Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-13

Inkjet-tryckkvalitet ¿ korrelation mellan instrumentella- och perceptuella mätmetoder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
STFI-Packforsk AB är ett av världens ledande företag för FoU inom massa, papper, bioenergi, tryck och media, förpackningar och logistik. Verksamheten sträcker sig från grundläggande forskning i kontakt med universitet till direkta uppdrag, där den samlade kompetensen utnyttjas för att hitta lösningar som är tillämpbara hos kunderna. All forskning fokuserar på användarvärde. Företaget har en omsättning på 235 MSEK (2003) och har 240 anställda. STFI-Packforsk är lokaliserat i Stockholm och Örnsköldsvik samt i Trondheim, Norge, genom det majoritetsägda forskningsbolaget PFI AS.

Tryckkvalitet för inkjettryckta papper kan mätas på en rad olika sätt. Färgdensitet, färgomfång, tryckskärpa, mottling och punktförstoring är exempel på vanligt förekommande mätmetoder. På STFI-Packforsk används till exempel STFI InkJet Test för att bestämma färgåtergivning och tryckskärpa (blödning och linjeutvidgning). Tryckkvalitet är emellertid en individuell upplevelse.

Syftet med examensarbetet är att finna vilka samband som råder mellan den tryckkvalitet som uppmäts med instrument och den subjektiva tryckkvalitet som uppfattas av det mänskliga ögat.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.