Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-09-21

Bygdeutveckling med lanthandeln i fokus

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Lanthandeln i Östra Ryd tillsammans med Söderköpings kommun skulle vilja formulera ett uppdrag som innebär att 1-2 studenter kan göra kundundersökningar (enkäter, intervjuer) samt utarbeta en marknadsföringskampanj och /eller informationskampanj för att öka medvetenheten hos lokalbefolkningen om betydelsen av lokalt engagemang för bygdens utveckling. Projektet syftar också till att stötta och utveckla lanthandeln som ett nav för bygden och dess framtid.
Önskvärt om projektet kan genomföras under vt- 07.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.