Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2002-12-13

Förbättring av produktionsprocess

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Verksamhet:
Optiroc AB producerar byggmaterial och är ett dotterbolag till Optiroc Group AB som ingår i tyska HeidelbergCement-koncernen. HeidelbergCement, som är världens tredje största cementtillverkare, omsätter ca 60 miljarder kronor och har 35.000 anställda i ett femtiotal länder. Optiroc AB är ett ungt och modernt företag med kunskaper och erfarenheter från över 100 år i branschen.

Optiroc AB har en marknadsledande ställning i Sverige när det gäller mineralbaserade byggprodukter. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och system för bygg och anläggning inom områdena mur och puts, golvavjämning, torrbetong, fäst och fog, samt lättklinker; block, husgrunder och element. Optiroc AB har ca 300 anställda i Sverige och omsätter 750 miljoner kr per år.
Hemsida: www.optiroc.se


Projekt:
I dagsläget handdoseras många olika material vid tillverkning av mur och putsprodukter. En ny doseringsmetod behövs för att undvika tunga lyft och därmed också förbättra arbetsmiljön för personalen. Uppdraget går ut på att försöka finna lösningar som leder till en förbättrad produktionsprocess.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.