Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-10-04

C++ programmering i överordnat säkerhetssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett 5 årigt Kungsbackaföretag som arbetar med tekniska säkerhetslösningar för i huvudsak myndigheter och större företag. Vår plattform är ett överordnat integrerat säkerhetssystem med larmpresentation och passerkontroll som redan integrerade delar i programvaran och med möjlighet att via olika gränssnitt även plocka in och presentera brandlarm, CCTV, överfallslarm, samtalsanläggningar etc.

Det är integration av dessa undersystem som utgör bra gränsdragningar för olika exjobb. Det finns en mängd olika fabrikat som är relativt stora på marknaden och som ännu inte integrerats i det överordnade systemet. Det rör sig i huvudsak om programmering i C++ även om vissa vägar in i systemet även går via Visual basic. Eftersom vi redan gjort en del anpassningar besitter vi en del källkod som kan utgöra en bra grund att bygga vidare på.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.