Sökning: "vilken kunskap"

Hittade 87 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vilken kunskap.


Inkom Exjobbsförslag
2012-03-05Mutation testning of flying S/W (inaktivt)
2012-02-13Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2012-01-25Öka trafiksäkerheten på våra svenska vägar (inaktivt)
2011-12-02Konvertering av spänning från Termoelektrisk generator (inaktivt)
2011-04-19Connected TV Move (inaktivt)
2011-03-02Kriterier för Bra Miljöval (inaktivt)
2011-01-27Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-24Federation – samarbete över organisationsgränserna (inaktivt)
2011-01-18iPHONE som sensor för vägytemätning (utveckling av en app för ojämnhetsmätning av väg) (inaktivt)
2011-01-05Livscykelanalys av elmätare (inaktivt)
2010-12-08Analys av laser- och bilddata (inaktivt)
2010-10-04Examensarbete om branschorganisationers samhällspåverkan (inaktivt)
2010-09-23Skärkraftsbalans på långhålsborrar (inaktivt)
2010-09-14Internationalisering och utveckling av vingårds e-handelsplattform (inaktivt)
2010-07-08Filtreringsteknik av hydraulolja inom vattenkraften (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-01Hantverkares attityder till miljö och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-18Flexibelt användargränssnitt (inaktivt)
2010-04-28Förorenade sediment i Östersjön – vad krävs för att de ska kunna hanteras på ett uthålligt sätt? (inaktivt)
2010-02-23Visualiseringsplattform för kartdata och sensorer (inaktivt)
2010-02-17Internship/Examensarbete/Paris (inaktivt)
2010-01-26Utveckla och stärka Hudiksvall som handelsstad (inaktivt)
2010-01-04EA inom Scania R&D – Utvärdering av applikationsportfölj (inaktivt)
2009-11-25Miljösmarta lättfyllnadsmaterial i geokonstruktioner för väg (inaktivt)
2009-11-25Vill du vara med och utveckla ett hållbart vattenbruk i Skandinavien? (inaktivt)
2009-11-16Röda Korset söker dig som vill skriva en kandidat- eller magisteruppsats (inaktivt)
2009-08-03Omvärldsbevakning via RSS (inaktivt)
2009-06-17Energi- och klimatsmarta vägar (inaktivt)
2009-02-25Utvärdering av dialogen i vägbyggnadsprocessen (kr) (inaktivt)
2008-05-30Ligninets komplexbildande förmåga (inaktivt)
2008-05-30Inventering av förväntningar, drivkrafter, motstånd och hinder inför hälsosatsning inom transportsektorn – en kvalitativ studie med fokusgrupper (inaktivt)
2008-05-30Vattenkraft, hydrologi (inaktivt)
2008-05-30Ämnesområde: Vattenkraft, hydrologi. (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-04-17Molekylära signaler som reglerar specificitet i nervkretsbildning (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2007-10-11Nya reklamvägar för Tuna Park (kr) (inaktivt)
2007-10-08Marknadsundersökning Akademihälsan - Göteborgs studenters hälsomottagning (inaktivt)
2007-09-25IT-system som en förutsättning för användbar miljöinformation på företags- och produktnivå (inaktivt)
2007-09-20EFFEKTEN AV ECSTASY PÅ ODLADE HJÄRNCELLER (inaktivt)
2007-08-16Upptag av cesium i potatis och grönsaker (inaktivt)
2007-06-13Utvärdering av kompostteater (inaktivt)
2007-06-04Symantik och metodik för processautomatisering (inaktivt)
2007-04-04Lagring av kemisk massa Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2007-04-04Mikrovågseffekt/luftgenomströmning (inaktivt)
2007-03-14Kartläggning och utvärdering av insatsen kontaktperson (inaktivt)
2007-02-22Uppföljning av ett Utvecklingsprogram (AP) (inaktivt)
2007-02-22Trendanalys för kurser inom personlig utveckling (AP) (inaktivt)
2007-02-19Lärarstudenters kunskap och förberedelse inför Sex- och samlevnadsundervisningen i skolan (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2007 (inaktivt)
2007-02-12Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2006 (inaktivt)
2006-12-20Medicinsk forskning inom neurofysiologi - styrning av två synkroniserade servomotorer (inaktivt)
2006-11-29Studie av arbetssätt och arbetsmetoder (fenomenografi) i det professionella arbetet med att utreda/kartlägga en persons arbetsförmåga (inaktivt)
2006-11-14Återföring av erfarenhet - Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw 2006) (inaktivt)
2006-11-13Tillståndsbaserat underhåll igår, nu och i framtiden (aw) (inaktivt)
2006-10-18Marknadsundersökning på ett real case (aw) (inaktivt)
2006-09-20Kostnadsmodellering och simulering (inaktivt)
2006-08-11Vad blir konsekvenserna av elektronisk marknadsföring för ett snickeri? (inaktivt)
2006-08-07Vilka faktorer hindrar en person från att välja cykeln som färdmedel (inaktivt)
2006-08-07Hur påverkar förebilder människors beslut att börja cykla (inaktivt)
2006-06-19Vilken metod är lämplig för uppföljning av åtgärder beträffande bevarande av Vitryggig hackspett (Dendrocopos leucotos) och dess livsmiljöer? (inaktivt)
2006-04-10Språklig utveckling och kommunikation hos barn och unga (inaktivt)
2006-02-24Kvantifiering av serumproteiner i ett mikrofluidistiskt CD system (Gyros) genom användande av affinitetsrenade monospecifika antikroppar (KTH) (inaktivt)
2006-02-17ALLMÄNBILDNING - KUNSKAP ELLER VÄRDELÖST VETANDE? (inaktivt)
2006-01-30Polymerers hållfasthetsegenskaper på små skalor (inaktivt)
2006-01-04Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) 2005 (inaktivt)
2005-12-22Lagring av kemisk massa ¿ Inaktivering av retentionsmedel (inaktivt)
2005-12-06Utvärdering och uppföljning av psykosocial arbetsmiljöutbildning i individ- och grupputveckling vid Bolagsverket (inaktivt)
2005-11-24Sveriges integration i EU- Skara Kommun (inaktivt)
2005-09-19Återföring av erfarenhet Mänskliga styrkor och svagheter i processen (aw) (inaktivt)
2005-04-21Processutvärdering av Peer Help Programme på Göteborgs universitet (inaktivt)
2005-04-15Utveckling av metod och verktyg för värdering av IT-säkerhetsnivåer (inaktivt)
2005-03-15Kommunikation mellan medlemmar och styrelse i HSB (inaktivt)
2004-08-26Alternativa avloppssystem (49) (inaktivt)
2004-06-01Blyfri process för avancerad elektronikproduktion (inaktivt)
2004-06-01Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-04-13Kartläggning av stödsystem för Bredband (inaktivt)
2004-03-31Differentialgeometriska verktyg inom diagnos (inaktivt)
2004-03-25Kompetensanalys. Vilken kunskap behövs och vilken kunskap finns? (Gävle) (inaktivt)
2004-03-25Effekt av askåterföring på radiocesium i renbete, speciellt lav (inaktivt)
2004-03-22Hur kan vi kommunicera samverkansuppgiften på vår hemsida? (inaktivt)
2004-02-10Riskanalys inom IT-projekt (inaktivt)
2004-01-26Ny akustisk metod för att analysera filmsplitt vid offsettryck (inaktivt)
2003-10-21IT-strategi på Gotland (38) (inaktivt)
2003-09-11WWW-presentation (inaktivt)
2003-02-03Bärighetsproblematik på det lågtrafikerade vägnätet (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.