Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-09-20

Kostnadsmodellering och simulering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Bergströms Nya Mekaniska är ett mindre verkstadsföretag med ett 30-tal anställda som tillverkar främst legoprodukter. Tillverkningen utförs främst med grovplåt, svetsade konstruktioner och bearbetning av tyngre detaljer i moderna maskiner.

Projektbeskrivning
Bergströms Nya Mekaniska föreslår ett ex-jobb med syftet att i företagets befintliga MPS-system (Monitor) gå igenom och prisjustera företagets produkter med hjälp av tex förkalkylering och efterkalkyler. Samt att upprätta arbetssätt och metoder i företaget för framtida prisjusteringar på råmaterial och prissättningar av tillverkade produkter. I detta ingår även att genom beräkningar fastställa timtaxa på de olika produktionsgrupperna.

Ovanstående är vad som identifieras med den kunskap vi har idag. Exjobbet syftar till att hjälpa företaget att skapa ett ¿redskap¿ för att snabbt möta skiftningar och förändringar i omvärlden, så som t.ex. prisförändringar och förändringar på efterfrågan. Det skulle vara intressant att kunna göra kostnadsmodeller och använda dessa för simulering av olika utfall för produkter och tjänster.

Arbetet kommer att ställa stora krav på noggrannhet, analytiskt tänkande och flexibilitet.

Huvudmål
Öka kunskapen i företaget av vikten av prisjusteringar på råmaterial och öka medvetenheten av betydelsen av prissättningen på färdiga produkter, i takt med omvärldens föränderlighet (variationer). Samt utveckla rutiner och metoder (¿verktyg) för uppföljning av prisjusteringar och prissättningar. Den yttre prissättningen bör vara starkt relaterad till den interna kostnaden för att tillverka en produkt oavsett vilken prisstrategi som sedan väljs.

Delmål i utförandet
-Undersöka nuvarande rutiner för prisjustering av råmaterial och prissättning av färdiga produkter.

-Jämförelse av företagets produkter med prisbilden på marknaden.

-Kostnadsmodellering och simulering

-Undersöka företagets kunder och behov av företagets produkter.

-Utvärdering av omgivningens, produktionens, ekonomin och marknadsföringens betydelse för företaget prissättning samt betydelsens av dessa faktorers föränderlighet.

-Analys över fördelar/nackdelar med framtaget förslag (verktyg) till rutiner och metoder.

Projektet beräknade tidsåtgång och start
20-40 poäng, 1-2 studenter vardera 20p (Civilingenjörsutbildning).
Start examensarbete, från augusti 2005.
Placeringsort Ö-viksregionen.

Kontaktpersoner
Företaget:
Andreas Byström [email protected]
[email protected]
070-357 53 58 / 0660 ¿ 782 67

Leif Eriksson [email protected]
0661-65 44 41 / 070-247 70 39

Luleå tekniska universitet
Tobias Larsson
[email protected]
0920-493 043
070-511 94 16  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.