Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-22

Utvärdering av Röda korsets insatser i Örebro region

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att lindra och förhindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår.

Vår regionala kontor i Örebro behöver utföra olika utvärderingar när det gäller vår verksamhet:
- Vilka människor är mest utsatta i Örebro?
- Vad har Örebro kommun för behov och hur hänger det ihop med det vi
gör?
- Varför engagerar sig människor i Röda korset?
- Hur ser organisationen i regionen ut efter 4 år av sin existens?
- Vad gynnar lokala föreningar?  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.