Sökning: "verktyg utveckling"

Hittade 165 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet verktyg utveckling.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-20Transient motormodell i GT-power för beräkning utanför normaltillstånd att ersätta verifierande prov (inaktivt)
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-28Modellbaserad testning i Försäkringskassan IT:s dagliga testverksamhet (inaktivt)
2012-02-28Effektivare test genom ”Classification tree” metoden (inaktivt)
2012-01-26Scania gemensam produktbeskrivning – ett stöd för ett integrerat produktutvecklingsarbete (inaktivt)
2012-01-09Utveckling av metoder för att maximera kundtillfredsställelsen med nya produkter (inaktivt)
2011-12-08Utveckling av applikation för ljuddesign (inaktivt)
2011-11-24Realtidsanalys av svåra haverier inom kärnkraft (inaktivt)
2011-11-15Strategi för hållbar utveckling (inaktivt)
2011-11-01Borlänge-Wuhan a business collaboration with focus on the cleantech area (inaktivt)
2011-10-28Utveckla interaktiv barnmedia på temat "Ett Leksaksliv" kopplat till QR-koder (inaktivt)
2011-10-28Examensarbete inom Strukturteknik: Utmattningsdimensionering av dragbelastade skruvförband (inaktivt)
2011-10-24Modularitet för Saab EDS markprodukter (inaktivt)
2011-10-14Examensarbete strukturteknik: Utveckling av metodik för koppling mellan lokal och global FEM (inaktivt)
2011-10-03Design av ljudinteraktion för krävande situationer – klinisk tillämpning (inaktivt)
2011-09-19Minska mil i bil - vilka åtgärder kan hjälpa oss? (inaktivt)
2011-06-27Examensarbete inom bransch analys och marknadsintervjuer (inaktivt)
2011-04-08Verktyg för miljöåtgärder för bostadsrättsföreningar (inaktivt)
2011-04-08Functional Safety (inaktivt)
2011-03-28Livscykelanalys av golvmaterial och utveckling av kriterier för miljömärkning (inaktivt)
2011-03-28App’ar eller ej inom Fleet Management området (inaktivt)
2011-03-08Anpassad LCC och LCA mall (inaktivt)
2011-03-04Meranvändning av produktdata från Pro/E för produktunderhåll (inaktivt)
2010-12-15Optimering av ETL-flöde (inaktivt)
2010-12-15Ny RIA-plattform (Rich Internet Application) för ÄHS (inaktivt)
2010-12-01Functional Safety (inaktivt)
2010-10-27Kostnadseffektiv hantering av växtnäring genom uppströmsarbete – pilotstudie i livsmedelsindustri och detaljhandel (inaktivt)
2010-10-27Nutrient footprint – bedömning av livsmedelsproduktionens dolda miljöpåverkan (inaktivt)
2010-10-19A Framework for a unified mobile, tablet and TV experience (inaktivt)
2010-10-18Utveckling av mobilapplikation för styrning av hemelektronik. (iPhone alt. Android) (inaktivt)
2010-10-18Utveckla automat-test system samt implementering av testfall, för verifiering av web-services (SoapUI) (inaktivt)
2010-10-14Utveckling av mobil version av Offerta.se (inaktivt)
2010-09-08Analys av verktyg för Business Intelligence-lösningar (inaktivt)
2010-09-07Virtuella arbetsmetoder (inaktivt)
2010-07-01Energismarta vägar – Utveckling av metod för energioptimering i vägprojekt (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - Kloning och undersökning av fluorescensproteiner in vitro. 30p - 20 veckor, höstterminen 2010 (inaktivt)
2010-04-26Vill du vara med och bygga framtidens verktyg för personlig utveckling? (inaktivt)
2010-03-01Testmodul för DKIM/ADSP (inaktivt)
2010-03-01Analys av data från Hälsoläget-mätningar (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-22Utveckling av testmetod och applikation för mätning av eye-tracker prestanda (inaktivt)
2010-02-17Utökad monitorering av Fleet Management System i realtid (inaktivt)
2010-02-12Produktutveckling (inaktivt)
2010-02-04Examensjobb Effektiv utveckling av Microsoft Sharepoint 2010 (inaktivt)
2010-01-28Simulering av skruvbrott (inaktivt)
2010-01-07Produktutveckling av energitjänsten IndustryWise (inaktivt)
2009-12-18Utvärderare - Urix (inaktivt)
2009-12-04Utveckling av verktyg för uppströmsarbete (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-06-17Kostnadseffektiva förstärkningsåtgärder för tjälskadade vägar (inaktivt)
2009-06-02Kopia av Utveckling av plattform för bildbehandling inom livsvetenskaperna baserad på open source - Implementering: Nya verktyg för bildprocess/analys (inaktivt)
2008-06-02Studier av redoxproteiner i cancerceller med fokus på reglering av thioredoxin reduktas (inaktivt)
2008-05-30En ny och modern utvecklingsmiljö för snabbutveckling av styrsystem direkt på Target-processor: On-Target-Prototyping (OTP) (inaktivt)
2008-05-30Utveckling och konstruktion av endoskopisk haptisk utrustning (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av innovativt verktyg (inaktivt)
2008-05-30Utveckling av mediaplattform inom digital-TV (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Pilottest av webb-baserad livsstilsenkät inom transportsektorn (inaktivt)
2008-05-30Application Lifecycle Management Integration av Open Source verktyg för systemutveckling (aw) (inaktivt)
2008-01-16Utveckling av värmebord till vakuumpressning (inaktivt)
2007-12-21Integration av AUTOSAR i ett verktyg för modellbaserad utveckling (inaktivt)
2007-12-21Modellintegration Simulink (inaktivt)
2007-12-19Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-11-05Ekonomisk modell för att värdera egenvikt mot maskininvestering (inaktivt)
2007-10-22Examensarbeten inom styrsystem för säkerhetskritiska x-by-wire applikationer-CEDES-projektet (inaktivt)
2007-09-26Regional inventering av energiresurser (inaktivt)
2007-09-21Livstecken - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-21Lyftkläder - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings Universitet (inaktivt)
2007-09-21Reselift - Ett entreprenöriellt examensarbete vid Linköpings universitet (inaktivt)
2007-09-04Vidareutveckling av nya generationens verktyg för skapande av e-learning – c# och Actionscript (inaktivt)
2007-08-20Webbutveckling i start-up (inaktivt)
2007-08-16Språkteknologiskt verktyg för prioritering/kategorisering av stora volymer av kundservice-ärenden (inaktivt)
2007-08-16Design av ett användarvänligt gränsnitt för hantering av olika typer av kundserviceärenden (inaktivt)
2007-08-16Ett varningssystem för att tidigt identifiera skadliga community-medlemmar (inaktivt)
2007-07-06Utveckling av smarta applikations-specifikationer för webb eller tryck (inaktivt)
2007-06-30Etablering i Second Life (aw) (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-28Utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-14Examensarbeten (20p) inom utveckling av elektroniska börshandelssystem vid Cinnober Financial Technology (inaktivt)
2007-06-12Sex- och Samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-06-01Verktyg för verfiering av datakommunikationslänk (aw) (inaktivt)
2007-05-16Mobila System (inaktivt)
2007-05-15Tillståndsbaserat underhåll för UTEK (aw) (inaktivt)
2007-05-14Överföring av WAMPS till webapplikation kopplad mot databas (inaktivt)
2007-05-11Realtime visualization and development of a user interface for motion capture applications (inaktivt)
2007-04-17Materialflöden/fixturer/teknik, canban (JH 12) (inaktivt)
2007-04-11Sluttäckning av deponier (inaktivt)
2007-04-04Portering av övervakningsverktyget MAMon till Eclipse (inaktivt)
2007-03-28Utveckling av mediaplattform med hjälp av open source verktyg som Python i Linux miljö (inaktivt)
2007-03-16Utveckling av befintligt kvalitetssystem på Electrolux Filter AB (inaktivt)
2007-03-12Experimentell design vid bioteknisk processutsutveckling: Installation, kvalificering och användning av multi-fermentorsystem (inaktivt)
2007-03-01Tilläggstjänster till LIBRIS webbsök (inaktivt)
2007-03-01”Framtagande av modell för konfigurationsmatrisen innefattande alternativ samt regelverk och ansvar för olika funktioner” (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-01-08Examensarbeten inom området värdering av IT-säkerhet (inaktivt)
2007-01-04Årsunda Viking- Marknadsföring av en vikingaby (Sandviken) (inaktivt)
2007-01-02WHYDAN och AcademiaLive söker framtidens IT-utvecklare för JAVA projekt (inaktivt)
2006-12-22Webbprojekt: Imagine – En hållbar väg (inaktivt)
2006-12-06Nytt web-baserat läromedel (inaktivt)
2006-11-23Utvärdering och utveckling av algoritmer för katalogimport med tunga prestandakrav (inaktivt)
2006-10-11Design och utveckling av programvara inom Broadcasting (inaktivt)
2006-10-10Modellbaserad utveckling av membership-protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-18Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2006-09-05Implementation av membership protokoll i verktyget SCADE (inaktivt)
2006-09-04Framtagning av Internationell E-handelsplats (inaktivt)
2006-07-27Utveckling av 3D (inaktivt)
2006-06-20Utveckling av 1-dagskurser för näringslivet i VoIP och LINUX (inaktivt)
2006-06-16Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2006-06-01Verktyg för trafikledarstöd vid konflikter (inaktivt)
2006-05-10Hållbar regional utveckling (UK 04) (inaktivt)
2006-05-09Uppbyggnad av arkitektur för distribuerade realtidssystem med UML 2.0 i Rhapsody (inaktivt)
2006-02-01Framtagning av kalkylmodell (inaktivt)
2006-02-01Kartläggning och analys av användningsmönster (inaktivt)
2006-02-01Påverkan av produktivitet (inaktivt)
2006-01-04Objektigenkänning med artificiell intelligens i IR-bilder (inaktivt)
2005-12-05Systemarkitekt (inaktivt)
2005-10-06Software Engineering processen applicerad på utveckling av Webb applikationer (inaktivt)
2005-09-07Super Mtools (inaktivt)
2005-09-07Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2005-08-15Kravställning, design och utveckling av lösning i .NET-miljö. (inaktivt)
2005-04-26Användarstudie av trädnavigeringsverktyg (inaktivt)
2005-04-25Tillståndsbaserat Underhåll (aw) (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-03-14Tillståndsbaserat underhåll (aw) (inaktivt)
2005-03-10Ythärdade verktyg för extrudering av aluminiumprofiler (inaktivt)
2005-01-31Kundanpassade rapporter - strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation av pilot (inaktivt)
2005-01-20Simulatorutveckling: Super Mtools (inaktivt)
2005-01-20Sammankoppling av simulator med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-12-07Laboratoriemedicinsk kommunikation ¿ procedurer för kvantiteter ur ett metrologiskt och terminologiskt perspektiv (inaktivt)
2004-11-29NYA ALGORITMER OCH VERKTYG FÖR KARAKTERISERING AV STORA ANTAL GEN- OCH PROTEIN SEKVENSER (inaktivt)
2004-11-04Konverterare från ReadSoft Forms dataformat till Prifloat. (inaktivt)
2004-09-03Utveckling av metod för dynamisk tryckkalibrering (inaktivt)
2004-08-11Distribuerad simuleringsarkitektur för datorbaserad samverkan (inaktivt)
2004-06-14Metodik för att beräkna aerodynamisk uppvärmning (inaktivt)
2004-06-04Avancerade formulär. Strategisk omvärldsanalys, utvärdering av funktionella och tekniska alternativ samt implementation (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-05-25Komplett programflöde på systemnivå (System level whole program paths) (inaktivt)
2004-04-19EXAMENSARBETE - TILLSTÅNDBASERAT UNDERHÅLL (aw) (inaktivt)
2004-04-15Utveckling av web-baserat rapportverktyg (inaktivt)
2004-04-13Detektion av oinitierat data och minnesläckor på systemnivå (inaktivt)
2004-04-13Statistisk simulering med simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Automatisk konfiguration av minneshierarkier till simuleringsplattformen Simics (inaktivt)
2004-04-13Modellering och presentation av simulerade datornätverk (inaktivt)
2004-04-13Testning av virus i simulerad miljö (inaktivt)
2004-04-13Trace av Linux nätverksstack i TCP/IP-nätverk (inaktivt)
2004-04-13Sammankoppling av simuleringsplattformen Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-10Uppbyggnad av databas för Kvalitetsvärdering av produkt i löpande produktion (inaktivt)
2004-03-09Bayesianskt nätverk i ett system för övervakning av en gasturbin (aw) (inaktivt)
2004-02-18Automatiserad verifiering och test av större mjukvarusystem (inaktivt)
2004-02-10Sammankoppling av Simics med felinjiceringsverktyg (inaktivt)
2004-02-04Statistisk simulering med Simics (inaktivt)
2004-01-26Utveckling av en kompetenskarta som strategiskt managementverktyg för Knowledge Management (inaktivt)
2004-01-22Examensarbete för kognitionsvetare - Digital 3D modell som lednings- och beslutsstöd (inaktivt)
2003-12-18Marknadsföring via Internet (14) (inaktivt)
2003-10-08Utveckling av ögonstyrningstillämpning (inaktivt)
2003-08-18Implementering av ett objektorienterat webbaserat forum (inaktivt)
2003-05-21Modellering och presentation av nätverk (inaktivt)
2003-03-27Automatiserad testning av Simics distributionspaket (inaktivt)
2003-02-06Logistik i bredbandsprojekt (inaktivt)
2002-12-05Utveckling av affärsidè och utformning av marknadsplan (inaktivt)
2002-10-15Utveckling av naturslinga (SA 03) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.