Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-14

Hjälp oss reflektera och utvärdera Suttarboda Akut- och Utredningshem i Örebro kommun!

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro Kommun driver Suttarboda Akut-och Utredningshem för ungdomar 13-20 år. Ungdomar placeras akut två veckor eller för utredning åtta veckor både enligt SOL och LVU, beroende på miljö och/eller eget beteende. Utredningarna skrivs med utgångspunkt från psykodynamisk teoribas, med ett utvecklingspsykologiskt och systemteoretiskt perspektiv och exemplifieras i observationer i miljöterapeutisk struktur.

Verksamheten startade den 15 november 2001 och har alltså under kommande höst pågått i tre år. Suttarbodas målsättning är att fortlöpande reflektera över och utveckla verksamheten och anser tiden vara mogen för en utvärdering av verksamheten.

Förslag på C-uppsatsarbeten inom flera områden:

- Verksamhet -och miljöterapi

- Barnperspektiv

- Samarbete / professionella kontakter

- Familje ¿ och nätverksarbete

- Utredningsförfarande / teorianknytning

- Utredningen och dess delar

- Socialtjänstens uppfattning om Suttarbodas utredningar - användbarhet

- Relation : föreslagna - faktiska åtgärder
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.