Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-05

Ny teknik för resurseffektiv avloppsrening testas i Hammarby Sjöstad, Stockholm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ett lokalt avloppsreningssystem med spetsteknologi skall utvärderas för Hammarby Sjöstad. Projektets första etapp, som avslutas 2007, innehåller demonstrationsprojekt för att använda och utvärdera ny teknologi inom avloppsvattenbehandling. Det lokala reningsverket som byggts i etapp 1 skall, i sina olika linjer, behandla avloppsvatten från 600 - 1 000 personer.

I huvudsak är det avloppsvatten från det lokala ledningsnätet för Hammarby Sjöstad som skall behandlas i anläggningarna. Möjligheten att behandla en blandning av klosettavlopp och organiskt hushållsavfall kommer att utvärderas i två av reningsverkets linjer.

Stadsdelens specifika inriktningsmål för VA-systemen, fastställda i områdets miljöprogram, har styrt utformningen av reningsverket. Målet är att man skall rena avloppsvattnet från Hammarby Sjöstad minst dubbelt så bra som vanligt vad gäller organiskt material, kväve och fosfor. Målet är även att kunna återföra fosfor och andra närsalter till jordbruket.

Resultaten från den första etappen skall utgöra ett beslutsunderlag för utbyggnad av den andra etappen. I etapp 2 byggs, om utvärderingen av etapp 1 visar att det är möjligt, ett lokalt reningsverk i tillräcklig omfattning för hela Hammarby Sjöstad.

Vi erbjuder ett antal praktiskt inriktade examensarbeten vid någon av försökslinjerna:
* Anaerob rening med UASB och omvänd osmos
* Anaerob membranbioreaktor och omvänd osmos.

Anmäl ditt intresse, per e-post, till Daniel Hellström. Mer information om projektet kan du hitta på www.stockholmvatten.se.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.