Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-13

Effekter för koldioxidutsläppen från värmesystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
NordIQ erbjuder ett koncept för fjärrvärmeanslutna abonnentcentral med hög effektivitet. Med NordIQs kunskapsbaserade värmeväxlarlösningar för fjärrvärme släpps mindre energi ut för att värma kråkorna. Bättre avkylningsteknik möjliggör, enligt företaget, större användning av lågtempererad spillvärme, drar mindre el för pumpning av flöden, ger mer el ur kraftvärmeverk och ökar kapaciteten i nätet.

Uppgift
Vilka effekter har NordIQs värmesystem för koldioxidutsläppen (jämfört med dagenssystem)? NordIQs system har effekt på energianvändning, avkylning och toppeffekt, vilket minskar belastningen på fjärrvärmenätet. Examensarbetet bör baseras utifrån desa tre aspekter. Möjlig avgränsning för studien kan vara Sverige eller t ex Polen där företaget har stor potentiell marknad.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.