Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-11-01

MBS-simulering av lastbil för lastgenerering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
På gruppen Dynamics and Strength Analysis arbetar vi med fordonsdynamiska och hållfasthetsrelaterade analyser. Ett viktigt arbete är att dimensionera våra fordon och dess delkomponenter för de livslängdsmål som tagits fram.

Dimensioneringsmål tas i dagsläget ofta fram genom mätningar av belastningar, vilket är tidskrävande och inte alltid praktiskt möjligt i ett tidigt designskede. Kan arbetet i stället utföras i simuleringsmiljö (MBS modeller) kan ett bredare lastunderlag tas fram tidigare i utvecklingsprocessen, och dessutom med mindre arbetsinsats. Ett annat viktigt tillämpningsområde är att utvärdera och studera olika designkoncept eller studera inverkan från t.ex olika fjädrings- eller stötdämparelement.

Framgångsrikt simuleringsarbete kräver dock väl avstämda modeller av fysiska fordon och dess delsystem.

Mål:
Målet med arbetet är en väl avstämd och fungerande MBS modell av ett fysiskt provfordon implementerad i MBS mjukvaran MSC Adams/Car.

Uppdragsbeskrivning:
Du kommer med hjälp av stödfunktioner på gruppen vidareutveckla en detaljerad modell av ett provfordon. Modellen kommer sedan användas för att simulera körning över väl definierade hinder. Med hjälp av mätdata från fysiska prov över samma hinder kommer modellen kunna stämmas av, och vid behov uppdateras för att så väl som möjligt överensstämma med det fysiska provfordonet. Som hjälpmedel vid intrimning av parametrar kommer programvara för optimering av flera målfunktioner användas.
Modellen kommer kunna stämmas av mot befintligt mätunderlag av hjulkrafter, accelerationer och fjäderkompressioner i ett flertal snitt över hela fordonet.

Utbildning/linje/inriktning:
Civilingenjör M, F, T med intresse av fordonsteknik, strukturdynamik, ljud och vibrationer, hållfasthetslära, mekanik eller motsvarande.

Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Våren 2012
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare :
Anders Ahlström, RTCC, 08-55350836, [email protected]

Ansökan:
Ansökan märkt ”PU11-63” skickas till [email protected]
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag
Sista ansökningsdag: 2012-01-15


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.