Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2009-10-26

Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (kr)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Om Vägverket:
Vägverket arbetar för att ge medborgare och näringsliv bra förutsättningar att göra resor och genomföra transporter.

Vägverkets arbete ska leda till att vägtransportsystemet har god standard, att det är samhällsekonomiskt effektivt och tillgängligt för alla människor. Det ska vara säkert, miljöanpassat, jämställt och bidra till regional balans.

Examensarbetet:
Betyg på Vägverkets myndighetsutövning (hantering av ärenden från våra kunder och samarbetsparter vad gäller dispensärenden, skyltning, hastighetsgränser, trafikreglering mm).

Arbetet skall leverera lämplig metodik, frågeformulär/enkät, genomförande och rapportering. Arbetet görs med syfte att se om betyget förändras med de förestående förändringar i arbetssätt och samling av kompetenser inom myndighetsområdet på Vägverket region Mälardalen. D v s att det ska vara mätbart över tid.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.