Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-03-28

Oförstörande provning in-line - Säkerställande av produktionskvalliten vid gjutning av cylinderhuvuden -

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund: För att undvika onödiga kassaktioner inom fordonsindustrin och säkerställa kvalitén på komponenterna satsas stora resurser på att uppnå ” rätt kvalité” från början. Dagens strategi baseras på slumpmässiga förstörande tester med hjälp av statistiska metoder. Detta är kostsamt, tar tid och garanterar inte kvalitén på övriga detaljer, då bara vissa undersöks. Genom tillämpning av robusta och pålitliga oförstörande provningsmetoder (OFP), kan produktionskvalliten säkerställas på alla komponenter. Detta bör ske i direkt anslutning till linorna, utan att störa produktionsflödet.
I ett samarbete mellan Scania och Skolan för industriell teknik och management på KTH söks nu 2 st examensarbetare för undersökning av potentialen OFP metoderna RAM (Resonant Acoustic Method) och UT (Ultrasonic Testing) har att detektera defekter relaterat till gjutning av cylinderhuvuden.

Mål: Undersöka hur olika produktionsdefekter kan detekteras med hjälp av RAM och UT

Uppdragsbeskrivning: I examensarbetet insamlas defekta och icke-defekta cylinderhuvuden. Därefter sker karakterisering av komponenterna m.h.a. RAM och UT. En grov ekonomisk beräkning på implementeringskostnad skall också utföras under examensarbetet.

ERSÄTTNING KOMMER ATT UTGÅ

Examensarbete: Examensarbete inom industriell produktion, avancerad nivå, 30 hp

I arbetet ingår följande moment:
•Litteraturstudie
•Insamling av cylinderhuvud
•Experimentell studie av cylinderhuvud m.h.a. RAM och UT
•Rapportskrivning

Lämplig bakgrund:
Materialteknik eller maskinteknik. Kunskaper om gjutning och/eller oförstörande provning är meriterande.
Plats: Examensarbetet utförs på Scania
Startdatum: April-maj 2011
Tidsåtgång: 5 mån
Antal studenter: 2

Kontaktperson:
Lorenzo Daghini,
KTH industriell produktion,
Tel: 08–7909023,
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.