännande exjobb inom urban hydrologi! (inaktivt)
2011-08-23Erosion during brazing (inaktivt)
2011-08-12VA i omvandlingsområden - Vilken strategi är hållbar för Östersjön? Fallstudie i Sverige och i Estland (inaktivt)
2011-07-19Kopia av Characterization of spruce bark polysaccharides (inaktivt)
2011-04-19Using magnetic fields to prevent microorganism growth (inaktivt)
2011-03-09Aeration Machine for Deep Waters of the Baltic (inaktivt)
2011-03-08Vattenrening vid tillverkning av textilier (inaktivt)
2011-01-28Vilken köttproduktion är giftigast ur ett livscykelperspektiv? (inaktivt)
2010-12-03Studie av Winter-Kennedy metoden för flödesmätning i vattenturbiner (inaktivt)
2010-11-23Possibilities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-11-23Turbine Governor Modeling and Scripting in an Open Source Simulation Software (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Design and development of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-22Thesis work: Analysis of the vigor wave energy converter prototype (inaktivt)
2010-11-08Water content quantification from Medical Images (inaktivt)
2010-11-02Flödesanalys av spårelement från källa till slam (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-07Nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-09-29Film forming environmentally benign corrosion inhibitions (inaktivt)
2010-09-20Biogasproduktion - inverkan av processförändringar Biogas production- the inlfuence of process changes (inaktivt)
2010-09-10Modellering av ångsidan i kokarvattenreaktor (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: Design and optimization of the SeaTwirl 1:50 prototype. (inaktivt)
2010-08-26Thesis work: 1:500 scale test of the SeaTwirl technology. (inaktivt)
2010-08-23Thesis work: Analysis of the economics in a new energy innovation. (inaktivt)
2010-08-19Jämförande LCA på vattenreningsprodukten Solvatten och alternativa metoder/ Comparative LCA of the water treatment device Solvatten and alternative methods (inaktivt)
2010-08-16Green coatings (inaktivt)
2010-07-05Novel method for electrical and mechanical characterisation of biological material (inaktivt)
2010-06-30Smart indoor environment regulation (inaktivt)
2010-06-29Gemensamhetsanläggningar för VA i omvandlingsområden (inaktivt)
2010-06-21Master theses: Stability analyses of gravity dams with probability-based design procedure (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: Energy mapping – best practice IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-31Thesis project: KPIs for Sustainability IKEA Components AB, Älmhult (inaktivt)
2010-05-24Water footprint (inaktivt)
2010-05-07Design of optical waveguide for biosensor (inaktivt)
2010-05-06Branched polyethyleneglycol derivatives of defined molecular weight (inaktivt)
2010-05-04In-plane moisture variations and the effect on out-of plane deformation and paper properties (inaktivt)
2010-04-26Optical sensor system for detection of micro-pollutants in water (inaktivt)
2010-04-19Validity test of UV absorption method for determination of dissolved lignin in pulping process filtrates (inaktivt)
2010-03-31Diploma work at YKI: How to predict the functional properties of lubricants for Alumina and Steel Rolling (inaktivt)
2010-03-30Novel nanocellulose films and coatings (inaktivt)
2010-03-22Method for testing sealing properties in pipe fitting connections (inaktivt)
2010-03-22Effects of high temperature on cross-linked PEX. Methods to detect and calculate effect of high temperature. (inaktivt)
2010-03-22Possibiities to apply nanotechnology to improve PEX pipe properties (inaktivt)
2010-03-18Brazed Aluminium cycled ageing behavior (inaktivt)
2010-03-15Simulation model for 2 phase pipe flow (inaktivt)
2010-02-12POLCA-T Plant Data and Model Processing Software (inaktivt)
2010-01-26DESIGN AND PROGRAMMING OF AN ADAPTIVE SOLAR TRACKER (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2009-12-14Impact of climate change on the Göta Älv river water quality, part of EU-Interreg project DiPol (inaktivt)
2009-12-08Smart metering using wireless communication (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-08-21Impregnering (JH 01) (inaktivt)
2009-06-10Diploma work in structural biochemistry: Why are aquaporins in spinach leaves sensitive to mercury? (inaktivt)
2009-05-15LCA of Electronic Control Unit at Autoliv (inaktivt)
2009-02-18Kopia av Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2009-02-18Cognitive Models for Virtual Characters (inaktivt)
2008-05-30Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2008-05-30New types of biodegradable polymers and nanocellulose for modification of wood fibers: Effects on barrier properties against oil/grease and on paper strength properties (inaktivt)
2008-02-28The effects of different additives on amorphous freeze- and spray dried disaccharide formulations (inaktivt)
2008-01-22Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2007-12-14Characterisation of Polymer Solutions by High Throughput Methodology (inaktivt)
2007-09-25Biodegradability of novel biomaterials (inaktivt)
2007-09-21Post-consumer tyre granulation: products and applications (inaktivt)
2007-09-21Processing and characterization of materials sensitive to ambient oxygen concentration for application in field effect based oxygen sensor devices (inaktivt)
2007-09-04Properties of Superhydrophobic Coatings (inaktivt)
2007-08-07New extraordinary methods for simulation of Brownian motion in biological gels (inaktivt)
2007-06-04Preparation and Characterisation and use of Nanocomposites as Barrier Coating (inaktivt)
2007-05-21Available position for Master Thesis work in the area of Windows Mobile for Smartphones (inaktivt)
2007-05-11Inactivation of pathogens in toilet waste (inaktivt)
2007-05-02Biogas residues as fertilizers – effects on plant growth, soil microbiology, and emission of green house gases (inaktivt)
2007-04-11Transboundary River Basin Data and Information in support of WFD implementation: The cases of Daugava and Nemunas River basins (inaktivt)
2007-04-04DIPLOMA PROJECTS IN POLYMER MATERIALS (5 different proposals) (inaktivt)
2007-03-29Microbial population dynamics in fermented pig feed (inaktivt)
2007-03-16Vatten och santitet i Burkina Faso (inaktivt)
2007-03-12Enzymatic pre-treatment of cellulose rich feedstock used for large-scale production of biogas used as bio-fuel (inaktivt)
2007-03-07New ”green” uses of by-products from bio-ethanol production (inaktivt)
2007-03-05The Water drop - katastrofshjälpsteknik (inaktivt)
2007-03-01Biogasinmatning på gasnätet - säkerställande av korrekt propandosering (inaktivt)
2007-02-23Beräkning av strömningsförhållanden uppströms Laxede damm (inaktivt)
2007-01-03Controlled active mass for offices with god thermal comfort and low environmental impact (inaktivt)
2006-12-13Framtidens uthålliga avloppssystem (inaktivt)
2006-11-23Sources and distribution of arsenic in the Red River delta aquifers, Hanoi, Vietnam (inaktivt)
2006-10-02Research project about recycling technology for nutrients from households - 4 students (inaktivt)
2006-09-04Chemical precipitation of black water from Skogaberg (inaktivt)
2006-09-04Diploma work on determination of diffusion rates directly in the microscope using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP) (inaktivt)
2006-07-03Simulation of Brownian motion in biopolymer gels (inaktivt)
2006-04-04Ny målmodell ”Water Jet” till AVAL (inaktivt)
2006-02-28Molecular characterisation of the microbial community in moist cereal grain storage (inaktivt)
2006-02-28Miljövänlig bekämpning av äpplevecklaren Cydia pomonella (inaktivt)
2006-02-06Microbial Fuel Cell (MFC) based sensor for Biochemical Oxygen Demand (BOD) (inaktivt)
2006-02-06Electricity from wastewater - Microbial Fuel Cell (MFC) (inaktivt)
2006-01-30Sources and distribution of ammonium in the Red River delta aquifers by isotope studies (inaktivt)
2005-12-05Management of Soil, Water and Plant Resources under Semi-arid Conditions (India) (inaktivt)
2005-11-24Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-11-24Hur hårt drabbar insektsangrepp tillväxten hos olika sorter av Salix? The tolerance of various Salix varieties to leaf removal simulating insect herbivory (inaktivt)
2005-11-24Hur hård drabbar insektsangrepp tillväxten hos olika sorter av Salix? The tolerance of various Salix varieties to leaf removal simulating insect herbivory (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-07-15Kartläggning av genetiska markörer för fotosynteskapacitet hos Salix (inaktivt)
2005-06-29Design of an experimental device to form paper sheets - Making sheets with reproducible defects in fibre orientation (inaktivt)
2005-06-29Digital image processing - analysis of fibre orientation in paper sheets (inaktivt)
2005-06-17Brush Painting Algorithms (inaktivt)
2005-02-22Arsenic in Geothermal Waters of Costa Rica. Studies on sources, mobility controls, and near-surface environmental impact (inaktivt)
2005-02-07Melt flow control in a continous casting process (gh) (inaktivt)
2005-02-07Practical Application of the Mathematical Modelling On the Nozzle configuration in a strip casting process (gh) (inaktivt)
2005-02-07An experimental water-modeling study of the inlet nozzle jet design in a continous strip caster (gh) (inaktivt)
2005-02-07Direct obsevation of molten copper meniscus in strip casting mould during casting (gh) (inaktivt)
2005-01-25Broad-scale characterisation of River Basin Districts under the EU Water Framework Directive (inaktivt)
2005-01-19The effect of enzymatic treatment on the characteristics of thermomechnical pulp (TMP) (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-17Investigating the effect of magnetized fuel cell cathodes for improved oxygen reduction (inaktivt)
2005-01-13Arsenic in Geothermal Waters of Costa Rica. Studies on sources, mobility controls, and near-surface environmental impact (inaktivt)
2004-11-16Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2004-10-22Adsorption of sugar based surfactants on polymer latex (inaktivt)
2004-10-19MSc. or BSc. thesis at SEI¿s Water Program using WEAP (inaktivt)
2004-04-29Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2004-03-26Två exjobb om torra toalettsystem ¿ teknisk funktion (inaktivt)
2004-02-06The effect of freeze-drying and granulation on the swelling properties of polymers (inaktivt)
2003-09-17Arsenic in the aquatic flora and fauna in areas with soils naturally high in arsenic (inaktivt)
2003-09-08Surface chemistry studies of froth dynamics and structures (inaktivt)
2003-05-27Management of soil and water resources, India (inaktivt)
2003-03-25On-line method to study paper formation in the wet-end of a paper machine ¿ Extension to on-line measurement of fibre orientation (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-20Hybrid cellulose films and their applications in papermaking (inaktivt)
2003-02-19New polymer foam materials and their applications (inaktivt)
2003-02-18Boendes konsumtionsmönster av dricksvatten ¿ vilket och varför? (inaktivt)
2003-02-06Olika system för dricksvattenförsörjning ¿ organisatoriska utmaningar och möjligheter (inaktivt)
2003-01-30The relationship between plant growth, the microbial available phosphorous and the soil water content in tropical rain forest soils (Sabah, Malaysia). (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.