Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-15

Utvärdering av EU-programmet Mål 2 Västras informationsinsatser

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
EU:s strukturfonder är ett sätt att minska den ekonomiska obalansen mellan olika regioner och förbättra förutsättningarna för en långsiktig ekonomiskt uthållig utveckling. I Sverige finns fyra s k mål 2-program, varav Mål 2 Västra är ett av dem. Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltningsmyndighet för EU-programmet Mål 2 Västra som ska fördela drygt 1 miljard kronor till olika projekt under perioden 2000¿2006. Läs mer om programmet på www.t.lst.se (under EU-stöd/Mål 2 Västra).

Syftet med Mål 2 Västras informationsinsatser är att invånarna i de 34 kommunerna som programmet omfattar får en ökad kännedom om de stödmöjligheter Mål 2 Västra ger samt den roll EU har. Syftet är också att bidra till en hög kvalitet på ansökningar och projekt samt underlätta projektgenomförandet för alla parter.

Förslag på uppsats:
Vi behöver utföra djupintervjuer med projektägare, beskriva hur projektägare från Värmlands län och Västra Götalandsregionen, som driver projekt inom ramen för Mål 2 Västra, har fått och får information om programmet Mål 2 Västra och hur de tycker att informationsinsatserna har fungerat/fungerar. Dels finns en projektdatabas över beslutade projekt inom Mål 2 Västra och dels kan studenten få hjälp med projekturval om så önskas. Förslag på konkreta frågor finns också.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.