Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-06-01

Blyfri process för avancerad elektronikproduktion

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
NOTE AB är ett av de ledande svenskägda EMS-företagen (Electronics Manufacturing Services), med elektroniktillverkning i bland annat Sverige (Norrtälje, Borås, Torsby och Lund), Polen och Litauen.
Via en allians har vi även tillgång till tillverkning i Kina, Brasilien, Indien, Italien och USA.
Mottot för NOTE AB är att ha utveckling och tillverkning nära våra kunder men ändå ha tillgång till en global produktion.
I vår miljöstrategi vill vi kunna erbjuda våra kunder en blyfri process vid framtagningen av sina produkter. Redan idag finns det processer och utrustning för blyfri produktion men frågetecknen runt tillförlitlighet, kompatibilitet och producerbarhet är fortfarande många varför ingen tillverkare vågat ta steget ännu. Samtidigt springer teknikutvecklingen vidare mot ökad komponentdensitet och mot mer avancerade kortlayouter.
En minskad miljöpåverkan är inte heller självklar i och med ett blyfritt alternativ.

Examensarbetet går ut på att studera vilka blyfria processer som finns och kommer att finnas, vilken krav det ställer på utrustningen och de ingående komponenterna.

I examensarbetet ingår även att tillsammans med en kund välja ut en lämplig produkt där de ingående komponenterna klarar den blyfria processen, samt testa och validera tillförlitligheten hos den valda produkten.

Om möjligt, ska även den nya processen och produktens miljöpåverkan utvärderas.

Examensarbetet motsvarar 20 poäng och innehåller såväl teoretiska arbetsmoment såsom litteraturstudier och inhämtning av kunskap genom att utnyttja nätverk såväl inom NOTE som hos universitet, institut och utrustningsleverantörer.
Examensarbetet bör även innehålla experimentella försöksserier som ska förberedas, genomföras och utvärderas.
Förkunskaper inom elektronik, metallurgi och materialfysik underlättar genomförandet av arbetet.

Examensarbetet kan även utvidgas till 2x20 poäng för att anpassas till att två personer som arbetar parallellt med uppgiften.

För mer information ta kontakt med Martin Sjölund
[email protected]

För att ansökan ska komma rätt och på ett enkelt sätt
markera e-post subjektet med koden

NE-040301

Se till att bifoga CV, betygsutdrag och eventuellt andra meriter.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.