Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2003-01-20

Organisk kemi-läkemedelskemi

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kemiforsknings-avdelningarna inom Biovitrum i Stockholm och Uppsala har behov av ett antal duktiga x-jobbare inom ämnesområdet organisk kemi. Forskningen är idag fokuserad på metabola sjukdomar, som t. ex. fetma och åldersdiabetes. De aktuella x-jobbsprojekten har anknytning till dessa terapiområden.

X-jobbsprojekten, som omfattar 20 poäng, är knutna till pågående forskningsprojekt inom organisk kemi och läkemedelskemi. Nivån och svårighetsgraden på de föreslagna arbetena är vald så att såväl x-jobbare som Biovitrum skall kunna få behållning av resultaten. Förutom rent organiskt syntesarbete innefattar arbetet även analyser med hjälp av HPLC, GC, MS, NMR och i vissa fall IR. Datorbaserad litteratursökning (med handledning) är integrerad i projekten. Projekten spänner ofta över ett brett område inom organisk kemi, vilket innebär att reaktionstyper såsom kondensationer, annuleringar, alkyleringar/ acyleringar, heterocykliska transformationer, oxidationer, reduktioner, functional group transformation, solid supported / fast-fas syntes, stereokemi och
Pd-katalyserade transformationer kan vara vardagsmat. Vissa delar i de föreslagna undersökningarna kan vara ren kokbokskemi medan andra kan innebära att ideér måste hämtas från den senaste frontline kemin.

Förkunskapskrav: Kurser omfattande 20 poäng i organisk kemi samt ytterligare kemikurser motsvarande minst 10 p

Projekten avslutas med en skriftlig rapport, samt ett seminarium på kemiavdelningen Biovitrum.

Planerad start: Hösten 2002 eller våren 2003.

Arbetsplats: Stockholm eller Uppsala, beroende på projekt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.