Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-05-09

Modellering av fastbränslepanna

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Solvina är ett tekniskt konsultföretag med huvudkontor i Göteborg. Bland våra kunder finns de flesta stora företagen inom svensk energiintensiv industri.
Ett av Solvinas specialistområden är framtagning av dynamiska simulatorer som levereras till bland annat landets kraftproducenter. Simulatorerna används för optimering av processer och utbildning av operatörer.

EXAMENSARBETET:
På Solvina utvecklas dynamiska simulatorer där ångnät och elsystem samverkar i kraftproducerande anläggningar. Utvecklingen sker i modelleringsverktyget Dymola och detta examensarbete kommer vara en del i utvecklingen av nästa generations simulatorer.
I examensarbetet utvecklas modeller för en fastbränslepanna av genomströmningstyp ur ett dynamiskt perspektiv.

DIN BAKGRUND:
Civ. ing./MSc-student med intresse för modellering och programmering samt kunskaper inom förbränningsteknik, energisystem eller reglerteknik.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.