Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-14

Miljöutredning på Ambulansen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ambulanssjukvården i Sotenäs, Stenungsund och Tjörn är tre stationer med en dygnet runt ambulans per station. Totalt berörs ca 20 anställda.
Företagen arbetar på entreprenad där avtalen löper under en bestämd tid.

Den nuvarande miljöbelastningen (som anses påverkbara) består i huvudsak av tre delar;
¿ Avfall / restprodukter
¿ Förbrukning av varor / Inköp
¿ Kemikalieanvändning (vid ex. tvätt)

Ambulanssjukvården vill ha hjälp med att genomföra en Miljöutredning i hela verksamheten (dvs på alla tre stationerna) gärna med tyngdpunkt på de tre olika prioriterade områdena.

För mer information kontakta Gisela Falck på Miljöbron.
0731-803845


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.