Sökning: "verksamheter"

Hittade 207 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet verksamheter.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2012-02-13Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementering av ett proof-of-concept (inaktivt)
2012-02-09Ekopiloter i Haninge (inaktivt)
2012-01-26ISO 39001 – Ledningssystem för trafiksäkerhet (jämförelser andra standarder, spridning och betydelse i verksamheter) (inaktivt)
2012-01-25Miljöutredning åt Lokalförvaltningen, Göteborgs stad (inaktivt)
2011-12-30Examensarbete: Undersök passande algoritmer för regelmotor och implementera ett proof-of-concept. (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-12-27Vattenåtervinning för framtidens bostadsområde (inaktivt)
2011-12-21"Gröna" fasader och tak (inaktivt)
2011-12-13Examensarbete för Internationella kontoret i Borlänge (inaktivt)
2011-12-05Plantskolor och bekämpningsmedel- examensarbete med många möjligheter (inaktivt)
2011-11-24Spårbarhet av installerade plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Analysmetoder för bearbetningsgrad (inaktivt)
2011-11-23Biopolymerer för kalandrering (inaktivt)
2011-11-23Certifiering av kartongprodukt enligt Cradle to Cradle (inaktivt)
2011-11-23Demonterbart plastgolv (inaktivt)
2011-11-23Design av miljövänliga fartyg för återvinning (inaktivt)
2011-11-23Energiinriktad processoptimering (inaktivt)
2011-11-23Ersättning av fossila bränslen i värmeproduktion (inaktivt)
2011-11-23Maximerad styvhet för kartong (inaktivt)
2011-11-21Verktyg för planering och uppföljning av projekt inom motorutveckling (inaktivt)
2011-11-17Examensarbete i Göteborg: Mobilitet i hållbar stadsutveckling (inaktivt)
2011-11-15Utvärdering av klassificeringsverktyg för omklassning av rödfyrshögar (inaktivt)
2011-11-04Jämförelsestudie av tillämpningen av Safety mellan olika verksamheter och länder (inaktivt)
2011-10-28Utvärdering av projektet Utmaningen (inaktivt)
2011-09-05Koncept, avtal och benchmarking - utveckling av Café Peace & Love (inaktivt)
2011-09-05Sponsorpaket - Peace & Love Foundation (inaktivt)
2011-07-21Utredning av kylning med havsvatten (inaktivt)
2011-06-28Kvällsekonomi i stadskärnan - vad händer i Örebro city mellan 18-24? (inaktivt)
2011-06-23Kartläggning av miljöarbete i kommunen (inaktivt)
2011-05-02Hållbart ledarskap (inaktivt)
2011-04-29Examensjobb: Benchmarking om korttidssjukfrånvaro. IKEA Svenska AB, Torsvik eller Älmhult (inaktivt)
2011-04-19Utveckling och design av hemsida (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-03-08Jämförelse av olika behandlingsmetoder av trä (inaktivt)
2011-02-11LCA och miljövinster med komposten Aletrumman (inaktivt)
2011-02-07Fotohantering för upp till 20 000 verksamheter (inaktivt)
2011-01-05Miljöutredning (inaktivt)
2010-12-06Bootstrapping - undersökning av alternativa vägar till kapital (inaktivt)
2010-11-25Energiinventering och plan för hållbar energianvändning (inaktivt)
2010-11-15Utveckla en webbutik inom bokhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-18Examensarbete på Logica inom Business Intelligence (vt 2011, 30 hp) (inaktivt)
2010-10-08En vecka utan lastbilar i Helsingborg (inaktivt)
2010-09-15Miljörisker inom Försvarsmedicincentrum (inaktivt)
2010-09-15Miljölagstiftning (inaktivt)
2010-09-01Miljöutrednin för olika förvatningar i Lysekils kommun (inaktivt)
2010-06-08Empowerment - ger det nåt? - en studie om brukarinflytande på Aktivitetshuset Gunnareds Gård (inaktivt)
2010-05-31Bootstrapping (inaktivt)
2010-05-18Utvärdering av en verksamhet som använda sig av det , för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Timebanking” (inaktivt)
2010-05-12Detaljhandelns omfattning i Mölndals centrum (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-04-16Miljöutredning (inaktivt)
2010-04-12Marknadsundersökning (inaktivt)
2010-04-06Energiutredning av produktionsanläggning (inaktivt)
2010-03-11Ökad återvinning (inaktivt)
2010-03-01Ansvarsutredning av förorenat område enl Naturvårdsverkets manual (inaktivt)
2010-02-25Livscykelanalys/Carbon footprint av panncentral (inaktivt)
2010-01-25Water footprint – för att överblicka ett företags vattenanvändning (inaktivt)
2010-01-07Att utvärdera effekten av röda korsets program Mentor till Mentor i Kalmar (inaktivt)
2009-12-16Utan könsstereotypa bilder och budskap? (inaktivt)
2009-12-09Ex-jobb/Uppsats – 100% frisknärvaro! (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-11-25Hur kan marken inom 30 meter från järnvägen användas? (inaktivt)
2009-11-23Miljöutredning av Bengtsfors kommun och analys av miljöutredningsmetod för småkommuner (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-21Etablering av upplevelsepark (inaktivt)
2009-07-30Kartlägga och analysera mångfald-, genus- och jämställdsarbetet i stadsdelen Majorna utifrån ett brukarperspektiv (inaktivt)
2009-06-30Marknadsundersökning (inaktivt)
2008-12-03Järnvägens betydelse för företagsetableringar nu och i framtiden - är Örebro på rätt spår? (inaktivt)
2008-11-11Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-10-06Hur ser köpprocessen ut hos företag som ska rekrytera? (aw) (inaktivt)
2008-08-15Utvärdering av anhörigstöd i samverkan 2007 (inaktivt)
2008-06-16Lagerhantering i Behrn fastigheter AB (inaktivt)
2008-06-16Serviceprocess i ett fastighetsbolag (inaktivt)
2008-05-303D modellering av stadsmiljö för stadsplanering (inaktivt)
2008-02-15Hur skulle ett konkret kompetensväxlings-program för Västerås stads ”58+are” kunna se ut i stadens olika verksamheter. (inaktivt)
2008-02-04Ekonomiska effekter av miljöarbete (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige”- ett projekt kring social mobilisering och frivilligt socialt arbete i Svenska kyrkans förortsförsamlingar i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-21Projekt ”Ny i Sverige” - om social mobilisering och frivilligt socialt arbete Angereds, Bergsjöns, Biskopsgårdens samt Gunnareds församlingar, Svenska kyrkan i Göteborg. (inaktivt)
2008-01-11Inventera, analysera och bedöma Göteborgs universitets godstransporter ur ett miljöperspektiv (inaktivt)
2008-01-10Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-08Kopia av Optimering av datalager i multimediaapplikation (inaktivt)
2008-01-04Utforming och Implementering av Process för Leveransstöd (så kallat SCM - Supply Chain Management) (inaktivt)
2008-01-03Utforming och Implementering av Process för partnerhantering (inaktivt)
2007-11-26Avfallshantering inom Göteborgs Stad Centrum (inaktivt)
2007-10-04Genomlysning av Antikverksamhet - från bankpalats till småföretagarcentrum (inaktivt)
2007-09-10Miljöutredning: Solna stads betydande miljöaspekter. (AP) (inaktivt)
2007-09-10Optimering av bränslekvalitet (inaktivt)
2007-09-05Effektivisering av bilskadereparations-processen (inaktivt)
2007-08-16Vad återanvänder vi? Möjligheter och hinder för att öka återanvändningen av avfall (inaktivt)
2007-08-11Produktivitetsmått i en myndighet (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-08-06Observation, dokumentation och utvärdering samt uppföljning av, ett för Sverige nytt, samhällsutvecklande verktyg ”Time Bank” (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-04Ledarskap på svenska – balanserade styrkort i vår kultur (ke) (inaktivt)
2007-05-29Fixed Asset Management (inaktivt)
2007-05-28Effektivisera flöden i befintliga och framtida lokaler (inaktivt)
2007-05-24Livscykelinventering (LCI) (inaktivt)
2007-05-23Hur kan kretsloppsinformation påverka människor? (inaktivt)
2007-05-22Automatisering av funktionstester för en webbplattform för poker (inaktivt)
2007-04-25Coompanion - Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2007-04-20Expansion och utvidgad affärsverksamhet för Åsby Hem & Trädgård, ett företag i förändring (aw) (inaktivt)
2007-04-04Gynnar lagstiftningen om kommunala taxor och avgifter en hushållning med naturresurser? (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-03Utveckling av Maskinprojektet– en mötesplats för internationell scenkonst (AP) (inaktivt)
2007-03-30Visit Bergslagen(aw) (inaktivt)
2007-03-28Erasteel Kloster AB söker två examensarbetare: 1. MIFO 1-inventering av föroreningar i industrimark och 2. Miljöutredning (inaktivt)
2007-03-28Uppföljning av projekten inom landsbygdsutvecklingsprogrammet (2003-2005) (inaktivt)
2007-03-05Forma tankar kring ett koncept för Gysinge(Sandviken) (inaktivt)
2007-03-05Miljöhänsyn vid Inköp (inaktivt)
2007-03-01Marknadsanalys för en Camping (KE) (inaktivt)
2007-03-01Internationalisering av verksamheten (inaktivt)
2007-02-28Hur ser förutsättningarna för ledarskap ut i Piteå kommun utifrån ett genusperspektiv? (inaktivt)
2007-02-12Spännande Behovsanalys och Marknadssegmentering av entreprenöriell målgrupp (inaktivt)
2007-02-12Examensarbete/C/D-uppsats: Framtagande av förslag på aktiveringsåtgärder för långtidsarbetslösa (FP) (inaktivt)
2006-12-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-12-11Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-11-23Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. (Bollnäs) (inaktivt)
2006-11-06Avdelningen för Innovationsteknik söker ex-jobbare för analys av Chalmers innovationssystem, med fokus på Chalmers Innovation (inaktivt)
2006-10-30Utvärdering av kooperativet Olivens verksamhet (inaktivt)
2006-10-20Utvärdering av Studentguiden (inaktivt)
2006-10-02Djupintervjuer av klienter som uppbär ekonomiskt bistånd på grund av ohälsa men saknar sjukpenninggrundande inkomst (inaktivt)
2006-10-01Uppsatser inom idrott - alla vetenskapsområden (Riksidrottsförbundet) (inaktivt)
2006-09-04Elektronisk dokumentinläsning (inaktivt)
2006-08-18Produktutveckling genom tävling(77) (inaktivt)
2006-06-20Hur fungerar regionwebben? (inaktivt)
2006-06-19Nulägesanalys och utvecklingsplan för Svartådalens bygdeutveckling (aw) (inaktivt)
2006-06-19Utvärdera klimatinvesterings-program - KLIMP (inaktivt)
2006-06-16Utvärdering av ett webbprojekt (inaktivt)
2006-06-15Examensarbete/C/D-uppsats: Affärsutveckling av Gröna Kunskapshuset(FP) (inaktivt)
2006-05-22Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering (inaktivt)
2006-05-09Databas säljstöd - till salu register och kundregister (inaktivt)
2006-05-03Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2006-05-02Utvärdering av klagomålshanteringen i Nynäshamns kommun (inaktivt)
2006-04-02Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2006-04-02Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2006-03-23Hur kommunicera med högskolestuderande i Göteborg? (inaktivt)
2006-03-06Vilka positiva effekter av offentligt skyddade anställningar ur samhällsekonomiskt och individuellt rehabiliterande perspektiv? (inaktivt)
2006-02-08Användbarhet vid kiosk-bokning och incheckning (inaktivt)
2006-01-26Läsvärdesundersökning av medborgartidningen ¿Vårt Tynnered¿ i Göteborg (inaktivt)
2006-01-20Olika aspekter på kooperativ och andra företag inom den sociala ekonomi (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-19Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle) (inaktivt)
2005-11-28Utveckling av arbetsmodell för mätning och uppföljning (jj). (inaktivt)
2005-11-28Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2005-11-17SkiStar inbjuder C- och D studenter från hela Sverige till uppsatstävling! (inaktivt)
2005-11-09Affärsplanering för folkrörelse i tiden - Frisksportarna (inaktivt)
2005-10-03Utveckla och förbättra källsorteringen i Sundbybergs stad (inaktivt)
2005-09-30Förvaltningsutveckling i Tynnered med avseende på miljöarbetet (inaktivt)
2005-09-13Utvärdering av plattformar för tunga Java-klienter (inaktivt)
2005-08-29Varför har NOx-utsläppen minskat? - kartläggning och analys på fjärrvärmeverk (inaktivt)
2005-05-12Kartläggning av effektiviteten hos kommunikationen inom företag och organisationer (inaktivt)
2005-05-12Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2005-05-12Utvärdering av samverkan (Gävle) (inaktivt)
2005-04-29Utvärdering, anpassning och implementering av affärssystem (inaktivt)
2005-04-18Köproblematiken på Stockholm Arlanda Airport (inaktivt)
2005-03-31CRM-simulering med spelinriktning (Ljusdal 50) (inaktivt)
2005-02-18Film om första hjälpen (inaktivt)
2005-01-25Hur omvärlden ser på Framtidshyttans verksamhet och dess utbud (jj) (inaktivt)
2005-01-18Vidareutveckla och implementera ett kvalitetsledningssystem (66) (inaktivt)
2005-01-12Hyressättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2005-01-11Centralisera eller decentralisera IT? (inaktivt)
2005-01-07Ramverk för tunna mobila klienter (inaktivt)
2004-11-12Marknadsanalys Den svenska marknaden för Dieselmotorer (inaktivt)
2004-10-20Förslag på reningsteknik eller processinterna åtgärder för processavloppsvatten (inaktivt)
2004-09-01Omvärldsanalys - Nya Lapphyttan(jj) (inaktivt)
2004-09-01Marknadsplan för Nya Lapphyttan (jj) (inaktivt)
2004-08-19Descentralisera inköpsprocessen med Intranätet som verktyg (inaktivt)
2004-08-11ExJobb på SMHI: Meteorologiska objekt (inaktivt)
2004-06-04Socioekonomiska effekter av ideellt arbete inom föreningslivet (inaktivt)
2004-05-25Miljöstyrning (Hofors) (inaktivt)
2004-05-17Attitydundersökning (inaktivt)
2004-05-11Hur utvärderas våra besök? (inaktivt)
2004-05-11Naturvetenskapliga experiment kring energi och vatten. (inaktivt)
2004-05-11Hur god iakttagare är du? (inaktivt)
2004-05-11Simuleringsprogram, experiment (inaktivt)
2004-05-04Expo & Eventdesign (aw) (inaktivt)
2004-04-30Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-04-13Arkitektonisk utformning av lokal och mark med många verksamheter (aw) (inaktivt)
2004-04-01Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2004-03-30Spårbarhetssystem och generering av säkerhetsdatablad (inaktivt)
2004-03-25Miljöutredning (inaktivt)
2004-03-25Tjänstekonstruktion (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Förbättringar eller bara förändringar? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-24Miljöutredning på avfallshanteringen i Munkedals kommun åt Rambo AB, med eventuell fördjupning inom transport (inaktivt)
2004-02-11ÅTERSKAPANDE AV BETESMARKER PÅ LINDHULT (inaktivt)
2004-02-11Kartläggning av gammal gårdsmiljö på Lindhult under 1800-talet (inaktivt)
2004-02-02Röstanalys, utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2004-01-30Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2004-01-23Budgetering och framtagning av lönsamhetskalkyler (jj) (inaktivt)
2004-01-07Uppfyllning av Noark-4 krav i RMT+ (inaktivt)
2003-11-14Dokumentation och utvärdering av riktat föräldrastöd till pappor (inaktivt)
2003-06-13Lungfysiologisk mätning, medicintekniskt exjobb på Siemens-Elema (inaktivt)
2003-06-13Att utvidga stadskärnan (inaktivt)
2003-06-13Att förstärka stadsdelscentrum (inaktivt)
2003-06-13Urbana stråk i uppsala - 4 förslag till examensarbeten (inaktivt)
2003-05-07Marknad för pellets och briketter från återbruk (TH 05) (inaktivt)
2003-05-05Utveckling av pulvermålningsanläggning. (inaktivt)
2003-03-11Historisk beskrivning av kulturmiljö (JH 03) (inaktivt)
2003-01-05Prissättning av kommersiella lokaler i tunnelbanestationer (inaktivt)
2002-11-05Röst och tal - utarbeta programvara med tillämpliga akustiska parametrar (inaktivt)
2002-10-29Kostnadsstyrning av byggprojekt (inaktivt)
2002-10-28IKEA - fysisk arbetsmiljö (inaktivt)
2002-10-09Torkning och avfuktning av vätskebemängda organiska och oorganiska material (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.