Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-19

Inkjettryckning i hög hastighet på newsprint, tidningspapper

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Syfte
Syftet med examensarbetet är att utveckla rutiner och testform för tryckning av newsprint i höghastighetsinkjet. Arbetet kommer att ligga till grund för en fortsatt utveckling av såväl testmetodik som utveckling/förbättring av papper för höghastighetsinkjet som är ett snabbt växande område.

Bakgrund
De försök som hittills genomförts med att trycka dagstidningar med hjälp av digital tryckteknik har mestadels skett med xerografisk teknik. Många gånger är hastigheten liksom möjligheterna att trycka färg, och därmed produktiviteten samt uppmärksamhetsvärdet som uppnås, inte tillräckligt god och därmed inte intressant ur ett nyttoperspektiv. För att både kunna trycka med färg och med hög hastighet vill vi studera inkjettekniken ur dagstidningsperspektiv. Det innebär bland annat att problemområden måste identifieras och specifika rutiner utvecklas.

Ansats, aktiviteter:
Målet med examensarbetet är utveckling och utformning av testrutiner för inkjettryckning i höga hastigheter på dagstidningspapper. Detta innebär:

1. Framställning av provtrycksform lämplig för utvärdering av
pappersegenskaper vid höghastighetstryckning i inkjet.
2. Genomförande av provtryckning, försöksomgång.
3. Kartlägga problem som är specifika för höghastighetsstryckning
på dagstidningspapper i inkjet.
4. Utveckla metodik för kontrollerad provtryckning.
5. Genomföra provtryckning i skarpt läge av ett antal kommersiellt
tillgängliga kvaliteter.
6. Utvärdera den uppställda metodiken.

Aktiviteter enligt följande kommer att vara väsentliga:

· Inledande testkörning för att analysera problemområden.
· Validering av körbarhet
· Validering av tryckkvalitet
· Validering av trycktekniska förfaranden (intagningstider,
ledtider, flexibilitet)


Milstolpar, tidsplan:
Examensarbetet planeras starta under Juli-Augusti 2005 och förväntas vara klart i December 2005.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.