Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2004-08-24

Analys och optimering av ny processutrustning

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
Saligus är ett ungt expansivt avknoppningsföretag från Chalmers och SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB). Saligus arbetar med att utveckla en ny patenterad processteknik för livsmedels- och läkemedelsbranschen. Tekniken möjliggör, genom skonsam bakterieeliminering, en förlängd hållbarhet hos de behandlade produkterna. Detta utan att förstöra produktens naturliga egenskaper så som smak, lukt, färg, näringsinnehåll etc.

Beskrivning av examensarbetet
Vi är ett ungt företag som arbetar med att utveckla en ny processteknik, initialt riktad mot livsmedelsindustrin. Processen innebär att mikroorganismer elimineras genom att applicera pulserande elektriska fält över mediet.

Under våren kommer Saligus att ta fram en demonstrationsanläggning och examensarbetet syftar till att undersöka skillnaden i effekt på behandlingen beroende på olika utformningar av de elektriska fälten. Arbetet kommer att innefatta utvärdering och optimering av processystemet och eventuellt mikrobiologiska studier (lagringsstudier etc.)

Examensarbetet är lämpligt att genomföras av en eller två studenter med inriktning mot kemi och/eller processteknik. Arbetet ska genomföras under hösten 2004. Mer information lämnas av Ola Rynge, 031-772 80 34.

Företaget söker företrädesvis studenter i Göteborg.

Läs mer på http://www.saligus.com  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.