Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-08-17

SAD - en ny typ av kinonreducerande dehydrogenas/reduktas i växter. 1. Enzymets struktur

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Kinoner är vanlig molekyl i många olika organismer och har olika funktioner i den levande cellen. Särskilt växter är rika på denna typ av föreningar. Vi har upptäckt en ny typ av kinonmetaboliserande enzymer i växter, s.k. SAD-proteiner. SAD reducerar med hjälp av NADH enringade och tvåringade kinoner (bensokinoner resp. naftokinoner) i växter under olika utvecklingsstadier och vid olika miljöpåverkan. Vi önskar nu lära oss mer om strukturen, funktionen och den biologiska rollen hos detta enzym i ett av våra forskningsprojekt.

Målet med just detta biokemiska examensarbetesprojekt är att förstå hur SAD-proteinet ser ut på molekylär nivå och hur det binder och katalyserar reduktion av olika kinoner. Inom projektet, som främst är baserat på kristallisation och strukturbestämning med hjälp av röntgenstrålning av SAD-proteinet, ingår metoder som rekombinant framställning av SAD, framrening av detsamma, kristallisering och analys av kristallerna, det senare vid MAX-lab i Lund. Handledare kommer att vara Prof. Åke Strid och Fil Dr Elin Grahn och önskvärda kvalifikationer hos den presumtive examensarbetaren kan vara genomgångna kurser i biokemi, molekylärbiologi, strukturbiologi eller kristallografi.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.