Sökning: "utvecklingen"

Hittade 371 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet utvecklingen.


Inkom Exjobbsförslag
2012-04-02Färdigställande och karakterisering av RF-mätrum (inaktivt)
2012-03-27Analys av en ny metod för maskininlärning (inaktivt)
2012-01-30Förband för modulärt byggsätt med sandwichpaneler (inaktivt)
2012-01-30Skriv ditt Exjobb för en växande region! Vi erbjuder handledning och värdefulla kontakter. (inaktivt)
2012-01-16Nya beräkningsmodeller för värmeeffekter och kyleffekter vid klimatisering av kontor och skolor. (inaktivt)
2012-01-09Examensarbete inom Management Consulting (inaktivt)
2011-12-20Ökad konsumentmakt på elmarknaden (inaktivt)
2011-11-22Klimatanpassning och ekosystemtjänster i stadsbebyggelse (inaktivt)
2011-11-22Regnvatten som resurs i det hållbara samhället (inaktivt)
2011-11-22Förenkling av arbetssätt för säljare (inaktivt)
2011-11-21Applikation inom internetbaserad reklam (inaktivt)
2011-11-18Hygienisering av toalettvatten (inaktivt)
2011-11-14Marknadsanalys av kolesterolmätare (inaktivt)
2011-11-14Minska energianvändningen i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-14Minimera avfallsmängderna i en bostadsrättsförening (inaktivt)
2011-11-04Nytt operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-27Förstudie: Potential för förbättring av materialförsörjning i exploateringsområden - en aktörsstudie (inaktivt)
2011-10-27Jämförelse av olika certifierings system för ”Hållbart byggande” samt analys av deras räckvidd, inkl önskvärda och oönskade konsekvenser, för uppfyllelse av målet God bebyggd miljö och andra samhälleliga mål (inaktivt)
2011-10-27Urban agrikultur och aqukultur – en möjlig väg för delförsörjning av framtidens hållbara och attraktiva städer (inaktivt)
2011-10-24Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-06Hur mycket investeras i Östersunds kommun? (inaktivt)
2011-09-07Information och kommunikation, behov av kommunikationsplan och strategi för användandet av sociala medier (inaktivt)
2011-08-18Utvecklas efterfrågan på ekologiska kläder, skor och inredning? (inaktivt)
2011-08-03Förhindra våtstyrka i värmebehandlad kartong av oblekt massa (inaktivt)
2011-07-11Göra metod och information tillgänglig genom IT-lösningar (inaktivt)
2011-07-11Goda exempel och information för hållbar upphandling (inaktivt)
2011-07-06Vidareutveckla databashantering för mobila applikationer med tillhörande gränsnitt till web och log server funktionalitet samt kommunikationsprotokoll över mobila nätverk . (inaktivt)
2011-06-28Skriv En Bild (Write A Picture) - grafiskt stöd för textförståelse och inlärning (inaktivt)
2011-06-19Examensarbeten inom Mobiltelefoni (inaktivt)
2011-06-07Automatisk mobilanpassning av webbplatser (inaktivt)
2011-05-09Modellering av fastbränslepanna (inaktivt)
2011-05-09Design av operatörsgränssnitt (inaktivt)
2011-04-29M2 och EEYORE Simulatormodell (inaktivt)
2011-04-14Utveckling av Trafikverkets trafikinformation gällande järnväg i mobil (inaktivt)
2011-04-12Multicoreprogrammering med OpenCL (inaktivt)
2011-02-23Regionaltågets effekter på Vingåker (inaktivt)
2011-02-07Ska företag vara familjära? (inaktivt)
2011-01-31Utveckling av B2B app (inaktivt)
2011-01-28Soldatburen kommunikationsenhet (inaktivt)
2011-01-27Applikationer (appar) för verksamhetssystem i offentlig miljö (inaktivt)
2011-01-17Projektutvecklare/utvärderare till Krearum (inaktivt)
2011-01-14Upprättande av marknadsplan och marknadsföringsstrategi för en ny produkt (inaktivt)
2010-12-21Ekologiskt hållbar produktion av fisk (inaktivt)
2010-12-21En praktikant/exjobbare (inaktivt)
2010-12-15Applikation för testning och analys av kognitiva funktioner, loggning av miljöfaktorer och biodata (inaktivt)
2010-12-07Kraftverkssimulator - turbindynamik (inaktivt)
2010-11-18Cylindertryck som understöd för gasflödesreglering (inaktivt)
2010-11-18Snabb beräkning av kväveoxidbildning i HD motorer (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-10Tillförlitlighet och mekanisk miljö i markradarsystem (inaktivt)
2010-11-01Temporära modulbyggnader - Utvecklingen av ett nytt modulsystem (inaktivt)
2010-10-28Nytt unikt utbildningspaket inom tätkontroll! (inaktivt)
2010-10-22Lutningsskattning genom simulering (inaktivt)
2010-09-30Tågstoppets effekter för Vingåker (inaktivt)
2010-09-28Co-Kristallisering av ”Malariaporinen” för Strukturbaserad Läkemedelsdesign (inaktivt)
2010-09-21Avgasrening för framtida miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-09-07Utvecklare av app för Andrioid + iphone sökes. (inaktivt)
2010-08-31Tjänsteutveckling och IT (tjänster som använder augemented reality) (inaktivt)
2010-08-26Analys av trender och förutsättningar inom glas- och porslinsbranschen. (inaktivt)
2010-07-29Metodutveckling inom utvecklingsprocessen för datalager (inaktivt)
2010-07-13Sweco - Exjobb 3D inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-07-13Sweco -Exjobb webbtjänster inom Geografisk IT, Göteborg (inaktivt)
2010-06-29Accelererad förångning av reduktionsmedel (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Rouging i vatten renat, WFI och renångesystem (inaktivt)
2010-05-283D-generering med Time-of-Flight kameror för användning inom civil säkerhet (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Distribuerad följning i skalbara sensornätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Rekonstruktion av 3D-modeller från flygbilder (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling. Sensorplanering för övervakning med hjälp av 3D-kameror (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Automatiserad konfiguration och kalibrering av kameror i nätverk (inaktivt)
2010-05-28Bildbehandling: Benchmarking av nyckelpunktsmetoder (inaktivt)
2010-05-24Kopia av Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-05-06Kartor med utökad energiinformation - Ur både ett makro- och mikroperspektiv, från 2D till 3D (inaktivt)
2010-05-06Att sätta energieffektivisering på kartan (inaktivt)
2010-04-09Utvärdering av Brottsförebyggande Rådet i Kungsbacka (inaktivt)
2010-03-31Examensarbete – Plattform för övning av IT-försvar (inaktivt)
2010-03-22Studier av "plasma detachment" i projektet VASIMR (Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket) (inaktivt)
2010-03-18Studie av NoSQL-databaser (inaktivt)
2010-03-18PHP baserad kalender server (inaktivt)
2010-03-05Ta fram och implementera rapportmodul för LogBoostias unika etikettlösning (ILS) (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-26Visualisera rekreationsområde (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-02-10Examensarbeten inom Telekom (inaktivt)
2010-02-09Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2010-01-20Marknadsplan för ny världsunik produkt (inaktivt)
2010-01-18Utveckling av IT-baserat produktionsuppföljningssystem (inaktivt)
2010-01-08Simulering av värmefördelning i IR-kamerachip (inaktivt)
2010-01-07Design av interaktiv display för solenergisystem med Swarovski-kristaller (inaktivt)
2010-01-07Analys av bränsleförbrukning och körbarhet för bränsleekonomisk farthållare (inaktivt)
2009-12-21Kan forskning och metodutveckling inom Credit scoring bidra till mer träffsäkra prediktiva modeller inom borgenärsområdet? (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-14Dimensioneringsprogram för synkronisering i växellåda (inaktivt)
2009-12-14Vill du exjobba med dataspel? Är du duktig på PHP/MySQL söker vi dig! (inaktivt)
2009-12-07Värdering av bostäder enligt Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande (inaktivt)
2009-12-07Dynamic LCC (inaktivt)
2009-12-02Utveckling av Configuras samarbetsportal med CET-integration (inaktivt)
2009-11-25Strategi för testning av dynamiskt I/O (inaktivt)
2009-07-03Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-07-03Studier av humana embryonala celler från innerörat (inaktivt)
2009-06-10Konflikter mellan cyklister och cyklister samt cyklister och gående (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering/studie: Alternativ interaktion med biologisk data (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2009-04-03Utveckling och genomförande av omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen. (inaktivt)
2009-02-25Vägvisning ur ett brukarperspektiv & myndighetsperspektiv (kr) (inaktivt)
2009-02-20Kopia av Studier av humana embryonala celler från innerörat. (inaktivt)
2009-01-21Utveckling av e-handelsplattform (inaktivt)
2008-12-19Företagens Internetanvändning (inaktivt)
2008-12-08Studier av Parkinsons Sjukdom i genetiska cellmodeller (inaktivt)
2008-09-12Utveckling av nyhetsportal/community för paddlare med PHP och TYPO3 (LJusdal) (inaktivt)
2008-08-293D animering – går det att återanvända samma grundmodell för olika syften? (Ljusdal) (inaktivt)
2008-08-19Organisationsförändringars påverkan på sjukfrånvaro (inaktivt)
2008-07-07Miljömärkning av byggnader (inaktivt)
2008-06-16Utredning av faktorer som påverkar däckslitage samt mätning och justering på tunga fordon (inaktivt)
2008-06-16Utveckling och genomförande av en arbetsprocess för omvärldsanalys i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2008-06-16Vad tycker våra medborgare? Underlag för intern och extern kommunikation i Västerås (inaktivt)
2008-06-16Vilka gener uttrycks vid könsdifferentiering hos zebrafisk? (inaktivt)
2008-05-30Virtuellt Whiteboard - Utvecklingsprojekt i Java (inaktivt)
2008-05-30Statistikverktyg för e-handelssystem (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och omkonstruktion av två 3-DOF haptiska device till ett 6-DOF device (inaktivt)
2008-05-30Miljövänligare tvätt i Europa - vägen framåt (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av nya fiberbaserade material för pappers- och förpackningsindustrin (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2008-05-30Examensarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-02-13Utvärdering av flames som utvecklings- och simuleringsramverk (inaktivt)
2008-01-29RadiaX - Dataspel som övning i nationell strålskyddsberedskap (inaktivt)
2008-01-29RadiaCopter - Radiostyrd helikopter som radiakredskap (inaktivt)
2007-11-20Kartläggning av dagens insamlingssystem för matavfall (inaktivt)
2007-11-13Employer branding – hur vi attraherar och behåller man personal. Hur vi attraherar man vissa åldersgrupper i en låglönebransch med låg status, kan detta förändras? (inaktivt)
2007-10-24Mjukvaruutveckling Windows mobile (inaktivt)
2007-10-24Inventering av bokningssystem för bilpooler (inaktivt)
2007-10-24Modellering för diagnos i OpenModelica - implementation och analys (inaktivt)
2007-10-18Databasdesign för loggdata från fältförsök med mätbil och från en av världens mest avancerade körsimulatorer (inaktivt)
2007-10-18Utforma mätteknik för hälsa och mående (Hudiksvall) (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-08Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-10-03Analys av global genreglering (inaktivt)
2007-09-26De areella näringarna – landsbygdens förändring i lokalt perspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-21Effektivisering av IT inom offentlig sektor – Konsolidering av myndighetsgemensamma IT-tjänster (inaktivt)
2007-09-21Blisteröppnare - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Bioinformatiska studier av allergikers immunsvar för identifiering av samvariation mellan olika allergener (inaktivt)
2007-09-21Webbutveckling i .NET (inaktivt)
2007-09-21Datorspelsprogrammering (inaktivt)
2007-09-19Beskrivning av utvecklingen inom den regionala livsmedelsnäringen i Skaraborg (inaktivt)
2007-09-06eGovernment /24timmarsmyndigheten - Hur långt har den offentliga sektorn kommit när det gäller eGovernment? (inaktivt)
2007-09-06Effektivisering av IT inom offentlig sektor - Outsourcing av IT-drift i kommuner och i statliga myndigheter (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-27Ett riktigt ingenjörsprojekt! (inaktivt)
2007-08-20Konceptbyte i restaurangbranschen – hot eller möjlighet? Eller en innovativ 3D-visualisering! (Ljusdal) (inaktivt)
2007-08-16Utveckling av elektrisk sensor för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-08-16Varumärkesmätning av Sveriges mest designade golvvärme (inaktivt)
2007-07-09Utvärdering av sensorytor för en elektrisk chip-baserad biosensor (inaktivt)
2007-07-09Ny analysmetod för kardiovaskulär forskning (inaktivt)
2007-07-06Plattform och klienter för mobila Skype-lösningar (inaktivt)
2007-06-30Ensilagets fiberkvalitet & inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2007-06-27HR-system till spelföretag (inaktivt)
2007-06-25Utveckling och validering av haptiska kraftalgoritmer för fräsning i ben med implementering i kirurgisk VR simulator (inaktivt)
2007-06-20Marknadsanalys av CleanTech (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-13Utveckling av mediaplattform för videocommunity-tjänst (inaktivt)
2007-06-13Living Lab - Samhällsutveckling (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-04Webbdesign åt URIS, Ungdomsrådet i Skärholmen (inaktivt)
2007-06-04Effektiv modularisering av elsystem (inaktivt)
2007-06-01Utveckling av IR-kameraemulator för PC (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-11Utveckla och genomföra en arbetsprocess för omvärdsanalys, i naturläkemedelsbranschen (inaktivt)
2007-05-09Genomgång, toleransanalys, vikts- och produktions-optimering av trådbomsmekanism (inaktivt)
2007-05-07Exjobb inom 3D-animation: Undersöka renderingspipeline för päls-, fjäder- & fjällsystem (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-25Överföring av digital bild mellan sondraket och mark (inaktivt)
2007-04-20Beslutstöd för Gaming industrin (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-16MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-11Optimeringsmodeller för sökmotorsmarknadsföring (inaktivt)
2007-04-10Framtagande av orderhanteringssystem (inaktivt)
2007-04-10Produktionsflöde (inaktivt)
2007-04-04Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04Handbok till webbportal (aw) (inaktivt)
2007-04-04EX-jobb Datakommunikation (inaktivt)
2007-04-04Modellering (inaktivt)
2007-04-04Utveckling och design av webbportal (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Kan värmländsk björk ersätta regnskog? (inaktivt)
2007-04-04Utvärdering av sommarforskarskolan (inaktivt)
2007-04-04Senserby i Kalv ¿ en social innovation! (inaktivt)
2007-03-30Telemedicin - utveckling av webb-applikationer inom vården (inaktivt)
2007-03-16VGIS stipendie till examensarbete inom GIS med anknytning till Västerbotten (inaktivt)
2007-03-05Examanesarbete inom IP telefoni och Telecom (inaktivt)
2007-03-05Användning av digital terränginformation vid markmålföljning med hjälp av partikelfilter (inaktivt)
2007-02-19Exjobb inom: Java, Jboss Application Server, Jboss Seam, Jboss Portal API, Testing (inaktivt)
2007-02-14Förstudie av dynamisk webbplattform för affärsutbyte - Affärscommunity (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-01-23Ortsanalys av Sandvikens kommun (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-22Databasoptimering för bildanalysmjukvara (inaktivt)
2007-01-18Analys inom marknaden för gravurnor (JH 01) (inaktivt)
2007-01-12Markstabilisering med alternativa material (inaktivt)
2007-01-09Exjobb inom 3D-animation: Överföring av realtidssystem från 3ds max till Maya (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2006-12-20Programmering av nästa generation Mindball, spelet som bara begränsas av fantasin (inaktivt)
2006-12-20Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING (inaktivt)
2006-12-19Ink-jet printing of color optical filters for LCD applications (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-12-01Utveckling av mjukvara för realtidsinventering av spritdrycker (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-21Design och utveckling av mjukvara för nya digital-TV-tjänster (inaktivt)
2006-11-15Medicinsk molekylär imaging baserad på masspektrometri (inaktivt)
2006-11-14Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2006-11-13Internetbaserade tjänster (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Underlag till miljöcertifiering (fp) (inaktivt)
2006-11-10Rehabilitering (inaktivt)
2006-10-23Juristavdelningen på Assistansia AB söker en jur. stud. med intresse för förvaltningsrätt som vill skriva uppsats på C eller D nivå under hösten 2006 (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-10-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2006-10-13Analys av enkätsvar gällande ungdommar (inaktivt)
2006-10-11Utveckling av ett on-line spel inom fiske (Ljusdal 68) (inaktivt)
2006-10-07Exjobb inom 3D-animation: Wrapper för Fysikmotorer (inaktivt)
2006-10-03Finns det behov av ett nytt telefonbolag? (inaktivt)
2006-10-02Frasidentifikation i stora datamängder (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-02Affärsplan: Ett nytt IT- och nanoteknikbaserat material för fordon, säkerhetsprodukter, flyg behöver investorer. Fokus på HÅLLBAR UTVECKLING. (inaktivt)
2006-09-28Utvärdering av tillverkningsmetoder för kompositmaterial inom marinindustrin (inaktivt)
2006-09-18Kunskapsbaserad utveckling utanför de stora tillväxtregionerna (Ljusdal 51) (inaktivt)
2006-08-30Informations- och kommunikationsutvärdering - Hur kan Näringlivskontoret i Kungälv utveckla sin kommunikation med företag? (inaktivt)
2006-08-22Utvärdering av utlandspraktik (Ljusdal 57) (inaktivt)
2006-08-10Utveckling av hemsida samt e-handel åt Drängahuset i Tomasbo AB (AP) (inaktivt)
2006-06-20Utredning av däckslitage samt mätning och justering av hjul och axlar på tyngre fordon (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-08Beskrivning av utvecklingen inom den regionala livsmedelsnäringen i Skaraborg (inaktivt)
2006-06-01Styrsystemstrukturers påverkan på prestanda (inaktivt)
2006-05-16Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2006-05-11Utvärdering av Livsmiljörådet i Sandviken (Sandviken) (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-04-24Biosensorer baserade på FET sensorer av breda bandgaps material (inaktivt)
2006-04-20Algoritm-inriktade bioinformatiska studier av allergena proteiner (inaktivt)
2006-04-18Marknadsundersökning av trender inom beslutsstöd (Business Intelligence) i Sverige 2006. (inaktivt)
2006-04-06Kommunikation med medborgare (inaktivt)
2006-04-02Utveckling av centrumhandel (aw) (inaktivt)
2006-03-08Marknadsundersökning för ett tillverkningsföretag (inaktivt)
2006-03-06Kryptering och autentisering mellan webbaserade tjänster (inaktivt)
2006-02-13LightScan - ett verktyg för positionsbestämning för rörliga sökare (givare) vid provning och mätning (inaktivt)
2006-02-08Analys och presentation av stora XML-filer. (inaktivt)
2006-02-02Utveckling av webbsida och framtagning av informationsmaterial (fp) (inaktivt)
2006-02-02Marknadsplan (fp) (inaktivt)
2006-01-30Utvärdering mellan datoriserat mätsystem med fasta givare och mätsystem med sensorer för mätning... (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-19Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2005-12-08Marknadsstrategi - VR-läsare för infrastruktur (inaktivt)
2005-11-30Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-11-28Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden ! (inaktivt)
2005-11-28Underlag till kvalitetscertifiering (jj) (inaktivt)
2005-11-15Spelutvecklingsföretag i Sthlm söker 2 exjobbare för communityutveckling i Java. (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av metod för Spin Coating av Blu-Ray skivor; experimentell del (inaktivt)
2005-11-15Utveckling av moduler till content management system (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-20Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-09-16Ensilagets fiberkvalitet ¿ inverkan på utveckling av spensugning och andra onormala beteenden hos mjölkraskvigor (inaktivt)
2005-08-25Utveckling av fordonsmodell och editor för signalsystem för Simulator för spårburen trafik. (två exjobb) (inaktivt)
2005-08-08Klassificering av metoder för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-06-171-2 webb-/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-06-07Utveckling av PKI-baserad autentisering för Java applikationer (inaktivt)
2005-05-30Marknadsundersökning - användning av lättviktsmaterial till sjöss (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-25Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (jj) (inaktivt)
2005-04-25Marknadsplan (jj) (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-04-11Utveckling av Web Service för hantering av öppna autentiseringsnycklar (ett eller eventuellt två exjobb) (inaktivt)
2005-03-22Utvärdering av ¿ Arbetsplatsförlagd utbildning i Sollefteå¿ (inaktivt)
2005-03-14Handbok för webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Utveckling av webbportal (aw) (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-02-24Spektroskopisk karaktärisering av substanser, produkter och excipienter med syfte att generera en databas för kemometrisk utvärdering (inaktivt)
2005-02-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2005-02-07Handbok för webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ utställning i en historisk kvarn (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ levandegöra gammal bruksmiljö (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Informationsdesign ¿ ljud och ljusspel (JJ) (inaktivt)
2005-02-07Utveckling av webbportal (JJ) (inaktivt)
2005-01-311-2 webb/systemutvecklare till internationell community och marknadsplats på flera språk (inaktivt)
2005-01-31Underhållsproblem vid frekvensstyrning (aw) (inaktivt)
2005-01-31Produktivitetsutvecklingen i kraftvärmeföretagen(aw) (inaktivt)
2005-01-21Miljösystemanalys av fjärrvärme och avfallshantering i Gävle (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Implementation av inbyggnadsprocessorer (embedded processors) (inaktivt)
2005-01-17Utarbeta planeringsmodell för styrning av nylanseringar (inaktivt)
2005-01-13Implementation av webbsajt för diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-13Kravspecifikation för webbsajt till diabetesfamiljer (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-12-29Marknadsföring av åkerinäringen i Gävleborgs län (Gävle) (inaktivt)
2004-12-15Integrering av analytiska funktioner på en PDMS plattform (inaktivt)
2004-11-05Examensarbete inom Telecom & programmering 20 poäng (inaktivt)
2004-11-04Java-kunnig! (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-11-01Kundanalys för KPA (inaktivt)
2004-10-19Utveckla process inför investeringsbeslut (inaktivt)
2004-10-19Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-10-13Utvärdering av förändrad skolorganisation (inaktivt)
2004-09-30Nya produkter på nya marknader (JH 09) (inaktivt)
2004-09-01Säkerhet i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-27Quality of Service - Kvalitet på tjänster i en distribuerad nätverksmiljö (inaktivt)
2004-08-19Teoretisk och experimentell utvärdering av Fe-C-Cr-Nb systemet (inaktivt)
2004-08-19Varumärket Arn. Vem ska äga och driva utvecklingen? (inaktivt)
2004-08-09Databasprojekt (inaktivt)
2004-07-02Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden ! (inaktivt)
2004-07-02Gymnasial vuxenutbildning - trender och tendenser i omvärlden ! (inaktivt)
2004-06-18Design av webbaserad träningsdatabas (inaktivt)
2004-06-15Utveckling av programvara för motionscykel (inaktivt)
2004-06-07Databas för fackordlista (aw) (inaktivt)
2004-06-04Robotstyrning med hjälp av metoden sliding mode control (SMC) (inaktivt)
2004-06-03Motorstyrning under realtidsoperativsystem (inaktivt)
2004-06-02Demodulation av multipla tvåtonsmodulerade signaler (inaktivt)
2004-05-25Smalbandig multispektral avbildning med ett smalbandigt IR-filter (inaktivt)
2004-05-18Utveckling av miljöledningssystem för SL Infrateknik (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-19Marknadsundersökning CNC Maskiner, skärandebearbetning, i Sverige (aw) (inaktivt)
2004-04-13Elektrokemisk syntes av pentazolatjon (N5-) (inaktivt)
2004-03-26Förökning av barrträd via somatisk embryogenes (inaktivt)
2004-03-23Biomimetisk vävnad från cellulosa (inaktivt)
2004-03-19Applikationsutveckling till 3D CAD (Gävle) (inaktivt)
2004-02-27Linux- och Java-kunnig! (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-18Beräkningar/undersökning av miljöns påverkan på BB. (inaktivt)
2004-02-10Framtidens identifikationssystem (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2004-01-22Detaljhandeln på Gotland (63) (inaktivt)
2004-01-15Utvecklingen i företaget under ett helt sekel (inaktivt)
2003-12-12Utvecklingen av färdtjänsten i Gävle kommun med betoning på ekonomin (Gävle) (inaktivt)
2003-12-11Marknadundersökning/utveckling av möbelförsäljningen i Tibro. (inaktivt)
2003-11-14Automatisering av patentprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-11-14Zappa med mobilen (inaktivt)
2003-10-27P2P services platform (inaktivt)
2003-10-21Automatisering av EU-bidragsprocess i snabbväxande företag (inaktivt)
2003-10-20Marknadsplan (inaktivt)
2003-10-20Utveckling av hemsida och framtagning av informationsmaterial (inaktivt)
2003-10-20Underlag till kvalitetscertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underlag till miljöcertifiering (inaktivt)
2003-10-20Underhållsproblem vid frekvensstyrning (inaktivt)
2003-10-10Produktivitetsutvecklingen i kraftvärmeföretagen (inaktivt)
2003-10-09Utveckling av system för jordfelsbrytning och interlockfunktion (inaktivt)
2003-10-03Varför lyckas en del små företag på nätet medan andra misslyckas? (inaktivt)
2003-09-17Laserhärdning av låg och hög legerade verktygstål (inaktivt)
2003-09-17Urgasning ur material för högteknologiska vakuumsystem (inaktivt)
2003-09-09Datorbaserat verktyg/hjälpmedel för dimensionering av fiberoptiskt accessnät (inaktivt)
2003-06-26PRIDO AB - DESIGNPROJEKT 2003 (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-04-29Simuleringsmodell av digitalt antennservo (inaktivt)
2003-04-29Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-04-09Utvecklingsprojekt av webbapplikation i Java (inaktivt)
2003-04-04Intrum Justitia Sverige AB önskar genomföra en marknadsundersökning inom outsourcing av ekonomitjänster (inaktivt)
2003-02-25Examensarbete organisation Sandbacka Park (Sandviken) (inaktivt)
2003-02-06Syntes och karaktärisering av pentazoler (inaktivt)
2003-01-27Studie av Sveriges fordonspark utifrån de typfordon som används vid vägutformning (inaktivt)
2003-01-20WebLogic Server versionsuppdateringar av EJB, JSP och Servlets under drift (inaktivt)
2003-01-20Analys av peptidadsorption till ytor i CD-mikrostrukturer (lab-on-a-chip) (inaktivt)
2003-01-16Agile - det moderna synsättet för mjukvaruutveckling eller ren anarki - konceptbeskrivning. (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2002-12-23Urgasning ur material för användning i vakuumsystem. (inaktivt)
2002-11-19Marknadsundersökning - Special fönster (Lingbo) (inaktivt)
2002-10-15Affärsplan/marknadsanalys för interaktiva leksaker (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.