Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-28

Kvalitetsbedömning av ekotoxikologistudier

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Riskbedömning av kemikalier kan göras antingen med hjälp av standardiserade tester eller med hjälp av standardiserade tester i kombination med icke-standardiserade tester. Resultaten från de olika tillvägagångssätten kan variera kraftigt. Icke-standardiserad data behöver kvalitetsbedömas innan den kan användas i riskbedömning. Detta arbete syftar till att kvalitetsbedöma ett antal ekotoxikologiska studier för att besvara frågan: Håller icke-standardiserade data från den öppna vetenskapliga litteraturen tillräckligt hög kvalité för regulatorisk riskbedömning?

Vi söker examensarbetare som är intresserade av kemikaliers effekt på miljön. Vi sysslar med det som kallas regulatorisk (eko)toxikologi, vilket betyder att vi utifrån befintliga data och annan dokumentation utvärderar och föreslår förbättringar av olika aspekter inom lagstiftning, riskbedömning och riskhantering. Vår avdelning är tvärvetenskaplig, men alla som arbetar med kemikalierisker har en naturvetenskaplig utbildningsbakgrund.

Vår målsättning med examensarbeten är att de ska vara en del av den pågående forskningen.

För mer info, frågor och exempel på tidigare examensarbeten:
Christina Rudén, cr(a) kth.se, 08-790 95 87, www.infra.kth.se/~cr/
Marlene Ågerstrand, maa2(a)kth.se, 08-790 95 99, www.infra.kth.se/~maa2

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.