Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-05-30

Mängdberäkningar direkt från CAD-ritningar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Vi på Bygganalys arbetar bl. a. med mängdavtagningar och mängdberäkningar, dels för försäljning och dels som grund för vårt arbete med kostnadskalkylering. När vi i dagsläget tar ut mängder från ritningar använder vi oss av pappersutskrifter, vilka vi sedan med hjälp av verktyg kopplade till en dator mängdberäknar.

Uppdrag
Vad vi önskar utveckla är ett lätthanterligt tillvägagångssätt att hantera information rörande ytor, volymer, mängder, material osv. direkt ur CAD-ritningar. Vi söker en person med kunskaper inom CAD, med intresse att utveckla byggbranschens tillvägagångssätt rörande mängdberäkningar.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.