Sökning: "vad är växter"

Hittade 15 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vad är växter.

Inkom Exjobbsförslag
2011-01-25Mineraliska gröna väggar (inaktivt)
2010-08-17Hur känner levande organismer igen och kan reagera på ultraviolett strålning (UV-B) - 1. Strukturen och funktionen hos en UV-B-fotoreceptor i växter (inaktivt)
2009-06-16Ny belysningsteknik för växthus (inaktivt)
2007-09-25Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-09-20Examensarbete om extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2007-05-07Kunddatabas (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-01-31Extraktion av hemicellulosa ur biomassa (inaktivt)
2005-11-23Marknadsanalys (inaktivt)
2005-11-23Kundmätning (inaktivt)
2005-09-15Högmossens Radioekologi - ett historiskt fotavtryck (inaktivt)
2004-03-16Kunddatabas (inaktivt)
2004-03-16Kundmätning (inaktivt)
2004-03-16Marknadsanalys (inaktivt)
2004-02-24Designa och ta fram en prototyp (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.