Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-19

Behov av informationsstrategi för intern kommunikation i ett kommunal förbund

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bergslagens kommunalteknik är ett tekniskt kommunalförbund och en relativt ny aktör på det kommunala området (start april 2003). Förbundet har skapats av de fyra Bergslagskommunerna Hällefors, Lindesberg, Ljusnasberg och Nora. Förbundet arbetar inom flera områden: Avfall och deponi, Gator och vägar, Park och idrott, Lolakvård samt Vatten och avlopp. Årlig omsättning är ca 200 Mkr, antal anställda är uppemot 200.

Förslag till uppsats:
Vi är spridda över en relativt stor yta med personal på en rad olika platser. Vi behöver få den interna kommunikationen att fungera bättre. Önskan är att få fram en informationsstrategi som anger behov, flöde och tekniken (tidning, intranät mm). Hur arbetet exakt ska läggas upp kan studenter styra själva.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.