Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-02-02

Structural and biochemical studies of leukotriene A4 hydrolas

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Leukotriener är molekyler som har stor betydelse för inflammations-processen hos däggdjur. I vår grupp arbeter vi med frågeställningar rörande bland annat leukotriene-metaboliserande enzymer och leukotriene-receptorer. Vår grupp bedriver forskning både av grundforskningskaraktär samt av betydelse för läkemedelsutveckling. För mer information, se vår hemsida under Jesper Haeggström: http://www.mbb.ki.se/research/kemi_2/research.htm

Här följer två förslag men även andra projekt inom ramen för vår forskning är möjliga.

Kloning och biokemisk karakterisering av Leukotriene A4 hydrolas från bananfluga. Tekniker som kan bli aktuella under projektets gång är förutom kloning, protein-expression och protein-karaktärisering, enzym-kinetiska experiment, analys av fettsyrametaboliter med hjälp av HPLC och proteinkristallisering.

Ett annat möjligt projekt är analys av och framställning av mutanter av humant Leukotriene A4 Hydrolas. Tekniker inom detta projekt kan innebära site directed mutagenesis, optimering av HPLC system för analys av peptider, analys av fettsyra-metaboliter med hjälp av HPLC samt enzym-kinetiska experiment.

Lämplig utbildningsprofil är t ex Kemistlinjen med biokemisk inrikting, Molekylärbiologlinjen eller motsvarande.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.