Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-10-14

Användbarhets analys av applikation ParameterSettingModule

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
På SCANIA produceras en stor mängd olika lastbilar, bussar och motorer. Dessa har
olika kundkrav och är därför olika i sin specifikation. I produktionen parametersätts
mjukvaror för att klara av denna variantflora. Detta görs också på eftermarknaden där
parametrar kan ändras utifrån en fabriksinställning. Detta sker bl.a. med en komponent
ParameterSettingModule (PSM). I och med att samma komponent använd i produktion
och på eftermarknad ställs det stora krav på bakåtkompabilitet samtidigt som produktion
ger en direkt återrapportering av fel. Detta gör att det är viktigt att få en bra felutpekning
när fel uppkommer.

Mål
Pressentera hur användarna upplever ParameterSettingModule (PSM) med avseende på
felhantering och leverans av nya utgåvor.
Pressentera hur PSM stödjer olika användar scenarier.
Pressentera var förbättringar ska göras för att få en bättre användbarhet.

Uppdragsbeskrivning
Gå igenom den utveckling, test och leverans-process som finns för ParameterSettingModule från konstruktör till användare.
Utred vilka fel som uppträder hos olika användare genom att intervjua användare.
Arbetet innebär många tvärfunktionella kontakter och granskning av dagens utveckling,
test och leverans-process.

Utbildning/linje/inriktning
Civilingenjör med intresse för systemutveckling.
Fordonsintresse eller nyfiken på att lära sig. Utåtriktad, orädd
och frågvis

Beräknad tidsåtgång: 20 veckor

Kontaktpersoner och handledare
Magnus Eriksson, 08-553 553894 70, E-mail: [email protected]
Per Sjöström, 08-553 89713, E-mail: [email protected]

Ansökan skickas till
[email protected] märkt med ”PU11-57”.
Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.