Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Kundtjänst på nätet (Ljusdal 64)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni skall bygga funktioner p? f?retagets hemsida, som medger att kunderna kan kommunicera mera via n?tet ist?llet f?r via telefon ? en form av kundtj?nst p? n?tet. Flera s?dana funktioner ska ?ka back-office effektiviteten f?r f?retaget. Samtidigt beh?vs en ?versyn av hemsidan f?r att anpassa den till de nya tj?nsterna.

Bakgrund:
Ljusdal Energif?retag AB ?r ett hel?gt kommunalt bolag, som bildades 1 januari 2000. Under detta bolag sorterar sedan ?vrig verk- samhet i olika bolag, bl.a Ljusdal Energi AB och Ljusdal Eln?t AB.
Man tar idag emot m?nga samtal per dag p? telefon fr?n kunder med ?ndringsanm?lningar, med anm?lningar om in- eller avflyttning, med rapportering om f?rbrukning/m?tarst?llningar och liknande. Man vill nu flytta en del av dessa samtal till n?tet och inr?tta en ?kundtj?nst? f?r dessa olika funktioner.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall inventera vilken typ av information som hanteras av den befintliga kundtj?nsten och fastst?lla vilken eller vilka uppgiftsl?mningar som ist?llet kan hanteras via n?tet.
Ni skall utarbeta ett komplett f?rslag, vilket ocks? ska inneh?lla ett f?rslag p? hur den befintliga webbplatsen skall omarbetas, s? att uppgiftsl?mningen blir s? anv?ndarv?nlig som m?jligt.
Ni skall ocks? utreda m?jligheterna att l?nka uppgiftsl?mnandet mot befintliga system, d? att data kan ?verf?ras s?ml?st.
Ni skall ? om tid medges ? ocks? genomf?ra hela eller delar av ert f?rslag, sannolikt i form av en prototyp, f?r testning och vidare implementering.

Se ?ven om andra x-jobb i Ljusdal p? http://www.claravallis.com under prospekt  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.