Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-02

Vilka faktorer styr etablering av kringservice utmed våra vägar?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med examensarbetet är att analysera vilka faktorer som styr etablering av kringservice utmed våra vägar och om Vägverket tillsammans med andra aktörer skulle kunna ta en mer aktiv roll för att förbättra servicen.

Bakgrund
Vilken service som finns utmed vägarna har betydelse vid val av väg, framförallt för fritidsresor och för yrkeschaufförerna. Vägverket Region Mälardalen arbetar idag inte aktivt för att styra vilken service som bör erbjudas trafikanterna, frånsett Vägverkets egna rastplatser.

Vägverket Region Mälardalen behöver även förbättra kunskapen om vilken kringservice som idag finns utmed våra vägar. Vi hoppas därför engagera en eller två praktikanter under sommaren 2006 för att kartlägga matställen, rastplatser och serviceanläggningar. Deras arbete kommer att utgöra ett bra underlag för det här examensarbetet.


Arbetets innehåll
Arbetet omfattar djupintervjuer med turistnäringen, kommunrepresentanter och samhällsplanerare hos Vägverket, regionalt och nationellt.

Arbetet medför också ett visst fältarbete. En pilotstudie med intervjuer och kartläggning i fält bör genomföras utmed en eller flera sträckor. Det arbetet syftar till att intervjua näringsidkare utmed några sträckor för att få deras bild av hur valet av plats och service styrs av olika beslut från kommuner och myndigheter.

Omfattning och profil:
Examensarbetet omfattar 20 veckor och bör startas tidigast augusti 2006. Vi tror att det är lämpligt för studenter som läser kulturgeografi eller samhällsplanering.

Metod
Djupintervjuer, enkäter till näringsidkare samt analyser och sammanställning av resultat.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.