Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2010-12-15

Rullar eller glider rullyftare längs kamaxeln?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
En modern dieselmotor har en separat kamaxel som driver en separat insprutningspump. Insprutningspumpen drivs av en slipad kam som genom kamaxelns rotation tvingar en så kallad rullyftare att röra sig upp och ner. Rullyftaren pressar via en kolv bränslet genom spridarna in i förbränningsrummet och följer kamaxeln genom kontakt via en löprulle. Under större delen av kamaxelns varv är belastningen låg och utgörs endast av en återförande fjäderbelastning, men under pumpningen ökar belastningen mångfalt. Det finns en misstanke att rullen kanske inte enbart roterar utan även slirar mot kamaxeln med oacceptabelt slitage som följd.

Uppdragsbeskrivning
Scania vill mäta rullyftarens rotation längs kamaxeln och önskar att ett mätsystem konstrueras och testkörs i en serie steg. Det finns en prototyp till magnetisk sensor som kan avläsa avsiktligt gjorda spår på rullen. Denna behöver minskas i storlek och borras in i rullyftaren. Ett system för att avläsa signaler från sensorn måste utarbetas. Det är möjligt att via släpkontakter överföra signaler från rullyftaren, genom insprutningspumpen och ut till en mätutrustning som beräknar rullens rotationshastighet och jämför med kamaxelns rotationshastighet. Som första steg skall systemet byggas och testas i en ensam insprutningspump som dras runt med kontrollerad hastighet. Som slutsteg skall mätsystemet testas i en motor under drift.
Det finns möjlighet att vara kreativ i detta exjobb. Om man tror att en optisk sensor, eller annan typ av sensor, skulle vara bättre än en magnetisk sensor, så finns det möjlighet att prova detta.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjörsutbildning – Materialteknik, Farkostteknik m fl
Antal studerande: 1
Startdatum för exjobbet: Slutet av januari/Början av februari
Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Resurser och handledning
Scania har mekaniska och elektriska verkstäder som kan hjälpa till med svåra moment. Datainsamling och databearbetning är tänkt att göras med utrustning från National Instruments och via programvaran Labview.
Prof. Stefan Jonsson, som arbetar 50% på KTH och 50% på Scania fungerar som handledare. Scania har tillsatt en stödgrupp för projetet och examensarbetaren skall fortlöpande diskutera framstegen med denna. Ytterligare information ges av Prof. Stefan Jonsson 070-290 84 04, [email protected] eller Sven-Eric Stenfors, Scania, 08-553 811 87,
[email protected] och Anders Thibblin, 08-553 524 55, [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected] märkt med ”PU10-105”.
Till ansökan bifogas personligt brev, CV och betygsutdrag.
Sista ansökningsdag är 10 januari 2011.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.