Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-10-19

Reglerteknik tillämpat inom företagsekonomin

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Actuva AB arbetar med modeller kring ekonomisk reglering av marknader och företag. Vid en typisk regleringssituation finns en rad motstridiga krav, dynamiska effekter samt bristfälligt informationsunderlag. De enkla modeller som finns tillgänglig fungerar ofta tillfredsställande i statiska miljöer. I verkligheten förändras dock förutsättningarna både deterministiskt och stokastiskt vilket påverkas regleringens effektivitet.

Vi vill att en eller flera studenter analyserar en generell ekonomisk regleringssituation genom att tillämpa teknisk reglerteknik. Särskilt vill vi att analysen skall beakta marknadens dynamiska förhållanden. Lämplig bakgrund är civ.ing. elektroteknik.

Anmäl ditt/ert intresse på adressen [email protected]  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.