Sökning: "vilken roll"

Hittade 54 exjobbsförslag från svenska företag, som innehöll ordet vilken roll.


Inkom Exjobbsförslag
2012-02-13Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2012-02-06Realisering av Space-Time Adaptive Processing i FPGA (inaktivt)
2011-12-30Hög tillgänglighet på Microsoftplattformar (inaktivt)
2011-11-29Examensarbete - Kvantifiering av aggregerde protiner i ryggmärgsvätska- biomarkörer för neurodegenerativa sjukdomar - 30 poäng (inaktivt)
2011-10-05Nämndernas policies, riktlinjer och handlingsplaner viktiga styrdokument eller hyllvärmare? (inaktivt)
2011-08-12Vattenplanering och VA-planering – nulägesbeskrivning och behov för Stockholms läns kommuner (inaktivt)
2011-03-29Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2011-02-10Marknadsstrategier för svensktillverkad ved/pelletskamin (inaktivt)
2011-01-13Vikten av rätt verifieringsinformation i kontrakt (inaktivt)
2010-11-26Distribuerat hydrauliksystem för radarsystem (inaktivt)
2010-11-10DC/DC omvandlare med roterande transformator (inaktivt)
2010-09-08Realtidsprogrammering till radardemonstrator (inaktivt)
2010-08-31Vattensäkerhet på bostadskajer - hur arbetar kommunerna med sitt anläggningsansvar ur ett juridiskt perspektiv? (inaktivt)
2010-08-24Rättsliga aspekter på offentlig-privat samverkan inom informationsbearbetning. (inaktivt)
2010-06-09Analys av hydrauliska mätningar på vattenvägarna i vattenkraftstationer (inaktivt)
2010-06-02Sociala medier och hållbarhet (inaktivt)
2010-05-31Examensarbete - studier av diet och motions inverkan på utveckling av fetma/fysiologiska avvikelser (inaktivt)
2010-05-19Simulering av prestanda för RF-mottagare (inaktivt)
2010-05-19Utveckling av målpositioneringsutrustning (inaktivt)
2010-02-19"Handelsplatsen Västervik" (inaktivt)
2009-08-21Målgruppsanalys, beteendeanalys, produktutveckling för ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-25Målgruppanalys, beteendeanalys, produktutveckling av ÖländskaBröd (inaktivt)
2009-02-23Vilken roll kan och ska etiska riktlinjer och gemensamma värderingar spela i en hel bransch? Fallstudie svensk bussbransch. (inaktivt)
2008-10-29Marknadsföringsplan för en företagarförening(79) (inaktivt)
2008-06-16Kulturens roll i barnutveckling (inaktivt)
2008-06-16IT-säkerhet: Hur medvetandegör företag anställda om vikten av informationssäkerhet? (inaktivt)
2008-04-24Karaktärisering av receptorproteinet EphA4 i neuronala kretsar (inaktivt)
2008-01-21Molekylär karaktärisering av allergi-framkallande IgE (inaktivt)
2008-01-18Examensarbete om medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-10-24Klassmorfars sociala betydelse (inaktivt)
2007-10-22Framgångsrika visionsarbeten där visionen fick genomslag. Goda exempel på utvecklingsarbeten i världen och en analys av processer och resultat (aw) (inaktivt)
2007-09-26Längs ån – Eskilstunaåns betydelse ur ett näringslivsperspektiv (AP) (inaktivt)
2007-09-19Globala regulatoriska krav för medicinsk teknik (inaktivt)
2007-06-20Medier, mänskliga rättigheter och funktionshinder (inaktivt)
2007-06-20Attraktiv livsmiljö - vilken betydelse har sociala faktorer? (inaktivt)
2007-05-29Energiutvinning från processindustri (Gävle) (inaktivt)
2007-03-29Från varu- till tjänsteproduktion. Nya affärsområden? (67) (inaktivt)
2007-02-22Hur söker företag affärspartners utomlands? – Verksamhetsanalys Chamber Trade Business to Business AB (inaktivt)
2006-12-11Ta fram en modell för moduluppbyggda tjänster med tillhörande prissättning (ke) (inaktivt)
2006-10-20Registrering av IR- och visuellbilder (inaktivt)
2006-08-31Företagssamverkan som ett affärsutvecklingsverktyg - Ett sätt att öka intäkter/sänka kostnader i företagandet? (inaktivt)
2006-08-23Hur fungerar ett partnerskap mellan näringsliv och Högskola Dalarna? (inaktivt)
2006-05-02Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar? (inaktivt)
2006-02-06Hur har Hälsosatsningen uppfattats och förståtts bland de kommunanställda? (inaktivt)
2006-02-06¿ Användarverifieringsverktyg (inaktivt)
2006-02-01Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II (inaktivt)
2005-11-28Är hälsoriktade personalsatsningar ekonomiskt försvarbart?(aw) (inaktivt)
2005-09-29Affärsänglar och regionala investeringar (inaktivt)
2004-08-19Vem ska driva turistorganisationen i framtiden? (inaktivt)
2004-03-31Trafikmängdens påverkan på olika verksamhetsgrupper (inaktivt)
2004-03-16Examensarbete kring handlingsplanens betydelse för arbetssökande (inaktivt)
2004-01-26Företagande, regional utveckling samt attityder mot entreprenörer (Gävle) (inaktivt)
2003-12-18Studie- och yrkesorientering i en föränderlig värld (29) (inaktivt)
2003-01-22Företagares drivkrafter och samhällets hinder eller stöd. (Gävle) (inaktivt)


Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.