Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-05-22

Utveckling av systemstöd för revision och ärendehantering

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekonomistyrningsverket, ESV, www.esv.se utvecklar den ekonomiska styrningen för statliga myndigheter samt gör analyser och prognoser för statens ekonomi. ESV är en central förvaltningsmyndighet under Finansdepartementet.
ESV utvecklar samt förvaltar det statliga koncernredovisningssystemet HERMES.
Hermes består av delsystemet Hermes SB, statsbudgetering samt upprättande och publicering av regleringsbrev, statsredovisningen SRS, transaktionsdatabasen TDB. Systemet har ca 2000 användare, ca 400 användare i regeringskansliet och ca 1600 användare på myndigheternas.
Hermes har utvecklats på ESV sedan 1999 och som nytt system har funktionalitet prioriterats framför ex. dokumentation. Därför är inte dokumentationen komplett och dessutom finns den lagrad på många olika ställen.
För att hantera systemdokumentationen kring Hermes har IT-funktionen tagit fram ett system för dokumenthantering, DHS. Det är ett basalt system som endast täcker in de krav som Dokumentplanen för Hermes ställer på dokumenthantering.
Systemet kommer att implementeras under mars. Det innebära att de andra arkivplatserna för dokumentationen av Hermes avslutas och att all system dokumentation samlas på ett ställe.
Samtidigt pågår fortsatt utveckling av DHS för att tillmötesgå önskemål som tillkommit från användare under framtagningsprocessen. Även från ESVs övriga verksamheter finns intresse att samla dokumenthanteringen i detta system. Blir det så kommer systemet att utvecklas vidare för att möte hela ESV:s behov men också de krav som kommer med elektronisk förvaltning (¿24-timmarsmyndigheten¿).
Förutom att vi skapar ordning och reda kring dokumentationen av Hermes ser vi över rutinerna kring supportärenden som kommer in till Hermessupporten och slussas vidare till bakomliggande funktioner för ändringshantering och felrättningar. Även för ärendehantering behöver vi ett systemstöd och det bör vara integrerat med DHS vilket ger möjlighet till intressanta IT-lösningar.
Ekonomistyrningsverkets IT-funktion består av ca 50 personer inkl. 10 talet konsulter. Vi arbetar i modern IT-miljö och i bra arbetsmiljö på Drottninggatan 89.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.