Sökning: "utvärdering av ny"

Hittade 94 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet utvärdering av ny.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2012-02-06Integrerad effektförstärkare/lågbrusförstärkare i GaN (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-02-23Karakterisering av SCR-katalysatorers termiska materialegenskaper (inaktivt)
2011-02-15Packningsmaterial för framtidens avgasefterbehandlingssystem (inaktivt)
2011-02-07Utveckling av testmetodik och testprogram för funktionstest av elektroniska styrenheter (ECU’er) för buss och lastbil (inaktivt)
2011-01-28Grafikmodul (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2011-01-13Energieffektiv signalbehandling (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-11-29Bredbandig effektförstärkare optimerad för verkningsgrad (inaktivt)
2010-09-16Utvärdering av projektet "Teknik för flickor" (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-09-07Framtagande av teknisk kravspec för ny nischprodukt (inaktivt)
2010-06-30Examensarbete inom mikrovågsteknik; GaN drivförstärkare (inaktivt)
2010-04-29Lönsamhet med RFid (RadioFrequencyIDentification) och VMI (VendorManagedInventory) i försörjningskedjan (inaktivt)
2010-04-06Ny mät-trigger i motorprovningen (inaktivt)
2010-02-02Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2010-01-07Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-21Användning av nätverksinformation i prediktiv modellering (inaktivt)
2009-12-18Avancerad prediktiv modellering: Prognostisering av ett företags slutliga skatt (inaktivt)
2009-12-03Utvärdering av ny barnprodukt (inaktivt)
2009-11-25Elektriska ställdon på drivlinan (inaktivt)
2009-06-11Examensarbete/Uppsats - Utvärdering och utveckling av strategiskt kommunikationsarbete (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, MILJÖSYSTEMANALYS (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-14Multikriterieanalys som beslutsstöd för att hantera förorenade muddermassor (inaktivt)
2008-04-16STABILISERING OCH SOLIDIFIERING AV FÖRORENADE MUDDERMASSOR/SEDIMENT, BESTÄNDIGHET/NEDBRYTNING (inaktivt)
2008-03-13Generic Technology söker examensarbetare inom nätverksanalys (inaktivt)
2008-01-11Multikriteriaanalys för hantering av förorenade sediment och muddermassor. (inaktivt)
2007-11-27Utvärdering av laserscanner (inaktivt)
2007-08-23Kartering, modellering och simulering för ny indunstning (inaktivt)
2007-08-16Studie av möjlighet till ny relativ metod för flödesbestämning inom vattenkraft Ämnesområde: Vattenkraft, Produktionsplanering (inaktivt)
2007-05-15Utvärdering av ny modell för medarbetarsamtal (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-11Framtidens hantering av muddermassor och förorenade sediment (inaktivt)
2007-03-28Utvärdering av utbildningen i Svenska för invandrare (inaktivt)
2007-03-15Ex-jobb: Flödesanalys, Distribution inom IKEA (inaktivt)
2007-03-05Utvärdering av projektet RUN vars syfte är att motverka övervikt och inaktivitet bland barn på Hisingen. (inaktivt)
2006-12-19CPT-sondering i torv (inaktivt)
2006-12-18Examensarbete/C/D-uppsats: Utvärdering av en arbetsmetod före och efter en kurs i personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-11-22Tillämpning av NLP (Natural Language Processing) i Web 2.0 Internet tjänst. (inaktivt)
2006-10-31IT-management och kostnader för IT (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-09-04Utvärdering av ny teknik för resurseffektiv avloppsrening (inaktivt)
2006-08-02Utveckling och utvärdering av phage-display baserat vaccin mot prostatacancer (inaktivt)
2006-06-15Artificiell Intelligens för situationsanalys (inaktivt)
2006-01-18Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm (inaktivt)
2005-11-15Utvärdering av uthålliga avloppssystem med URWARE - modellen (inaktivt)
2005-10-19Utvärdering av ny metod för att med röntgen bestämma fukthalt i råvara (inaktivt)
2005-10-04Optimering av miljöanpassad ytbehandling (inaktivt)
2005-09-29Utvärdering av Thermotech Scandinavia profilutveckling (inaktivt)
2005-09-16Produktutveckling (inaktivt)
2005-04-26Smart plombering och märkning (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-02-09Metodutveckling för vitalitetsmätningar av probiotiska lactobaciller (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2004-11-22Utvärdering och omprogrammering av Studentkåren i Sundsvalls hemsida (inaktivt)
2004-11-04CPT-sondering i torv (inaktivt)
2004-11-02Marknadsundersökning av Intellectual Property-komponenter för konstruktion av System-on-chip (aw) (inaktivt)
2004-09-14Snabb och webbanpassad språkförståelse (inaktivt)
2004-08-24Analys och optimering av ny processutrustning (inaktivt)
2004-08-17Utvärdering av ny teknik för avloppsbehandling i Hammarby Sjöstad (inaktivt)
2004-06-22Utvärdering av ny arbetsform i projekt (inaktivt)
2004-06-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-06-08Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2004-05-25Marknadsanalys inom mobil IP telefoni (inaktivt)
2004-04-01Utveckling av mätmetod för variation i tryck (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2004-03-17Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2004-03-09Utvärdering av ett 4-årigt projekt angående Kognitiva hjälpmedel till personer med utvecklingsstörning (inaktivt)
2003-09-16Utvärdering och utveckling av innovativ kolfiberarmering ¿ högpresterande applikationer (inaktivt)
2003-09-15Mätning av vikters magnetiska egenskaper ¿ utveckling och utvärdering av förbättrade metoder (inaktivt)
2003-05-07Utvärdering av minimalsmörjningsteknikens tillämpning vid svarvning (Gävle) (inaktivt)
2003-03-11Utvärdering av ny verksamhetsinriktning för säteri (JH 03) (inaktivt)
2003-03-04Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-03-03Utvärdering av samverkan i Demensteamet (Gävle) (inaktivt)
2003-02-18Webbdesign & eventuell Webbutik (inaktivt)
2003-02-03Ny Joystickteknologi för elektroniska styrsystem (inaktivt)
2003-01-28Riskanalys av dammexplosionsrisker vid Kraft Foods Upplands Väsby anläggning (inaktivt)
2002-12-02Implementation av automatiserat testsystem för DSL (inaktivt)
2002-11-27Fiberoptisk kommunikation (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.