Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2011-12-22

Kartläggning av axelväxelns lastoberoende förluster

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Scania utvecklar alla delar i lastbilens drivlina; motor, växellåda och axel. Alla delar av drivlinan orsakar förluster som i sin tur påverkar bränsle¬förbrukningen. En del av drivlinans effektförluster kan härledas till axelväxeln och en del av dessa förluster är de lastoberoende förlusterna, förluster som orsakas av att axelväxeln roterar, oavsett om den är belastad eller ej.

De lastoberoende förlusterna i axelväxeln påverkas av många komponenter och driftsparametrar. För att minimera fordonets bränsleförbrukning måste alla bidrag tas tillvara och därmed måste även de lastoberoende förlusterna i axelväxeln minimeras. Ett exempel är att minska plaskförlusterna i axelväxeln genom att välja en olja med lägre viskositet.

En kartläggning av förlusterna är ett utmärkt underlag för att optimera axelns verkningsgrad. Både experimentella data och teoretiska analyser behövs för att kartlägga hur stor del de olika påverkande parametrarna har i axelväxelns totala lastoberoende förluster.

Mål
Planera, övervaka och utvärdera praktiska prov i rigg för att mäta olika parametrars påverkan på axelns lastoberoende förluster samt utveckla en modell för de lastoberoende förlusterna i axelväxeln.

Uppdragsbeskrivning
Arbetet börjar med en allmän orientering om Scanias axelväxlar och hur axelväxelns förluster utvärderas idag. I arbetet ingår också en litteraturstudie av förluster i kuggväxlar och mer specifikt lastoberoende förluster i axelväxlar.

Den praktiska delen av arbetet är mätning av lastoberoende förluster för en axelväxel i en av våra provriggar. Mätningen planeras, genomförs och utvärderas. Planeringsarbetet innehåller också en del metodutveckling.

En viktig del av examensarbetet är att formulera en teoretisk modell av hur de lastoberoende förlusterna påverkas av de studerade parametrarna. Underlaget för modellen är resultat från både litteraturstudie och mätningen i provrigg.

Utbildning/linje/inriktning Civilingenjör med intresse för maskinelement och mätteknik.

Antal studerande: 1

Startdatum för exjobbet: vår/sommar 2012
Beräknad tidsåtgång: ca 20 veckor

Kontaktperson och handledare
Henrik Åström, 08 553 82159, [email protected]

Ansökan skickas till
Ansökan märkt ”PU11-100” skickas till [email protected]

Till ansökan bifogas CV, personligt brev och betygsutdrag

Sista ansökningsdag
2012-03-30

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.