Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-06-26

Transport av radionuklider i berg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nu i vår har SKB (Svensk kärnbränslehantering AB) påbörjat platsundersökningar för ett djupförvar av utbränt kärnbränsle. Som en del i undersökningarna kommer transportegenskaper av radionuklider i berg undersökas. En vanlig metod är att i laboratoriet låta radionukliden diffundera genom ett bergsprov man har tagit ur en borrkärna. I vårt fall använder vi ett icke-radioaktivt diffunderande ämne. Denna process är mycket tidsödande och därför håller vi på att utveckla en ny snabb metod där huvudtransporten sker genom elektromigration. Examensarbetet innebär vidare metodutveckling samt modellering av denna metod. Arbetet kräver goda förkunskaper i kemi och transportprocesser. Vidare är viss kunskap inom modellering viktig. Kunskaper i geologi/geofysik är ett plus men inte ett måste. Examensarbetet ger en kvalificerad inblick i transportprocesser i naturliga system, vilket är nödvändigt om man t ex vill ägna sig åt kemiteknik eller miljöskydd.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.