Sökning: "vad är en produkt"

Hittade 99 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vad är en produkt.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-11-29Strategier för distribuerad cache för transaktionsintensiva system (inaktivt)
2011-11-14Utvärdering av nytt antennkoncept (inaktivt)
2011-06-19Utveckling av applikation för mobiltelefon (inaktivt)
2011-02-11Marknadsundersökning avseende medicinteknisk produkt för mätning av perifera blodtryck (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-12-22Attityder till småskaligt producerad energi (inaktivt)
2010-11-16Automotive Cockpit Design (inaktivt)
2010-11-08Arbetsmetodik för hållbar maskindesign (inaktivt)
2010-09-27Kungälv som Fairtrade City (inaktivt)
2010-05-25Internetmarknadsföring (inaktivt)
2010-04-19Vidareutveckling av flingtorkningsteknik (inaktivt)
2008-12-09Programutveckling mobiltelefon (inaktivt)
2008-09-15Kunskaper i tyska för internationell marknadsanalys (inaktivt)
2008-05-30P2P-plattform för mediadistribution (inaktivt)
2008-05-30Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta inom kardiologi (inaktivt)
2008-05-30Programutvecklare sökes (inaktivt)
2008-05-26Medicinsk teknik: Från innovation till klinisk nytta (inaktivt)
2008-04-02GIS-presentation av plog och saltrutter (inaktivt)
2008-03-07Design och utformning av miljövänlig vedkamin (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-09-25Rapporteringssystem för mobiltelefon (inaktivt)
2007-09-19Marknadsanalys (inaktivt)
2007-09-19Marknadsplanering (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-09-04Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-09-04Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Programvara för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-08-13Utveckling och lansering av ny produktgrupp - Internationell marknadsföring och försäljning. (inaktivt)
2007-08-11Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-08-10Programvara och för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-27Utveckling av webbplats (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-05-14Marknads- och teknikanalys av en ny produkt till golfbranchen (inaktivt)
2007-04-16Marknadsanalys/kundanalys/konkurrentanalys/förändringsförslag åt Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16Materialutveckling hos Brotonic (AP) (inaktivt)
2007-04-16ROBOJ - ROBotstyrning Järnflöde fragg, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2007-04-04Bättre logistik för ökad lönsamhet (Nordanstig) (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av befintliga och potentiella kundrelationer (inaktivt)
2007-03-15Utveckling av datorspel/motionsprodukt (inaktivt)
2007-03-12Programvara och algoritmer för fysisk aktivitet (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2007-02-12Hur ser vår personalvård ut? Undrar Sala- Heby Energi AB (SHEAB) (inaktivt)
2007-02-12Marknadsundersökning VVSsiffror.se Sveriges enda finansiella omvärldsanalys för VVS-branschen (aw) (inaktivt)
2007-02-08Marknadsplan för ny produkt. (AP) (inaktivt)
2007-02-07Design av ett nytt granatgevärssystem, M4, inom Carl-Gustaf-familjen (aw) (inaktivt)
2007-02-05Marknadsplan till Önskebrunnen (aw) (inaktivt)
2007-01-31Integration of a COM Application with .NET WebServices and ASP.NET (inaktivt)
2006-12-14Är du intresserad av träning och datorspel? (inaktivt)
2006-12-01MARE - MArknadsutredning fallande REstprodukter, Stena Gotthard AB (inaktivt)
2006-11-29Marknadsundersökning/kundundersökning åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-21Kommunikativt datasystem åt Digital Mechanics (AP) (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-11-13Industriell automation, industriell IT och Standard (aw) (inaktivt)
2006-11-07Software Fabriken behöver en marknadsplan! Möjlighet till anställning finns. (ke) (inaktivt)
2006-10-26Makulaturhantering på NAtryck AB (inaktivt)
2006-09-20Är du intresserad av cykling? - Marknadsanalys (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-09-05Utveckling av kundanpassad webblösning (inaktivt)
2006-04-24Förstudie och test av navigation/positioneringsystem för robot (inaktivt)
2006-02-24Affärsplan: IT-stöd för inmatning av strukturerad data inom hälso- och sjukvård (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-07Utveckling av digitalt optiskt system för medicinteknisk produkt (inaktivt)
2005-12-01Multiplayer support och nätverksprogrammering (inaktivt)
2005-11-14Produktflödesanalys, tids- och kostnadsberäkning åt PaperPak Sweden AB (inaktivt)
2005-10-27Flödessimulering av Engcons produktion (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-08-24Hitta nya kunder till en befintlig och en ny produkt (inaktivt)
2005-08-15Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling (inaktivt)
2005-05-27Alternativ mätmetod till fotoceller i bowlingsimulator (inaktivt)
2005-05-10IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow) (inaktivt)
2005-04-28Outsourcing TWP - Inköp och tillverkning av Twin Wire Press för avvattning av pappersmassa. (inaktivt)
2005-04-06Generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2005-03-14Elektrisk nagelfil (inaktivt)
2005-03-14Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2005-02-13Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel (inaktivt)
2004-12-08Logistikutveckling för skär & verktygshållare (inaktivt)
2004-11-26Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2004-08-30Med utgångspunkt från kemikalieinventering av en av BTs produkter Hur kommer REACH att påverka Bombardier Transportation? (aw) (inaktivt)
2004-07-07IR-kamerasystem för studier av skadade leder (inaktivt)
2004-05-03Läcker kod - designregler - en praktiskt studie av estetik/kvalité (inaktivt)
2004-04-08Spillingsskatten - förslag till arkeologisk undersökningsplan, metod och logistik (57) (inaktivt)
2004-04-07Programvaruutveckling till USB I/O enhet (aw) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-02-26Integration av projektplaneringsverktyg och tidrapportering (inaktivt)
2004-02-10Utreda marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-12-15Multi protocol message brokering - Ida Infront Ab (inaktivt)
2003-12-02Utreda miljö och marknadsekonomiska förutsättningar för en alternativ ekologisk nedbrytbar produkt för avisning och snöröjning. (33) (inaktivt)
2003-11-17Craftsmanship (inaktivt)
2003-06-13Produktportföljsanalys och utvecklingsstrategi (inaktivt)
2003-05-13EJB med PKI-lösning (inaktivt)
2003-03-17Att kartlägga och utvärdera ett definierat kundområde (inaktivt)
2003-01-09Välordnade nanokompositer ¿ syntes, karakterisering och funktionalisering av nya hybridmaterial (inaktivt)
2002-11-05Databas för prisjämförelser (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.