Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-12-06

Lastkontroll - Dynamisk stabilitets bedömning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BT Products AB ingår i BT Industries AB som är världens ledande leverantör av lagertruckar och tillhörande tjänster. Vi är 8 000 anställda och omsätter cirka 12 miljarder kronor. Tillverkningen sker vid sju anläggningar i fyra länder. BT koncernen är representerat över hela världen genom hel- och delägda marknadsbolag samt fristående distributörer. Cirka 80 bolag ingår i detta vidsträckta nätverk.

Vid vår produktionsanläggning i Mjölby har vi Konstruktion och produktutveckling av nya truckar. Bakgrund för detta exjobb är:

Stabiliteten, risken för vältning, hos en lagertruck beror av flera faktorer bla på golvets kvalitet, körhastighet, lastvikt, lyfthöjd, styrvinkelutslag.
Tillåten lastkapacitet på BT:s truckar med lyftstativ, sk staplande truckar baseras huvudsakligen på statiska stabilitetskrav. Dessa krav är utarbetade tillsammans med truckbranschen och fastställda som europanormer och ISO standarder. Tillåten lyftkapacitet är högst vid låg lyfthöjd och minskar normalt med ökad lyfthöjd. För att truckföraren ej skall lyfta aktuell last över tillåten lyfthöjd finns på varje truck en kapacitetsdataskylt där tillåten lastvikt sfa aktuell lyfthöjd anges. Det är sedan truckförarens ansvar att följa dessa tillåtna data på tillåten kapacitet. Trucken praktiska lyftförmåga är normalt större än den tillåtna lyftkapaciteten för den aktuella lyfthöjden.
Tillåten max körhastighet är normalt endast begränsat av truckens bromsförmåga, det är sedan förarens ansvar att köra med omdöme och anpassa hastigheten med hänsyn till lastens vikt, golvets kvalitet och styrutslag samt att alltid ha lasten i transportläge vid färd.

Arbetsuppgift:
- Studera maskindirektiv samt relevanta normer och standarder
- Studera hur en truck fungerar avseende dynamisk och statisk stabilitet.
- Modellera en truck för simulering av dynamisk stabilitet vid körning
- Utreda lämpliga typer av sensorer för användning i samband med statisk och dynamisk stabilitets kontroll
- Utveckla en programvara med uppgift att varna föraren för farliga situationer eventuellt även begränsa prestanda. Indata kan vara tillåten lyftkapacitet sfa lyfthöjd samt med hjälp av lämpliga sensorer på trucken få information om lastviktsdata, hastighetsdata, accelerationsdata, etc

Om du vill veta mer kan du kontakta
Rune Svensson, tel: 0142 - 864 26, mail: [email protected]t-products.com
Lars Eriksson, tel: 0142 - 861 77, mail: [email protected]

Ansökan skickas senast 5/12 till:
BT Products AB
Ulrika Björk
595 81 Mjölby
eller mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.