Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-30

Kompetensförsörjning, styrning och uppföljning av processen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Att undersöka samband mellan olika åtgärder och resultat av kompetensförsörjningsarbetet

Bakgrund
Inom kompetensförsörjningsprocessen finns ett stort antal nyckeltal och indikatorer som man följer i förhoppningen att de är viktiga för resultatet av processen och effekter i verksamheten. Bekymret är att i styrningen kunna fokusera på ett fåtal viktiga mått som man med säkerhet vet har stor betydelse för resultatet.

Metod
Analyser av tillgängliga data i PA-systemet, nyckeltal, resultat av medarbetarenkäten i kombination med intervjuer av medarbetare och chefer i organisationen.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.